WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

20 nhóm tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam gửi thư ngỏ đến LHQ

Hôm qua 10/03/2015, 20 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam công bố bức thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các định chế bảo vệ nhân quyền quốc tế, xác nhận tình trạng « vi phạm trắng trợn các quyền con người tại Việt Nam » đã được nêu trong nhiều báo cáo của Liên Hiệp Quốc gần đây.

Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc (hàng đầu, giữa) tại phiên kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ở Genève ngày 05/02/2013

Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc (hàng đầu, giữa) tại phiên kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ở Genève ngày 05/02/2013

Nhóm khởi xướng cảnh báo nguy cơ đàn áp sắp tới nhắm vào những người tranh đấu nhân chiến dịch Vận động nhân quyền 2015 do nhóm khởi xướng, và kêu gọi quốc tế có biện pháp hỗ trợ.

Bức « Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ chế nhân quyền quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và chiến dịch Vận động Nhân quyền 2015 », của 20 tổ chức dân sự trong và ngoài nước, khẳng định « nhà nước Việt Nam đã thất bại trong việc chu toàn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với những công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết », đặc biệt trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền trong nhiệm kỳ 2014-2018.

Nhóm khởi xướng thư ngỏ – bao gồm chủ yếu là các tổ chức dân sự tại Việt Nam không được nhà nước công nhận – thông báo kế hoạch thu thập chữ ký để yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm, hủy bỏ các xâm phạm, đàn áp nhắm vào cựu tù nhân lương tâm và bãi bỏ các điều khoản trấn áp 79, 88 và 258 trong Bộ Luật Hình sự. Bức thư ngỏ cũng tuyên bố nhiều hoạt động vì nhân quyền khác trong và ngoài nước, trong đó có chương trình « mặc áo trắng » nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 2015.

Bức thư ngỏ đặc biệt yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc theo dõi « các nỗ lực và mức độ tiến bộ của Việt Nam », buộc Chính phủ Việt Nam phải đối diện với các « hậu quả vì hành động của mình ».

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A, thành viên ban trị sự Diễn đàn Xã hội Dân sự, một trong hai mươi tổ chức dân sự khởi xướng bức thư ngỏ, giải thích thêm về thông điệp gửi Liên Hiệp Quốc nói trên.

Tin RFI

Phản hồi