WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bạo loạn đám đông và bạo lực nhà nước

Bạo loạn ở Bình Dương. Ảnh tintuc24

Bạo loạn ở Bình Dương. Ảnh tintuc24

Ðể xảy ra cuộc bạo loạn kéo dài suốt hai ngày, trên phạm vi rộng từ Bắc vào Nam, gây thiệt hại lớn về chính trị, kinh tế, xã hội nhưng những ðịa chỉ có trách nhiệm ðã hồn nhiên ðứng ngoài cuộc, không mảy may chịu trách nhiệm, không nghiêm túc nhìn vào thực chất vụ việc. Ðể rồi người dân phải gánh hậu quả là những cuộc biểu tình chính ðáng, ôn hòa của người dân yêu nước càng bị ðàn áp phi pháp, tàn bạo. Rồi ông tướng công an Hoàng Kông Tư quen mặt lại nói trong cuộc họp báo của Chính phủ rằng: Cuộc bạo loạn xảy ra là do tổ chức phản ðộng có tên Việt Tân kích ðộng, xúi giục thì dư luận ðã bị dẫn dắt ði quá xa sự thật. Bản chất vụ việc càng bị che khuất. Trách nhiệm của công an trong vụ bạo loạn không những càng lu mờ mà vai trò của công an càng ðược ðề cao, dùi cui của công an càng ðược vung lên trước nguy cơ “tổ chức phản ðộng có tên Việt Tân”. Và người dân yêu nước càng bị ðặt trong vòng ngắm của công an, càng ðược công an “chãm sóc” kĩ càng, chặt chẽ hơn. Quyền con người, quyền công dân của người dân càng bị ngang nhiên xâm phạm!

1. THỰC CHẤT CUỘC BẠO LOẠN

Những gì diễn ra trong cuộc bạo loạn của ðám ðông hung hãn mặc sức ðập phá các doanh nghiệp nước ngoài diễn ra suốt hai ngày 13 và 14 tháng nãm, nãm 2014 ở khu tam giác kinh tế Bình Dương – Ðồng Nai – Sài Gòn, nơi tập trung các doanh nghiệp nước ngoài ðông nhất, lớn nhất, làm ãn hiệu quả nhất trong các khu công nghiệp ở Việt Nam, có thể nhận rõ hai ðiều quan trọng là:

MỘT. ÐÓ LÀ CUỘC BẠO LOẠN CHÍNH TRỊ. Cuộc bạo loạn có tổ chức, có chỉ huy, có mục ðích rõ ràng. Mượn cớ biểu tình chống Trung Quốc, kích ðộng ðám ðông ði ðập phá các doanh nghiệp có chủ Trung Quốc ðầu tư nhưng ðã ðập phá tất cả doanh nghiệp nước ngoài. Trong 460 doanh nghiệp nước ngoài ở Bình Dương bị ðập phá chỉ có 2 doanh nghiệp Trung Quốc và vài doanh nghiệp liên doanh với Trung Quốc.

Có mặt trong ðám ðông ðập phá ðương nhiên phần lớn ðều là thành phần bất hảo. Hôi của diễn ra là ðương nhiên, là hệ quả. Trong ðám ðông bạo loạn, hôi của chỉ là mượn bão bẻ mãng, theo ðóm ãn tàn, ãn theo bạo loạn chính trị. Còn những kẻ núp trong bóng tối phát ðộng cuộc bạo loạn có mục ðích chính trị rất rõ ràng:

. Ðánh phá kinh tế. Gây bất ổn xã hội. Làm xấu môi trường ðầu tư, gây bất an và thiệt hại lớn cho nhà ðầu tư nước ngoài. Xua ðuổi nhà ðầu tư ðã vào Việt Nam phải rời bỏ Việt Nam và ðe dọa ðể không có nhà ðầu tư mới nào dám ðến Việt Nam nữa.

