WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

8 Phản hồi cho “Kiểu hôn của Vũ Khiêu đã đi vào Văn học Sử”

 1. Khách says:

  Trâu già khoái gặm cỏ non !
  Xưa nay các cụ dậy thế có sai bao giờ.

 2. Bob Vu says:

  Kỳ Duyên:
  - Biết danh là Quốc Sư thì mới vào ai lại ngờ thế nầy thật khổ thân tôi!

  Lão Khiêu:
  - Hà hà hà, Quốc là nước Sư là thầy thì ta chẳng “ông thầy nắc… nước” thì là rì cà? Hà hà hà! Ai bảo cô mình tìm vào đây làm rì? Hì hì hì!

 3. HỒ Khiêu Duyên says:

  Hay! hahahaaaa:)

  “Kỳ Duyên hoa hậu làm thinh chiụ đòn”

  (Em…hồ hởi phấn khởi nắm )

 4. Bob Vu says:

  Con nít hát: ông dzà đ. dâu

  Ở xóm trên có…. ông dzà… cái mà… đ. dâu….
  Hỏi… cái xướn hông, ổng lại lắc đầu…
  Cực chẳng đã mới đè… cái mà… đ. dâu, chớ xướn ích dzì đâu… đó… cháu ơi!

 5. Builan says:

  HỒ Quang nhập cốt Vũ Khiêu
  Sỗng chuồng thấy gaí bỗ liều ôm hôn
  Tay vuốt má tay mò “đồn”
  Y như chú Giáp bít nồn cấm sinh
  Chính mi truyền dạy Chí minh !
  Kỳ Duyên hoa hậu làm thinh chiụ đòn
  “Đi vào văn học kiểu hôn”
  “ĐMCS” – nhập hồn Vũ Khiêu !!!

 6. nguenha says:

  Thưa Ông bạn S.Lam, Vủ Khiêu không phải là “nhà giáo nhân dân” ,mà được nhà nước Cs phong tước là “Quốc- sư”! Nước ta có Quốc phụ là HCM và Quốc sư Vủ khiêu, cả 2 đều Mê gái trẻ. Thế là Huề !!

 7. S.Lam says:

  Cái anh ”Nhà záo nhân dzân” Vũ Khiêu (dâm) nầy khét tiếng là chuyên viên hay ”thuổng” thơ các thi sĩ tiền bối Đỗ Phủ,Lý Bạch…cũng như lâu lâu lại lòi ra cái trình độ Hán học lem nhem của mình,sắp chết rồi mà vẫn dở thói ”dê cụ” với con cháu mình !

  • tudo says:

   Già thích gậm cỏ non….già dê….già mắc dịch…dê cụ…già lượm lom…già lom khom…. chà ! lênh tới chức …GIÀ coi bộ có nhiều danh xưng hỉ….cách hành sự giống con …Khỉ Già…!! mà con khỉ già trong sở thú nhìn thấy nó thường hay …??? thôi hỉ.

Phản hồi