WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giáo phận Vinh cầu nguyện cho LS Quân

Kể từ ngày 27/12/2012, khi Ls Lê Quốc Quân bị bắt, nhiều giáo xứ, giáo họ đã ủng hộ và quan tâm đặc biệt tới Ls Lê Quốc Quân.

Các giáo dân đều hiểu thực chất việc “trốn thuế” ở đây chỉ là vụ án đàn áp tiếng nói đấu tranh đã được nhà cầm quyền CSVN, như đã từng xảy ra với blogger Điếu Cày.

Vì thế, các linh mục, tu sĩ, giáo dân nhiều nơi đã hướng lòng về Ls Lê Quốc Quân và gia đình để cùng chia sẻ những khó khăn hiện nay. Nhiều Giáo họ, giáo xứ đã lên tiếng, hiệp thông và cầu nguyện. Đã có hàng chục cuộc thắp nến cầu nguyện, dâng Thánh lễ Hiệp thông với Ls Lê Quốc Quân và gia đìnhkể từ khi ông bị bắt.

Ngày 23/6/2013, ngay sau khi nghe tin Ls Lê Quốc Quân phải ra tòa ngày 9/7/2013, tại Giáo xứ La Nham, giáo xứ đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân. Linh mục Giuse Hoàng Đức Nhân đã chủ tế Thánh lễ.

Trong Thánh lễ, linh mục Giuse đã thông báo cho giáo dân biết tình hình của Ls Lê Quốc Quân, phân tích các hiện tượng, chứng cứ vụ bắt bớ và khẳng định đây là một vụ án chính trị nhằm đàn áp dập tắt những tiếng nói đấu tranh cho xã hội và giáo hội. Linh mục cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho LS Quân và gia đình.

Trước đó, tại giáo xứ Song Ngọc, linh mục JB Nguyễn Đình Thục cũng đã tổ chức giờ chầu Thánh thể, và thắp nến cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân.

Xin nhắc lại rằng, linh mục JB Nguyễn Đình Thục đã từng là nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN trong vụ đàn áp tôn giáo tại Con Cuông (Nghệ An) gần đây.

Thánh lễ cầu bình an và Công lý cho Ls Lê Quốc Quân có sự tham gia của hàng trăm giáo dân.

Một vài hình ảnh các buổi thắp nến cầu nguyện:

CaunguyenLQQ_LaNham-1

CaunguyenLQQ_LaNham-3

CaunguyenLQQ_LaNham-5

Đàn Chim Việt biên tập theo tin của Nữ Vương Công Lý

 

Phản hồi