. Tạo cho chính quyền vốn ðã mất lòng dân, ðang lo ðối phó với sức mạnh nhân dân có cớ lập lờ ðánh lận con ðen, ðánh ðồng biểu tình yêu nước với bạo loạn phá phách ðể ngãn cản và thẳng tay ðàn áp những cuộc biểu tình yêu nước chính ðáng, lành mạnh và vô cùng cần thiết của người dân.

. Ðiều quan trọng nữa là, bạo loạn là dịp thử việc, ðo mức ðộ tin cậy ðối với những kẻ ðã bán linh hồn cho thế lực nước ngoài muốn khuất phục, nô dịch Việt Nam, là cuộc tập dượt của lực lượng tại chỗ trong mưu ðồ ðánh phá, thôn tính Việt Nam.

Chưa thực sự xâm lược Việt Nam bằng sức mạnh quân sự, mới xâm lược bằng ðưa giàn khoan vào lãnh thổ Việt Nam ngoài biển Ðông, họ ðã huy ðộng ðược lực lượng hung hãn, mạnh mẽ như vậy. Sau này, khi có sự biến lớn hơn như Trung Quốc phát ðộng chiến tranh, kéo ðại quân tràn vào nước ta thì ðội quân ðược mua bằng tiền bạc này cùng với ðội quân người Hoa hùng hậu, những tráng ðinh Trung Quốc ðã ðược huấn luyện quân sự, ðã ðược nạp tư tưởng bành trướng Ðại Hán, ðang mang danh người lao ðộng tại những công trình do Trung Quốc thi công, ðang là công dân tại những làng Trung Quốc rải khắp trên ðât nước Việt Nam ðược phát ðộng nổi loạn ðánh phá từ phía sau, từ trong lòng xã hội Việt Nam phối hợp với ðại quân ðánh phá từ ngoài vào sẽ là sự bảo ðảm chắc thắng cho họ.

HAI. CÔNG AN BỎ TRỐNG ÐỊA BÀN CHO ÐÁM ÐÔNG BẠO LOẠN. Người dân yêu nước trong tay chỉ có tờ giấy viết hàng chữ ðậm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” ði biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược thì bị công an ðến chặn cửa ngãn không cho ra khỏi nhà từ tối hôm trước. Ở nơi diễn ra biểu tình ôn hòa của lòng yêu nước thì công an chìm nổi cùng các lực lượng ngãn chặn, chống phá biểu tình do công an chỉ huy ðông gấp nhiều lần người biểu tình. Công an hành xử như xã hội ðen, không cần biết ðến pháp luật và quyền con người, quyền công dân, hành hung, bắt cóc người biểu tình ôn hòa ngang nhiên giữa ban ngày, giữa ðám ðông. Công an huy ðộng sức mạnh bạo lực nhà nước cùng bạo lực xã hội ðen ðã dập tắt nhiều cuộc biểu tình yêu nước từ khi biểu tình chưa kịp nổ ra.

Cuộc biểu tình hiếm hoi diễn ra ðược thì người biểu tình bị công an kiểm soát chặt chẽ, bị bao vây, chia cắt thành những nhóm nhỏ bé, lẻ loi, lọt thỏm giữa vòng vây ðông ðặc của công an chìm nổi và những tổ chức công cụ của công an. Quy mô cuộc biểu tình vì thế ðều nhỏ bé ðến thảm hại. Lòng yêu nước và khí phách Việt Nam bị ðàn áp, bị lãng nhục. Sức mạnh Việt Nam bị bùi dập, bị thủ tiêu. Cuộc biểu tình không ðạt ðược mục ðích, không còn giá trị tinh thần và sức mạnh chính trị.

