1 Phản hồi cho “Số phận của chuyến bay MH 17”

  1. Lại Mạnh Cường says:

    Hình vễ thật đầy ý nghĩa.

    Hoan hô hoạ sĩ Ba Bụi.

Phản hồi