WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

11 Phản hồi cho “Blogger Nguyễn Hoàng Vi kể chuyện bị Công an làm nhục trong đồn CA”

  1. Vincent Lee says:

    Các bạn bây giờ ngạc nhiên bọn cộng sản coi thường phẩm giá người đàn bà? Chuyện này đã xãy ra từ lâu lắm rồi. Khi họ viết quyễn truyện “Người Mẹ Cầm Súng”, họ đã quy định phụ nử như chị “Út Tịch” phải đi làm đỉ, ngủ với trung đội trưởng nghỉa quân để lấy tin tức cho chồng là trung đội trưởng du kích chiếm các đồn nghỉa quân ở vùng xôi đậu! Có gì đáng ngạc nhiên không? Hơn nửa họ tổ chức đỉ điếm và băng đảng ăn cướp tại miền Nam trước 30/4/1975 để lấy tiền và tin tức nuôi mấy thằng du kích (sống nhờ vào cái đít của người đàn bà). Họ biết được con số đỉ điếm tại Sài Gòn đến con số lẻ! (vì họ là người quản lý). Ngày tôi đi công tác thủy lợi ở vùng kinh tế mới, tôi đã nhìn thấy bọn csvn hiếp dâm những cô gái mới lớn được đưa về đây. Cô nào chống cự hay có ý đi tố cáo đã bị bắn bỏ xác trong rừng chiến khu D (kinh tế mới Cây Trường 2). Một cô con của một sỉ quan cấp tá bị đi học tập cải tạo, đã bị hãm hiếp nhiều lần và cô ấy kể cho tôi nghe. Và chính mắt tôi cũng thấy bọn ấy sờ ngực và háng cô ta trước mặt của tôi. Vì vậy những tin tức như thế này tôi không bao giờ ngạc nhiên. Chỉ những người quá khù khờ ngây thơ mới tin cộng sản. Nói tóm lại họ dùng đàn bà VN làm điếm lấy ngoại tệ cho họ, thê` thôi. Đối với họ, đàn bà mà qúy vị yêu mếm chỉ có giá trị đó thôi. Một điều nên làm hiện giờ là bắt bọn csvn cho vào tù và quăng chìa khóa xuống biển là xong.

Phản hồi