Nhưng cuộc bạo loạn của những kẻ miệng gào thét, tay vung gậy gỗ, côn sắt ðập phá doanh nghiệp ở Bình Dương, Ðồng Nai, Sài Gòn diễn ra suốt hai ngày như ở nơi không có chính quyền, không gặp bất cứ sự ngãn chặn nào của chính quyền, của công an. Như có sự chỉ huy thống nhất, ở tất cả những nơi bạo loạn xảy ra, công an ðã bỏ trống ðịa bàn, nhường ðịa bàn cho lực lượng bạo loạn.

Ðiều quá bất thường là ngày thường ðủ sắc áo công an, dân phòng rải ðầy ðường. Chỉ một người dân ði xe máy không ðội mũ bảo hộ vừa xuất hiện ở bất kì ðoạn ðường nào, lập tức có dùi cui của công an vung lên. Người dân nghèo bán hàng rong kiếm sống vừa ðẩy xe trái cây vào phố liền bị ðám dân phòng xúm vào bắt xe, ðánh người. Nay hàng trãm người bạo loạn, ầm ầm kéo ði trên ðường lớn, tràn từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác mà không thấy một bóng công an, dân phòng. Sức mạnh bạo loạn ðược phát huy hết công suất. Chỉ riêng ở Bình Dương, trong tổng số 700 doanh nghiệp nước ngoài có tới 460 doanh nghiệp bị ðập phá tan hoang ðã cho thấy sức mạnh bạo loạn lan nhanh và cường ðộ lớn như thế nào. Không một nhà ðầu tư nào, dù không phải người Trung Quốc cũng không dám xuất hiện ðối thoại với ðám ðông bạo loạn hung hãn không ðược kiểm soát. Nhiều người vội bỏ doanh nghiệp, bỏ cơ ngơi trốn ra sân bay về nước cho thấy cuộc bạo loạn gây hoảng loạn cho nhà ðầu tư nước ngoài như thế nào.

2. MẶT TRẬN THỨ HAI ÐÁNH PHÁ TRONG NỘI ÐỊA PHỐI HỢP VỚI MẶT TRẬN THỨ NHẤT XÂM LƯỢC NGOÀI BIỂN ÐÔNG

Bạo loạn xảy ra là do công an sơ hở, non kém nghiệp vụ ư? Chắc chắn là không phải. Do công an bị bất ngờ, ðối phó không kịp ư? Càng không phải. Một ðất nước chưa ðến trãm triệu dân mà có bộ máy công an mật vụ khổng lồ, với vài trãm tướng lĩnh, vài triệu công an ðược biệt ðãi, ðược quyền ðứng trên pháp luật ðã trở thành ðội kiêu binh gây biết bao bất an, gây biết bao án mạng và án oan cho người dân. Bộ máy công an khổng lồ ðược trang bị kĩ thuật hiện ðại nhất, có nghiệp vụ tài giỏi, có kinh nghiệm và thành tích ðầy mình ðã ðánh sập từ trong trứng nước tất cả những ý ðồ phủ nhận nhà nước cộng sản dù nhỏ nhất. Với mật ðộ công an dày ðặc trong cuộc sống, giám sát ðến từng người dân, giám sát từng phương tiện thông tin liên lạc cá nhân mà ðể xảy ra vụ Bình Dương ngày 13 và 14 tháng nãm, 2014 là ðiều vô cùng bất thường.

Tôi lại nhớ ðến những chuyến thãm viếng con thoi khi công khai, khi bí mật, công khai thì ít, bí mật thì nhiều, từ Bộ trưởng cho ðến các quan chức Bộ Công an hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Tôi lại nhớ ðến bản Tuyên bố chung tám ðiểm do Tổng bí thư ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kí với Tổng bí thư ðảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào ngày 15. 10. 2011 tại Bắc Kinh. Ðiểm thứ tư của Tuyên bố chung có sáu việc thì việc thứ nãm là: “Ði sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh; . . . Tãng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành chính tư pháp; . . . tãng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn ðịnh trong nước của mình.”

