WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phúc thẩm vụ án Trương Duy Nhất: Xử nhanh như chớp – Y án!

unnamedTheo tin từ một số bạn bè Trương Duy Nhất, phiên phúc thẩm vụ án Trương Duy Nhất đã diễn ra tại tòa án tối cao Đà Nẵng sáng nay, ngày 26/6/2014.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8:30 và kết thúc lúc 9:45 sáng. Hơn mốt tiếng đầu dùng để làm các thủ tục tại tòa, phần xét xử, tranh tụng, nghị án, và tuyên án hết đúng 15 phút.

Trương Duy Nhất vẫn bị tòa phúc thẩm tuyên y án với 2 năm tù giam theo điều 258 Bộ luật hình sự. Không có gì lạ, không có gì bất ngờ ở những phiên tòa lấy án bỏ túi làm căn bản.

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Phúc thẩm vụ án Trương Duy Nhất: Xử nhanh như chớp – Y án!”

  1. Nguyễn Thế Viên says:

    Toà án cuả CSVN chỉ là trò hề!
    Lợi dung thời gian đa số dân VN đang say mê World Cup hơn cả an nguy cuả nước nhà, CSVN tha hồ mà tự nhiên hành động phản nước hại dân. Cũng vậy, quan thày Tàu cộng cuả chúng cũng tha hồ mà lấn chiếm. “Cột mỡ” (trong thơ Tú Xương” quan trọng hơn Nước nhà. Đó là “chân lý” cuả một số (không nhỏ ) người Việt ngày nay!
    Nguyễn Thế Viên

Phản hồi