WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Hộ chiếu lưỡi bò”

 1. Sa Trường says:

  Câu chửi bằng hình dân Phi gửi bọn cầm quyền Bắc Kinh :
  Đường “lưỡi bò” cái con …k.. ẹ.. c!

  Hình chụp rõ nét hai thanh niên Phi ở trần đóng khố bằng hình vẽ lưởi Bò của Trung quốc biểu tình trên đường phố )

  Dân VN trong nước mà làm như thế này thì bị Đảng CS tay sai cho ở tù …mọt gông!!!
  Thật là xấu hổ cho nhà nước Viện Nam Độc Lập Tự Do Dân Chủ ( cái con kẹc . .) là câu nói của một ông trung tá công an VN . Anh hùng quân đội nhân dân gì mà im thin thít . . hai tay đút túi quần đầy bạc , đeo huy chương đầy ngực ( giết dân bội tinh) đứng nhìn công an bộp tai đá đích dân lành bà già con gái , Phượng Uyên đứng cao ngẩng đầu biều tình chống Trung quốc công an ba71t giam đang hành hạ . ., anh hùng nhân dân uởn ngực rủng rỉnh mề đay . . nhưng đầu thì cúi gục xuống trông thảm nảo so với anh thư Phương Uyên . Nhục nhả quá các đồng chí quân đội nhân dân ạ !

Phản hồi