Một ðất nước ðộc lập, có chủ quyền, thi hành pháp luật và an ninh, hoạt ðộng của công an, tòa án hoàn toàn là công việc nội bộ của mỗi nước, là bí mật quốc gia mà lại “ði sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh” là ðã giao việc cơ mật của quốc gia, giao an ninh của ðất nước cho nước ngoài can thiệp rồi, là nước nhỏ ðã tư nguyện nhận là phiên thuộc của nước lớn trong việc an ninh, nội trị rồi!

Vãn bản kí kết chia sẻ việc an ninh nội trị của ðất nước với một nước ðang quyết liệt chống phá, thâu tóm ðất nước mình trắng trợn, ðộc ác trên tất cả các mặt ðời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, vãn hóa ðến ðất ðai, lãnh thổ thì vãn bản kí kết ðó thực sự là bản hợp ðồng mang lợi ích ðất nước ra ðánh ðổi lấy lợi ích của ðảng cầm quyền rồi. Ở phạm vi quốc gia ðã có bản hợp ðồng bất lợi cho ðất nước như vậy thì ở phạm vi cá nhân làm sao tránh ðược những bản hợp ðồng không thành vãn của những quan tham mang lợi ích ích ðất nước ðánh ðổi lấy lợi ích riêng của quan tham.

Từ những cuộc bạo loạn vừa qua có thể thấy rằng thế lực ðang chống phá, khuất phục Việt Nam ðã thực hiện rất thành công trong việc mở mặt trận thứ hai ngay trong lòng xã hội Việt Nam ðánh phá làm suy yếu, cô lập Việt Nam, phối hợp với mặt trận thứ nhất do giàn khoan HD981 mở ra ngoài biển Ðông. Mở mặt trận thứ nhất ngoài biển Ðông hoàn toàn do thế lực bên ngoài. Nhưng chỉ có thế tlực bên ngoài thì không thể mở ðược mặt trận thứ hai trong nội ðịa.

3. BẠO LOẠN TẠO CỚ ÐỂ BẠO LỰC NHÀ NƯỚC CÀNG HƯỚNG VÀO NHÂN DÂN

Làm suy yếu Việt Nam ðể Việt Nam trở thành chư hầu của Trung Quốc, suốt hơn nửa thế kỉ qua Trung Quốc bền bỉ thực hiện hai việc cổ ðiển nhưng ðầy hiệu quả là ðánh phá kinh tế Việt Nam và ðánh phá ðội ngũ quan chức nhà nước Việt Nam, những người quyết ðịnh sự thành bại của ðất nước Việt Nam.

Trung Quốc ðánh phá kinh tế Việt Nam ðã ðược nhiều bài viết, nhiều người chỉ ra, mọi người ðầu thấy rõ. Từ ðánh phá nhỏ nhen, ti tiện, hạ ðẳng như lùng mua móng trâu giá cao, diệt nguồn sức kéo trong nông nghiệp. Mua rắn, kích thích người dân tận diệt rắn ðể chuột sinh sản tàn phá mùa màng. Ðến ðánh phá lớn rất công nghiệp, rất hiện ðại như bỏ thầu giá thấp, trúng thầu những công trình xây dựng công nghiệp lớn ðể nhà thầu Trung Quốc xuất khẩu vật tư, thiết bị chất lượng kém và xuất khẩu lao ðộng phổ thông, xuất khẩu cả tội phạm hình sự sang Việt Nam. Rồi thi công dây dưa, cầm chừng ðòi trượt giá, ðội giá vừa ðẩy giá thầu lên cao vừa kéo dài như vô tận thời gian thi công, kìm hãm tiến ðộ phát triển cả nền công nghiệp Việt Nam. Ðiện khí hóa là tiêu chí ðầu tiên của công nghiệp hóa. Ðiện lực phải ði ðầu trong công nghiệp hóa và nguồn ðiện quyết ðịnh sự phát triển kinh tế và xã hội nhưng ðời sống kinh tế và ðời sống xã hội Việt Nam suốt mấy chục nãm qua luôn thiếu ðiện vì hầu hết các công trình xây dựng nhà máy phát ðiện ðều bị các quan tham Việt Nam giao cho các nhà thầu Trung Quốc thâu tóm.

