WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

12 Phản hồi cho “Vùng lên nhân dân VN anh hùng”

 1. Tuấn Ròm - Hải Phòng says:

  Quá đúng! chưa bao giờ quốc ca Việt Nam lại đúng như bây giờ:

  “Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng”
  Vùng lên xông pha vượt qua bảo bùng
  Thề cứu lấy nước nhà ….”

  Đồng bào từ Bắc ra Nam hay cùng hát lên và hành động theo lời của bài quốc ca đang kêu gọi!!!

 2. Kẻ Giác Ngộ says:

  Ngày xưa dân Việt anh Hùng
  Bị đám cộng sản nó dùng làm bia
  Xúi nhau chém giết lia chia
  Bây giờ trong máu hết tia anh hùng!

  • Bùi lễ says:

   “Bác” Hồ sinh đúng giờ trùng
   Nên con cháu “bác” đứa khùng đứa điên
   Đứa nào may mắn vượt biên
   Những đứa còn lại nữa điên nữa khùng

   • Tập Làm Văn says:

    Vượt biên cũng có thằng khùng
    Không tin cứ hỏi Al Hùng mà coi
    Phương Hùng biệt động gà nòi
    Bây giờ biến chứng gà toi cụp đầu

 3. Choi Song Djong says:

  Tôi thực sự nghi ngờ cái sự anh hùng này,tám mươi mấy triệu dân lại đi thua cho một nhóm súc vật cs làng Ba Đình và tay sai.

 4. Nói Đúng says:

  Cái tiêu đề như đúng rồi ấy, ko anh hùng mà đang nghèo đói từ 1945 đến 1954 đánh đuổi, đập chết hàng trăm ngàn lũ thực dân truyền đạo – giặc Pháp àh? Ko anh hùng mà từ 1954 đến 75 đã đánh đuổi và đập chết hơn nửa triệu giặc Mỹ và hơn 2 triệu tai sai ra khỏi bờ cõi ah!!!

  • T. says:

   “Nói Đúng” là 1 tên Hán gian?

  • Hoàng says:

   Vùng lên nhân dân anh KHÙNG thì đúng hơn.Không khùng thì không giao đất giao biển cho tàu cộng.Không khùng thì cũng không sinh ra lủ con cháu như thằng “nói đúng”Chỉ có những thằng khùng đang chờ bị hán hoá.

  • Buá Tạ says:

   Vậy sao bây giờ không làm tới luôn với tụi khựa Tàu ? Nhân Dân Việt Nam có sợ gi` mấy thằng “Khựa tàu”. Chỉ có đám “chó Ba Đình” cố vẩy đuồi theo nó để có “phẩn” mà xơi
   “Nhân dân Việt Nam anh hùng “,mọi người đều biết. Bầy chó “Ba Đình” làm đám “gian , tham, bán nước”, ai mà không biết.

   “Đẩu óc tối tăm, viết lời xằng bậy ma` không biết ngượng sao ?”

   • Nói Đúng says:

    (Tiếp) …Ko anh hùng mà trong khi (năm 78-’79) phần lớn quân chính quy đang đập lũ Polpot mất dạy, và trong khi các đồng bào “yêu nước” miền Nam đang mải chạy quá đà theo mấy diên HO sang Mỹ để gây dựng lại “cơ đồ” từ 77-đến năm 1988, đặc biệt năm ’78-’79 với chỉ lính biên phòng và người già/ trẻ em mà đã đâp chết và đẩy lùi đc gần triệu giặc Tàu hung hăng đánh tràn xuống biên giới phía bắc ah? Không anh hùng mà trong 25 năm từ 1954, không chấp mấy loại vô danh tiểu tốt như bọn nguy quân tay sai Pháp/ mỹ; bọn Polpot mất nết; cả lũ Thái dúi nữa, Dân tộc VN lần lượt đập dập mặt mấy cường quốc lớn Pháp/ Mỹ / Tàu ah… ko anh hùng mà làm đc như vậy ah?

  • Tập Làm Văn says:

   Nói Đúng mạt rệp tiêu tùng
   Đã khùng mà tưởng anh hùng Việt Nam
   Theo đuôi bợ đít việt gian
   Hòng hít bã mía hòng ăn kít Tầu?

 5. T. says:

  Tôi nghĩ phải đặt tựa cho tranh hí hoạ này là :
  Vùng lên Nhân Dân Việt Nam Oán Hờn thì mới đúng!

Phản hồi