WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

8 Phản hồi cho “Người gieo hạt trong CCRĐ”

 1. noileo says:

  Tội ác “CCRD”, cuộc khủng bố “CCRD” là một “nhiệm vụ” quan trọng, “nhiệm vụ cách mạng” rất quan trọng, của Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH & Lao động, phải làm để lấy đó làm khởi sự cuộc “cách mạng xã hội chủ nghĩa”, reo rắc tội ác “xây dụng chủ nghĩa xã hội” vào VN, bước đầu là miền bắc VN

  Tội ác “CCRD”, cuộc khủng bố “CCRD” đã, và chỉ có thể thực hiện được sau khi Hồ chí Minh và phiến quân cộng sản rước giặc tàu Trung cộng vào VIệt nam dựa vào sự chống lưng của giặc tàu tái sinh đảng cộng sản VN = dựng nên đảng cộng sản “Lao động”, thủ phạm gây nên tội ác CCRD.

  Tội ác “CCRD” là “quà ra mắt”, thành tích ra mắt của Hồ chí Minh & đảng cộng sản Lao động dâng lên Trung cộng & Nga cộng , dâng lên Mao Trạch Đông & Sít ta lin, để Hồ chí Minh và đảng Lao động tỏ lòng cám ơn & lấy điểm với Trung cộng,

  để Hồ chí Minh và đảng Lao động, bọn cộng sản VNDCCH tỏ dạ trung thành với Trung cộng trong vai trò công cụ bạo lực của Trung cộng, bành trướng chủ thuyết Mác Lê & Mao-ít vào VN,

  Rước giặc Tàu Trung cộng vào Việt nam cùng với Trung cộng ăn cắp cuộc kháng chiến của nhân dân VN, Hồ chí Minh & Võ NGuyên Giáp & đảng cộng sản “Lao động”, bọn cộng sản VNDCCH tội ác, phản quốc làm bung xung cho giặc tàu Trung cộng, đội danh nghĩa “kháng chiến” thu gom xương máu VN dâng cho Trung cộng làm công cụ chiến tranh đánh Pháp cho TRung cộng trong cuộc chiến tranh Đông Dương 1, mở đường cho Trung cộng tiến vào VN thay Pháp khống chế VN, chia cắt VN, xích hóa VN, Hán hóa VN

  Người Việt nam đi kháng chiến chống Pháp, là chống ách cai trị của Pháp chứ không chống nền văn minh, không chống nền chính trị dân chủ tự do tự nhiên bình thường của con ngừoi hoàn thiện dần theo sự tiến hóa của con người, không chống lại con đường kinh tế thị trường tự nhiên bình thường của con ngừoi hoàn thiện dần theo sự tiến hóa của con người

  Người Việt nam đi kháng chiến chống Pháp là để sau khi đuổi Pháp rồi, khi ấy người VN tự cầm quyền nứoc mình, học hỏi văn minh của con người, của thế giới, tiếp tục học hỏi những điều tốt đẹp của văn minh Tây phương, đưa nước mình tiến lên theo khuynh hướng dân chủ tự do, thịnh vượng như các quốc gia dân chủ tự do văn minh tôn trọng quyền con người, như các quốc gia Tây phương Anh, Pháp, Mỹ…,

  đó cũng là ước mơ của “thế hệ vàng” hà nội ngày ấy, trước 1954, trước 1945…

  Người Việt nam đi kháng chiến chống Pháp không phải để rước giặc tàu Trung công vào VN, không phải để hỗ trợ giặc tàu Trung cộng thay Pháp đô hộ VN,

  Người Việt nam đi kháng chiến chống Pháp không phải là để di theo con đường cộng sản Nga tàu nghèo đói độc tài tàn ác sống theo bản năng súc vật

  Nhưng những điều người dân VN “Muốn” và “Không Muốn” như nêu trên, đã bị Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH rước giặc tàu vào VN, dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của giặc Tàu Trung cộng, làm ngược lại, đi ngược lại quyền lợi đất nước dân tộc VN, phản bội tổ quốc VN

  Những điều người dân VN nói “KHÔNG” lại là những điều, những tội ác mà Hồ chí Minh, bọn cộng sản VNDCCH & Lao động đã làm, đã cùng với Trung cộng ăn cắp cuộc kháng chiến, phản bội kháng chiến, chia cắt VN, phản bội kháng chiến, dựng nên nhà nước & nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH độc tài tàn bạo, phi nhân phản dân tộc trên miền bắc VN từ ngày 10-10-1954, đó là Hồ chí Minh & bọn cộng sản Lao động & VNDCCH phản bội kháng chiến,

  Cuộc khủng bố CCRD ngoài tính cách tội ác chống lại con người, còn là dấu mốc đánh dấu cuộc phản bội kháng chiến, đánh dấu cuộc bán nước thứ 2 của Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH “Lao động”, sau khi lỗ vốn nặng trong cuộc bán nước có văn tự lần thứ nhất, bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946 bán nước cho Pháp, rước Pháp vào Hà nội từ ngày 19-5-1946

 2. otchithieng says:

  Bên nay biên giới là nhà bên kia biên giới cũng là quê hương. Tôi biết thằng nói ra câu nói đó là thằng Tố Hửu đảng viên đảng CSVN mà đảng trưởng là Hồ Chí Minh.Đồ một lủ tội đồ bán nước VN cho Trung Cộng.

 3. otchithieng says:

  otchithieng
  Bên nay biên giới là nhà,bên kia biên giới cũng là quê hương. Tố Hửu đã tiếp tay cùng DCSVN bán nước VN cho Trung Cộng , Dồ quân bán nước.

 4. tonydo says:

  Trường Chinh là cái lưỡi của Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất.
  Với câu nói để đời:
  “Thà lầm mười còn hơn sót một” Trường Chinh rõ ràng là có cái tâm địa của Qủy.

  Xuân Diệu với bài thơ GIẾT HẾT:

  (Anh em ơi, quyết chung lưng
  Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
  Địa hào, đối lập ra tro
  Lừng chừng phản động đến giờ tan xương
  Thắp đuốc cho sáng khắp đường
  Thắp đuốc cho sáng đình làng hôm nay
  Lôi cổ bọn nó ra đây
  Bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi.) ( hết trích)

  Tố Hữu-Xuân Diệu, hai trong số những con rối của Qủy.

 5. Tố Như says:

  Tố Hữu sớm hối (dưới địa ngục)

  Giết, giết nữa cho “cộng thù” tiêu hết,
  Cho ruộng đồng thông thoáng, lúa đâm bông.
  Cho Tự Do, Dân Chủ thỏa trong lòng,
  Giữ độc lập, cùng Năm Châu tiến bước!

 6. Dân oan says:

  Hồ là một tên ÁC QUỶ! Ác quỷ thì hành xử theo ác quỷ, và ác quỷ thì muốn tiêu diệt con người, phát huy tội ác đến cùng cực!

 7. TT says:

  “…ác” gieo, ôn vật làm thơ trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc!

  “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
  Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
  Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
  Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

  Thơ của tên ôn vật Tố Hữu

  • NGÀN SAO says:

   THƠ TỐ HỮU

   Trăm năm bia đã thì mòn
   Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ
   Dầu đời trải mấy nắng mưa
   Nhưng thơ Tố Hữu vẫn thừa ác ôn
   Đúng là chỉ chuyện cỏn con
   Luôn thơ nghiệt ngã cứ còn muôn năm

   SAO NGÀN
   (14/4/15)

Phản hồi