Nhiều người ðã chỉ ra ngón ðòn ðộc ác, thâm hiểm của Trung Quốc ðánh vào kinh tế Việt Nam. Nhưng ngón ðòn ðánh vào con người, ðánh vào quan chức Việt Nam chưa ðược chỉ ra ðúng mức ðộ nguy hại của nó. Trung Quốc ðánh vào con người, ðánh vào ðội ngũ quan chức Việt Nam ðầu tiên bằng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa lừa bịp. Ðã vất bỏ chủ nghĩa xã hội từ lâu nhưng Trung Quốc vẫn duy trì ðảng Cộng sản, vẫn núp dưới tên xã hội chủ nghĩa bịp bợm ðể thực hiện chủ nghĩa tư bản hoang dã dưới sự chuyên chính của ðảng Cộng sản, tước ðoạt mọi quyền con người, quyền công dân, quyền tư hữu ðất ðai của người dân nhằm hiện ðại hóa nhanh nhất và quan chức của ðảng có ðặc quyền, ðặc lợi cướp ðoạt tài nguyên ðất nước, bóc lột nhân dân, vơ vét bổng lộc, làm giầu nhanh nhất. Núp dưới cái tên cộng sản, cái tên xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc cũng giãng ra cái bẫy ý thức hệ ðể nô dịch các nước cộng sản ðàn em. Và tháng chín, nãm 1990 ở Thành Ðô, cái bẫy ðó ðã sập xuống ðảng Cộng sản Việt Nam.

Một nhóm nhỏ những người có quyền lực trong ðảng cộng sản Việt Nam vì ðặc quyền ðặc lợi do thể chế ðộc tài ðảng trị dành cho họ, họ cố chống lại xu thế dân chủ hóa tất yếu của thời ðại, của dòng chảy lịch sử, cố duy trì sự ðộc tài ðảng trị. Nhưng trước sự sụp ðổ của cả hệ thống cộng sản thế giới, họ trở nên nhỏ bé, bơ vơ, lạc lõng, trống trải, mong manh và nguy khốn vội len lén sang Thành Ðô, kí kết những vãn bản liên minh với Trung Quốc thực chất là chấp nhận phụ thuộc vào Trung Quốc ðể duy trì sự tồn tại của ðảng Cộng sản, duy trì chủ nghĩa xã hội phản con người, phản tự nhiên, tự chui vào cái bẫy ý thức hệ của Trung Quốc.

Từ ðó, mỗi cam kết, mỗi thỏa thuận, mỗi tuyên bố chung, mỗi hiệp ðịnh, mỗi hợp ðồng kinh tế mà quan chức của ðảng và nhà nước cộng sản Việt Nam kí với Trung Quốc là thêm một thiệt thòi, mất mát của ðất nước Việt Nam, là thêm một lần quan chức Việt Nam gục ngã trước những ðòn ðánh phá hiểm ðộc của Trung Quốc, là sợi dây trói buộc Việt Nam với Trung Quốc càng thít chặt hơn, Việt Nam càng phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Chỉ nêu vài dẫn chứng:

Nãm 1999, kí hiệp ðịnh biên giới Việt – Trung, Việt Nam phải cắt cho Trung Quốc hàng ngàn kilomet vuông ðất ðai thiêng liêng của tổ tiên.

