WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

5 Phản hồi cho “Phương Uyên thì đứng còn đảng thì quỳ”

 1. Tran Tro Những Noi niem says:

  kính chào tất cả các cô chú trong wedsite danchimviet. Tôi là một công dân Việt Nam, một người con mang dòng máu Lạc Hồng, luôn trăn trở và suy ngẫm cho tương lai nước Việt, tuy tôi không phải là một thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng trong tôi luôn mong muốn VN trỗi dậy để có thể sánh vai cùng các cường quốc năm Châu trên thế giới. Sau bao nhiêu năm từ ngày đất nước thồng nhất, VN tuy đã thoát khỏi cái đói, cái nghèo (nhưng chưa giàu). Vì Sao? Vì Sao? Chắc ai cũng hiểu…. Nhiều năm trăn trở và tìm hiểu, tôi thấy mình thật sự vô dụng, vô dụng vì không thể giúp một chút sức lực dù nhỏ nhoi cho quê hương đất nước vì sự cô độc, vì không dám nói, không dám hành động… Tôi biết mình hèn nhát, nhu nhược…. Nhớ lại tích “Câu chuyện bó đũa” ngày xưa từng học mà cảm thấy đau xót, bởi giờ đây không một ai dám bỏ cái lợi riêng mà xây xựng cái chung, một dân tộc ngoan cường thà chết vinh hơn sống nhục nay đã không còn nữa. Tôi biết mình chỉ là hạt cát trên sa mạc, lý tưởng dù có bao lớn mà không có sự đoàn kết của cả dân tộc thì cũng chỉ bằng không. Thật sự viết ra đây những lời này có lẽ ngày ma,i ngày ngày kia tôi sẽ bị một đại họa nào đó ập xuống bất ngờ, cũng như những người con VN yêu nước khác. Nếu có thể tôi nguyện sẽ chết cho non sông, cho dân tộc này để đổi lấy sự tự do, sự ấm no cho cả một dân tộc, cho con cháu tôi đời sau không còn phải cúi đầu trước bất cứ một dân tộc nào trên thế giới. Thân chào đoàn kết…

 2. Le Dan says:

  Còn hai con lợn cái nằm đâu chẳng thấy? chắc đi thăm Phương Uyên mới vừa sút chuồng từ hang cọp?

 3. Trần Đại Phú says:

  Kha kha kha

  Ta là Phương Uyên, con cháu Trưng Triệu, là anh thư nước Việt thời đại!

 4. T. says:

  Ông Ba Búa vẽ tranh hay quá! that là bái phục! Ai coi tranh cũng đếm được 14 tên khốn nạn ( 14 tên trong bộ Chính Trị) đạng quỳ dưới hang của Nữ Anh Thư Phương Uyên. 4 tên qùy trên hàng trên cùng chắc là Sang, Trọng, Hùng, Dũng?

 5. Quoc Tuan says:

  Chỉ 1 tấm hình này thôi, đả nói lên tất cả

Phản hồi