WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trồng chuối

chuoi

Mấy ngày nay dư luận
Bàn về chuyện chặt cây
Có mấy ý sau đây
Cháu nêu cùng xem xét

Ý đầu tiên nhất quyết
Chặt cây sẽ có tiền
Ai hưởng không cần biết
Đó là việc chính quyền

Nào tiền đếm cây chết
Nào tiền đếm cây cong
Đếm cây không phù hợp
Cây sâu mọt trong lòng

Tiền đếm hơn một tỷ
Tiền đánh dấu càng cao
Bốn tỷ năm trăm triệu
Chưa tính đến tiền đào

Rồi tiền thuê người chặt
Sáu mươi bảy tỷ đồng
Huy động từ tấm lòng
Của rất nhiều doanh nghiệp

Tiền bán gỗ bán ghiếc
Số lại cao vô cùng
Bảy trăm ba mươi tỷ
Nghe qua đã phát khùng

Đó là tin thời sự
Đài báo nói chung chung
Nhưng điều rất lạ lùng
Là làm nhầm hết lượt

Từ cái cây sâu mọt
Đến cây khoẻ bình thường
Các bác chặt tuốt tuột
Chặt trọc cả con đường

Chặt nhầm cây khoẻ mạnh
Đã là việc bất thường
Trồng nhầm cây thay mới
Thì quả là đáng thương

Thương chính quyền có chữ
Mà cũng bị đánh lừa
Bỏ tiền trồng cây quý
Lại được cây vừa vừa

Rồi dư luận ném đá
Rồi báo chí than phiền
Lọt đến tai chính quyền
Mới đem ra họp báo

Ban đầu nói rất láo
Rằng dư luận nghĩ oan
Chặt cây là việc quan
Can chi dân mà hỏi

Người dân nghe không khỏi
Nổi cả cơn tam bành
Lại tổ chức họp báo
Với mục đích làm lành

Nhưng hai mốt câu hỏi
Toàn những câu bình thường
Mà không trả lời được
Thế là quan bãi đường

Rồi về nhà quyết định
Ra kỹ luật ầm ầm
Nhưng lại kỹ luật nhầm
Toàn trưởng phòng của sở

Chủ tịch và các phó
Giám đốc và trưởng ban
Tất cả đều tạm thoát
Trưởng phó phòng chết oan

Tạm dừng bàn việc quan
Chặt cây và bán gỗ
Ta bàn tý việc dân
Trồng cây gì thế chỗ

Ý riêng của nhà cháu
Xin nêu ra thế này
Trồng CHUỐI là truyền thống
Của người việt xưa nay

Có rất nhiều cái hay
Từ việc trồng cây chuối
Quả chín cúng các quan
Quả xanh hầm với đậu

Hoa chuối làm mồi nhậu
Lá chuối gói bánh giò
Cây chuối làm rau nhúng
Cho món lẩu cua bò

Gốc chuối thì làm nộm
Cho tầng lớp nhân dân
Phải nói trồng cây chuối
Là bình đẳng tuyệt trần

Cái lợi nữa từ chuối
Là tạo ra cảnh quan
Sự giao thoa văn hoá
Thành thị và nông thôn

Rồi khi trời mưa bão
Chuối có đổ cả hàng
Sẽ ít gây tai nạn
Giảm được người chết oan

Khi đồng bia chén rượu
Khi bụng đau thình lình
Bụi chuối trồng ở phố
Hơn cả nhà vệ sinh

Giao thông làm nhiệm vụ
Có thêm nhiều chổ rình
Để đặt bẩy dân tình
Thu thêm tiền ngân khố

Nói chung là đường phố
Thủ đô ngày hôm nay
Chỉ nên trồng cây chuối
Chẵng quan nào muốn thay ….!

Nguồn Facebook

Phản hồi