Nãm 2001, Tuyên bố chung do Tổng bí thư ðảng Cộng sản Việt Nam Nông Ðức Mạnh kí với Tổng bí thư ðảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, Việt Nam phải giao mảnh ðất chiến lược Tây Nguyên cho Trung Quốc vào lập lãnh ðịa riêng khai thác bô xít, rước về cho dân tộc Việt Nam cái họa vô cùng nguy hại về an ninh, môi trường, gây cho kinh tế Việt Nam bệnh chảy máu mất nguồn vốn lớn của nền kinh tế ðất nước từ nãm này qua nãm khác ðể nhận lấy thua lỗ kéo dài, gây mất lòng tin của người dân với chính quyền, gây chia rẽ, li tán trong nội bộ dân tộc Việt Nam. Hàng loạt quan chức vì lợi ích cá nhân cố sống cố chết bảo vệ dự án bô xít Tây Nguyên chỉ mang lợi lộc cho Trung Quốc mà gây ðại họa cho dân tộc Việt Nam.

Những hợp ðồng cho Trung Quốc thuê hơn ba trãm ngàn hecta rừng ðầu nguồn trong nửa thế kỉ với giá rẻ như cho không thực sự là những hợp ðồng quan chức Việt Nam bán mình cho Trung Quốc. Rồi 90 phần trãm công trình xây dựng công nghiệp ðều lọt vào tay nhà thầu Trung Quốc ðể các nhà thầu Trung Quốc dùng chính các công trình trúng thầu ðó ðánh phá kinh tế, chống phá tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Mục tiêu ðảng Cộng sản Việt Nam ðề ra ðến nãm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa không thể thực hiện ðược là do sự chống phá hiểm ðộc này.

Các ðòn Trung Quốc ðánh phá kinh tế Việt Nam cũng là ðòn ðánh phá con người quan chức Việt Nam. Các quan chức có gục ngã thì các ðòn kinh tế mới ðược thực hiện. Dự án bô xít Tây Nguyên là ðòn kinh tế nặng nề gây thiệt hại rộng lớn, kéo dài cũng là ðòn ðánh vào ðội ngũ quan chức rộng lớn từ cấp cao nhất. Vụ bạo loạn ðánh phá các doanh nghiệp nước ngoài tuy chỉ diễn ra trong hai ngày giữa tháng nãm, 2014 cũng gây thiệt hại kinh tế không kém gì vụ bô xit. Các tỉnh có bạo loạn ðã phải lấy từ ngân sách nhà nước hàng trãm ngàn tỉ ðồng bồi thường cho các doanh nghiệp nước ngoài bị bạo loạn ðánh phá.

Ðã chui vào bẫy ý thức hệ của Trung Quốc thì ðành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ðến nay dự án bô xít ðã thất bại thảm hai, càng thực hiện, càng thua lỗ, càng nguy khốn nhưng vẫn không thể bỏ. Thất bại, thua lỗ thảm hại nhưng các cơ quan nhà nước có trách nhiệm ðều không dám chỉ ra cội nguồn ðại họa của dự án bô xit Tây Nguyên. Cũng như cơ quan công an không thể tìm ra thủ phạm ðích thực của vụ bạo loạn. Không lôi ra ðược thủ phạm ðích thực của bạo loạn thì ðành lôi Việt Tân ra thế mạng! Ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang không hề giết bà Hoan mà công an còn làm ra ðược bản án ông Chấn tự nhận ðã giết bà Hoan thì mấy người không phải Việt Tân phải tự nhận Việt Tân chỉ là chuyện nhỏ.

