WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

5 Phản hồi cho “Cử nhân và Tiến sĩ cầu giấy Ba đình”

 1. Thích Nói Thật says:

  “Cử nhân và Tiến sĩ cầu giấy Ba đình” mọc lên khắp nơi như nấm sau những trận mưa rào!

  (Quan điểm) – Xã hội chúng ta đang có nhu cầu rất cao đối với những người có chức danh tiến sĩ nhưng không làm công việc của tiến sĩ. Đáng ra tiến sĩ là phải đi làm đạo tạo cho bậc đại học trở lên thì nay lại đi làm quản lý. Và cũng dễ hiểu khi quản lý là nghề có thu nhập rất cao.

  ‘Tàu ngầm Trường Sa’ thành công: “Khổ cho tiến sĩ giấy”
  GS.TSKH Trần Duy Quý: Nói ‘Tiến sĩ giấy’ cũng không oan!

  Nhiều ‘tiến sĩ giấy’ vì xã hội có nhu cầu cao”?

  PGS.TS Phạm Bích San: – Chúng ta hãy đặt vấn đề lại rằng ta đang trong thời buổi kinh tế thị trường, có cầu thì ắt có cung. Ở đây chỉ có điểm không đúng là chúng ta dùng nhiều tiến sĩ để làm gì và có sự nhầm lẫn về khái niệm.

 2. Đây có phải Tiến sĩ giấy không? Đào tạo Tư bản hẳn hoi nhé.
  Có hiểu đéo gì về luật đâu?
  Căm sđầu vào mà đọc đi cho mở mắt ra:
  http://chemgiocatuan.blogspot.com/2014/04/thay-giao-hay-lu-mat-day.html

  Và đây nữa:
  http://chemgiocatuan.blogspot.com/2014/04/cu-huy-ha-vu-ua-con-bat-hieu-tien-si.html

  Cái này cũng nên đọc này:
  http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/04/ung-co-nham-cu-huy-ha-vu-khong-phai-la.html

  • Phan Bích Liên says:

   Hông Ngát không nên bức xúc rồi văng tục (đé….o) thô lỗ như thế sẽ làm mất tư cách của mình. Đâu phải chuyện riêng tư, cá nhân của Hong Ngát, mà là chuyện xã hội, đất nước, phải hong?

   Bích Liên thấy nó làm sao ấy khi đọc câu này trong web mà Hong Ngat post ở trên: “Chuyện Cù Huy Hà Vũ được nhà nước cho đi Mỹ chữa bệnh được dư luận quốc tế và trong nước hoan nghênh. Điều này thể hiện tính nhân văn của nhà nước đối với những người phạm tội, đồng thời thể hiện việc tôn trọng quyền con người ở Việt Nam”.

   Câu này hơi bị miễn cưỡng, áp đặt, tại vì Thầy Đinh Đăng Định và nhiều người khác bị bệnh gần chết, gầy còm thảm não trong tù, năn nỉ xin chính quyền cho đi bịnh viện chữa bệnh nhưng mà nhà nước không cho, còn ông Cù Huy Hà Vũ bệnh tình không đế nỗi nguy hiểm, vậy mà nhà nước âm thầm cho công an hộ tống ông Cù Vũ từ nhà tù đến thẳng phi trường đi Mỹ trong đêm tối. Vậy là “tính nhân bản của nhà nước”? Nghe sao châm biếm, mỉa mai thế?

 3. 1). Khi một học viên cao học đã được Hội đồng khoa học thông qua đề cương đề tài nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ, nghĩa là những vấn đề về học thuật của đề tài đã được chấp nhận về tính khoa học, tính mới trong một luận văn thạc sỹ.

  (2). Khi học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ của ngành, nghĩa là các nhà giáo, nhà khoa học đã đồng ý luận văn đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng nghiên cứu khoa học. Và người bảo vệ đã được công nhận có học vị thạc sỹ.

  http://chemgiocatuan.blogspot.com/2014/04/bang-cap-va-trinh-o-nhan-vu-nha-thuyen.html

 4. Hồ Bác Cụ says:

  Bọn cướp CSVN chúng từ trong thùng rác mà ra thì cũng sẽ lấy bằng Cử Nhân và Tiến Sĩ từ trong thùng rác là đúng quá rồi, phải không các con chuột DLV????

Phản hồi