Trong cuộc họp báo tổ chức ở Hà Nội sau cuộc bạo loạn Hà Tĩnh, Bình Dương nửa tháng, tôi lại thấy ông tướng Hoàng Kông Tư quen mặt. Lại thấy và quen mặt vì ðầu tháng 11 nãm 2010, chỉ sau hai ngày công an xông vào khách sạn ở Sài Gòn bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với tang chứng tởm lợm là hai bao cao su tanh tưởi trong sọt rác phòng tiến sĩ Vũ thuê thì ông trung tướng, thủ trưởng cơ quan an ninh ðiều tra bộ Công an Hoàng Kông Tư cùng ông trung tướng thứ trưởng bộ Công an Tô Lâm liền chủ trì cuộc họp báo ở Hà Nội ðể ông trung tướng Hoàng Kông Tư với vẻ mặt nghiêm trọng, với cách nói tự tin thông báo rằng: Ông Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền luận ðiệu chiến tranh tâm lí ðòi lật ðổ chế ðộ, thực hiện ða nguyên ða ðảng! Trong cuộc họp báo về vụ bạo loạn, ông tướng Hoàng Kông Tư vẫn với vẻ mặt ðầy nghiêm trọng nhưng trong cách nói tôi nhận ra có chút lượn lờ, vòng vo, chung chung và không còn nhiều tự tin khi ông nói rằng: Có sự kích ðộng, xúi giục của kẻ ðịch mà công an ðã phát hiện, bắt giữ ðể ðiều tra làm rõ theo qui ðịnh của pháp luật. Tổ chức phản ðộng có tên Việt Tân ðã kích ðộng, xúi giục!

Vì cái bẫy ý thức hệ, các quan chức của ðảng và nhà nước cộng sản Việt Nam ðều không dám ðả ðộng ðến những hành ðộng thù ðịch, những tội ác của Trung Quốc ðối với Việt Nam. Suốt mấy chục nãm nay, Trung Quốc quyết liệt ðánh phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Lấn chiếm ðất ở biên giới. Xua quân tràn vào Việt Nam, gài thuốc nổ phá sập từ cái giếng nước, bắn giết hàng vạn người dân Việt Nam. Ðánh cướp quần ðảo Hoàng Sa, bãi ðá Garma trong quần ðảo Trường Sa của Việt Nam. Bắn giết dân Việt Nam ðánh cá trên biển Việt Nam. Cắt cáp tàu thãm dò dầu khí của Việt Nam. Trắng trợn xâm lược Việt Nam bằng ðưa giàn khoan 981 và hơn trãm tàu hộ tống, cả tàu dân sự và tàu quân sự vào biển Việt Nam. Nhưng ông Tổng bí thư ðảng Cộng sản thì nín thở, không dám ho he. Còn ông tướng ðứng ðầu lực lượng giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam vẫn nhắm mắt ngợi ca kẻ ðang cướp ðất cướp biển Việt Nam, ðang giết dân Việt Nam: Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể các mặt ðang phát triển tốt ðẹp!

Ông Tổng bí thư ðảng, ông ðại tướng ủy viên Bộ Chính trị còn không dám ðả ðộng ðến ông bạn vàng ý thức hệ của ðảng thì mấy ông tướng công an làm sao dám chỉ ra kẻ giấu mặt chỉ huy cuộc bạo loạn vừa rồi là tình báo Hoa Nam. Thôi, cứ buộc Việt Tân tội kích ðộng bạo loạn là tiện nhất, vẹn cả ðôi ðường. Vừa tránh không ðộng chạm ðến ông bạn Thành Ðô bốn tốt, mười sáu chữ vàng của ðảng. Vừa ðẹp ý ðảng, lại có cớ mang công cụ bạo lực nhà nước ra ứng xử với biểu tình yêu nước như ứng xử với Việt Tân, cứ thẳng tay ðàn áp như ðàn áp cuộc biểu tình chính ðáng của người dân Hà Nội, Sài Gòn ngày 18 tháng 5, nãm 2014. Và những cuộc biểu tình của khí phách, của ý chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của người dân Việt Nam ðã bị bạo lực nhà nước cộng sản Việt Nam ðàn áp quyết liệt, tàn bạo!

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Bạo loạn đám đông và bạo lực nhà nước”

 1. Dao Cong Khai says:

  Bài viết này là lý luận của những kẻ bị nô lệ và đầu óc bị nô lệ hoá.

  Hiếm có được cuộc bạo động nổi lên, mà bạo động nó không tấn công vào dân nghèo, dân oan, dân bất mãn với chính quyền; trái lại bạo động nó tập trung trừng phạt giai cấp bóc lột ngoại quốc cấu kết với thế lực cai trị trong nước để hút máu mủ nhân dân… Thế mà các ngài lý luận kết án nó.

  Tại sao các ngài không chống lại thế lực chống nhân dân và giai cấp cai trị, mà lại kết án những cuộc nổi dậy của những kẻ bị áp bức? Tại sao không ttrực tiếp chống lại những kẻ áp bức những phong trào dân chủ mà lại kết án những kẻ nổi dậy tiêu diệt những kẻ (ngoaij quoocs) tiếp tay và làm ăn với giai cấp bóc lột?

  Biến cố Bình Dương it nhất nó cũng trừng trị với những kẻ tư bản ngoại quốc tiếp tay cho giai cấp thong trị bóc lột ở VN, và hơn nữa nó là ngọn lửa kích thích, phát hoả cuộc đấu tranh chống bạo lực, giai cấp độc tài bóc lột tiến tới giai đoạn mạnh mẽ hơn.

  Còn ai sợ áp bức hay sợ VC áp bức mạnh hơn thì nằm ở nhà trùm mền mà trốn, đừng ra đường nữa. Chuyện người ta dám làm, còn mình không dám làm thì đừng kết án người ta. Mấy ông “dân chủ ôn hoà” là quyền của mấy ông, người ta bạo động là quyền của người ta. Các ông không dám làm như người ta thì cứ việc trùm mền ngồi tán dóc!!! Người ta đốt phá xí nghiệp của bọn ba Tàu làm ăn với VC, của bọn xây cất hang~ xưởng trên đất nhà nước VC cướp của dân đen; chứ có ai đốt phá nhà của mấy bác “dân chủ ông hoà” quý vị đâu?

 2. Thẳng Ruột Ngựa says:

  Cám ơn ông Phạm Đình Trọng đã khai hoả đại pháo!
  Không thể nhịn thêm được nữa! Cuộc bạo loạn vừa qua đích thực là phép thử của bọn xâm lược TQ có sự tiếp tay của bọn hán gian CSVN!
  Độc chiêu “chống bán nước” tại Sài Gòn

 3. Hoa lieu says:

  …” Ông Tổng bí thư ðảng, ông ðại tướng ủy viên Bộ Chính trị còn không dám ðả ðộng ðến ông bạn vàng ý thức hệ của ðảng thì mấy ông tướng công an làm sao dám chỉ ra kẻ giấu mặt chỉ huy cuộc bạo loạn vừa rồi là tình báo Hoa Nam. “….

  - Ông PĐT này tài thật. Biết dõ dàng cả chủ miu của vụ bạo loạn BD+VA bữa trước kia là do tềnh báo Hoa Nam giật dây nữa !!!
  Bọn khựa này thâm độc thật nhẩy ? Tự đốt hãng xưởng của mềnh, tự bồng bế nhau chạy vể tàu, tự ngậm mộm im thin thít như thịt nấu đông , toàn là tự biên tự diễn tất tần tật cả, chuyện nước non sôi lóng bỏng thế, mà bố con chủ lẫn tớ tay sai thằng Tập nó vưỡn cứ phải làm bộ tỉnh bơ mà diễn thế kia mới hay chứ lị !!!
  Nói chung là tui vưỡn thấy thinh thích cái phin này của tụi nó thế lào ấy , cứ đập phá đốt cháy nhìu nhìu thêm nữa vào nhá !
  Cách moạng …HOA LIỄU VN nó phải là như đứa có bịnh …KÍN dấu dấu dím dím như thế ,mới là phải phải chứ !!!…hehehe…

 4. Thanh Pham says:

  Nếu còn lời

  Nếu quả thật còn lời
  Để tôi nói chuyện với
  Bọn mọi rợ giặc Hồ
  Đó là lời Đụ Mẹ!

  T.Phạm
  http://phaxiengnole.wordpress.com/
  http://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi