WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hôn nhân đồng tính

(Nhằm phản hồi bài “Vài suy nghĩ về chuyện hôn nhân đồng giới” của Huỳnh Thục Vy).

dong tinhKhi giảng dạy hay truy cứu về luật pháp, các luật gia và học giả đều có một đồng thuận: luật pháp bắt nguồn từ tập tục và cách ứng xử của loài người khi họ khởi sự biết sống chung trong một tập thể. Trải qua bao nhiêu thế hệ, cách cư xử và phong hóa giữa con người trong một đoàn thể đã đi từ những lệ luật phổ thông bất thành văn cho đến khi được đúc kết thành một bộ luật chung của một cộng đồng, một xã hội, một quốc gia.

Đối với một quốc gia riêng lẻ nào, luật pháp của họ dựa trên cả một chiều dày văn hóa của xã hội riêng biệt đó, nhưng bất kể một sắc tộc hay bộ tộc nào trước khi họ có khái niệm cụ thể nào về phạm trù hay ý nghĩa ‘quốc gia dân tộc’ – để trở thành một thực thể đó, họ đã chịu ảnh hưởng sự giao lưu của các sắc tộc khác, đó là chưa kể quá trình chiến tranh hay di dân của các bộ tộc này đã cho họ sự giao tiếp và cọ sát với nhiều bộ tộc hay quốc gia/quốc thể khác. Đạo đức và luân lý phát sinh từ những cách hành/ứng xử đến từ những trải nghiệm lịch sử không gian và thời gian đó.

Đối với Hoa Kỳ, nguyên gốc đạo giáo của họ không phải là Thiên chúa giáo – mà chính là Tân giáo – Tin Lành – Cơ Đốc Tân giáo. Nói một cách ngắn gọn, sự tách rời khỏi Thiên chúa giáo để trở thành Cơ Đốc Tân giáo và sự đàn áp tôn giáo chính là một trong những nguyên do chính đưa người Anh sang châu Mỹ lập nghiệp, lập quốc.

Trong những phong tục, tập quán của nhiều đơn vị xã hội, người ta thường bắt đầu từ sự kết hợp giữa giống nam và giống nữ, một nguyên lý khả niệm phổ quát mà cuối cùng đã đưa đến hôn nhân, một khái niệm đầu tiên của con người cho đó là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà và tuyệt đại đa số cũng tin đây là một ý niệm đến từ lẽ tự nhiên của trời đất (cho đến nay thì một số nơi trên thế giới khái niệm hôn nhân không còn chỉ giới hạn giữa 2 giới tính nam và nữ nữa mà là sự kết hợp của đồng tính).

Tuy nhiên bản năng đồng tính chắc hẳn đã hiện hữu từ ngàn xưa, nhưng có lẽ không phổ thông và bành trướng bằng xu hướng khác tính trong loài người cho nên nhờ có sự kết hợp âm-dương, một bản năng của động vật, của loài người từ thuở khai thiên lập địa – và dần dà sự phát triển của trí tuệ – mà con người mới tồn tại đến ngày nay. Lẽ dĩ nhiên con người từ thuở hồng hoang chưa có khái niệm về hôn nhân, nhưng xét theo nhân chủng học, đàn ông – đàn bà tìm đến nhau do thú tính (rất mạnh) cho nên loàn người mới chống lại được tai ương, bệnh tật và thú dữ để hình thành một xã hội sau đó. Do đó định nghĩa “marriage is (a union) between a man and a woman” không phải chỉ là một nguyên lý của Thiên chúa giáo mà chính là quan niệm phổ cập của nhiều xã hội/nhiều quốc gia từ Âu sang Á v.v…

Ngày nay trong những xã hội tiến bộ và phóng khoáng của thế giới, chuyện hôn nhân đồng tính cũng bắt đầu bắt rễ. Và Hoa Kỳ cũng không phải là quốc gia duy nhất chấp nhận hôn nhân đồng tính. Ở đây, tôi xin phép chưa nói đến quan điểm của bản thân về quan điểm hôn nhân đồng tính. Chỉ xin đưa ra những ý tưởng khác nhau về vấn đề này ở Mỹ.

Một trong những luận lý ở Hoa Kỳ trong chuyện hôn nhân đồng tính: Tối cao Pháp Viện đã đi quá đà trong việc 5 vị chánh án (trong 9 người) đã tiếm đoạt quyền (division of power) của các tiểu bang để đi tới phán xét bắt buộc 50 tiểu bang phải tuân thủ. Trong Hiến chương Hoa Kỳ, chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang đều có những quyền riêng biệt và khác nhau. Trong bài viết của mình, cô Huỳnh Thục Vy đã nói nhiều về sự khác biệt về luân lý của từng xã hội, trong đó có những chia cách về vùng miền. Thì đây chính là điều cơ bản separation of power trong bản Hiến chương của Hoa Kỳ mà một số người Mỹ cho là quyết định của Tối cao Pháp Vịên mới đây đã tước đoạt

Để tóm tắt, trước đây đã có đa số dân Mỹ ủng hộ đạo luật Defense of Marriage Act (DOMA: Bảo vệ Luật Hôn nhân) được TT Bill Clinton thông qua ngày 21/9/1996. DOMA định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà. Sau đó ngay ở California, một tiểu bang có nhiều ý tưởng rất phóng khoáng (liberal) trước đây đã có sự trưng cầu dân ý khi đại đa số cư dân của Cali đã loại bỏ hôn nhân đồng tính (Proposition 22, thành luật của Cali năm 2000 và proposition 8, thành luật 2008), đương nhiên đã có nhiều sự chống đối của nhiều cá nhân và một số người trong nhóm họ đã kiện 2 đạo luật này ở một số toà án.

Cho đến khi TT Obama nhậm chức (Hoa kỳ cũng trải qua một phen sôi động về các quan niệm xã hội, và phóng khoáng của TT Obama) thì phe phóng khoáng đã chiếm ưu thế với việc Tối cao Pháp viện loại bỏ điều 3 của DOMA cho các người có hôn nhân đồng tính (ở những tiểu bang cho phép hôn nhân đồng tính) hưởng những quyền lợi mà người không đồng tính được hưởng. Như vậy trên phương diện cư xử đồng đều dưới pháp luật, các người chuộng sự kết hợp đồng tính đã bị thiệt thòi, từ đó đã có nhiều sự chống đối mãnh liệt trong xã hội Mỹ và ngay cả những người không thuộc giới đồng tính cũng tranh đấu cho họ trên nhiều phương tiện pháp lý, để đi tới kết quả của việc phán xử của Tối cao Pháp viện rằng hôn nhân đồng tính và những quyền lợi mà giới đồng tính được hưởng ngày nay phải được tôn trọng như nhóm khác giới tính.

Theo thiển ý, tranh luận trong vấn đề hôn nhân đồng tính trên mặt pháp lý và xã hội đối với Hoa Kỳ sẽ còn nhiều diễn biến mà người viết xin mạn phép với đọc giả được bàn luận bàn thêm vào những kỳ tới.

Oakland, July 11, 2015

© Nguyễn Khoa Thái Anh

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Hôn nhân đồng tính”

 1. Vũ duy Giang says:

  Như vậy Tối cao Pháp viện đã đổi luật DOMA thành luật SODOMA, như trong trong lịch sử Hy Lạp cũng có những vùng đặt tên là SODOME và Commorres,là nơi sinh sống của những người đồng tính,mà bây giờ những vùng này không tồn tại nữa. Phải chăng vì không có hậu duệ để nối dõi tông đường?!Họ chỉ để lại tên SODOME để chỉ hành vi”làm tình”của người đồng tính!

  Ở VN bây giờ cũng có đám cưới”đồng tính”,và ông(hay bà?!) đại sứ Mỹ Osius mới nhậm chức ở VN cũng đến cùng ông(hay bà?!)”partner”đồng tính bế đứa con(nuôi?!),và bà mẹ của Osius. Có lẽ vì vậy mà nước Mỹ sẽ không biến mất như SODOME và Commores của Hy Lạp?!

 2. Nguyễn Thanh says:

  Theo cuộc thăm dò của Viện Gallup công bố ngày 18/10/12, 3.4% dân Mỹ thuộc giới gay/lesbian. Trong số này, người da đen chiếm 4.6%, Hispanics 4%, Á đông 4.3%, và Mỹ trắng 3.2% .

  Cũng trong số những người gay/lesbian thì có 3.6% là phụ nữ và 3.3% là nam giới . Giới có học vấn thấp chiếm 3.5%, còn giới có bằng cấp đại học 2.8% .

  Giới có lợi tức ít hơn $24,000/năm chiếm 5%, còn giới có lợi tức cao hơn $60,00/năm chiếm 2.8% .

 3. Người Quan Sát says:

  Đồng ý với diễn giải cuả ông NKTA về luật pháp. Luật pháp không từ trên trời rơi xuống, cũng không từ đất mọc lên. Nó có nguồn gốc từ tập tục, truyền thống, văn hoá, các tiêu chuẩn đạo đức hoặc luân lý. Luật Sharia ở các nước theo Hồi giáo (toàn tòng) là một ví dụ. Hơn nữa trong nhiều trường hợp, luật pháp không thể thay thế hay đóng vai trò cuả đạo đức hay luân lý. Nếu không sẽ gây bất ồn và làm xã hội mất đi vẻ hài hoà cần thiết. Người ta, bề mặt phải tuân thủ luật pháp nhưng phần chìm là những bất mãn kéo dài, đến một lúc nào đó đủ lực, được đa số ủng hộ, luật pháp đó ắt bị phế bỏ.

  Nhân chuyện các vị ‘tối cao” ở Mỹ “đi quá đà”(chữ cuả ông NKTA) thử đặt ra vài trường hợp để …”tám” chơi.
  1) Luật Pháp nên phản ánh ý chí cuả công dân hay là có thể nại ra một lý do nào khác để không cần để tâm tới?
  Trường hợp ở California mà ông NKTA nêu ra có nên đáng báo động là người ta “khinh nhờn” ý chí người dân không? Họ nại HP ư? HP có thể tu chính(sửa đổi) cho phù hợp với NGUYỆN VỌNG CỦA ĐA SỐ CÔNG DÂN không?
  Theo thiển ý, Hoa Kỳ nên có một cuộc Trưng Cầu Dân Ý về việc công nhận hay không công nhận HNĐT. Căn cứ vào đó, Quốc Hội làm ra luật, nều trái với HP ở điểm nào thì nên sửa đồi HP. Không thể vì “ghế”, vì sợ sự trừng phạt cuả cử tri mà “bán cái “cho các ông bà “tối cao”.

  2) Giả sử có một cặp đàn ông hay đàn bà là thành viên cuả một nhà thờ hay giáo hội nào đó vốn không chấp nhận HNĐT, thay vì chỉ cần tờ hôn thú do chính quyền cấp, cặp kia lại “thách thức” nhà thờ hay giáo hội và yêu cầu nhà thờ phải làm lễ cưới cho họ theo nghi thức tôn giáo, nại lý do TCPV, hay luật pháp HK đã chấp nhận. Khi đó, chuyện này ắt phải “đáo tụng đình”, và quan toà sẽ phải xử ra sao?
  * Không thụ lý vì “ngoài thẩm quyền” hay phải đưa ra một lý do chính đáng để từ chối.
  * Ủng hộ cặp hôn nhân đồng tính.
  * Ủng hộ nhà thờ.
  Nếu ủng hộ cặp HNDT thì có xâm phạm tự do tôn giáo không? Có hoặc không thì trường hợp nào TDTG ưu tiên, trường hợp nào quyền bình đẳng trước pháp luật thắng thế?
  Nếu Ủng hộ nhà thờ thì hoá ra luật pháp trở thành “mềm dẻo” ư. Luật cưỡng bách một cá nhân, một nhóm , một hay nhiều đoàn thể, nhưng lại có những trường hợp miễn trừ cho một cá nhân, một nhóm hay một đoàn thể khác. Thế thì còn gì là Luật, hả…Trời!

  Có một điều không đồng ý với NKTA khi phân biệt (rõ ràng) đạo Cơ Đốc với Thiên Chuá Giáo. Thật ra, tất cả các nhánh Cơ Đốc hay Kitô (gọi theo tiếng Việt) do Đức Jesus Christ lập ra như Công giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành ( The Reformation)…đều có chung một mẫu số là Thờ Phượng một Thiên Chuá Duy Nhất ( gọi là Gia Vê, Thiên Chuá, Đấng Thượng Đế Tối Cao…) đều có thể gọi là THIÊN CHÚA GIÁO.

 4. HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

  Trời sinh ra có âm dương
  Có nam có nữ để gần lại nhau
  Sinh con đẻ cái trên đời
  Tông đường nối dõi để Trời được vui

  Vậy mà xí xọn loài người
  Hôn nhân đồng tính lắm người lại mê
  Đúng là thật hết chỗ chê
  Kiểu này trái cựa hỏi phê nỗi gì

  Cho dầu tình dục lâm li
  Cũng đừng nên kiểu lạ kỳ nhân gian
  Vung nồi thì úp với nhau
  Bây giờ ngược lại nồi nồi vung vung

  Quả là thực tế khật khùng
  Ăn no rững mỡ hóa khùng hóa điên
  Dẫu cho trở ngại tiên thiên
  Tại sao hợp thức vào miền nhân gian

  Thật là Trời lỗi rõ ràng
  Nồi vung chế lộn xốn xang bao người
  Nhưng mà chỉ chuyện riêng tư
  Lại thành luật hóa mới đời cười chê

  Bởi chồng bởi vợ đề huề
  Hóa thành diễn kịch thỏa thuê cuộc đời
  Hỏi rằng là chuột hay dơi
  Đố ai dám chắc trả lời đúng boong

  ĐẠI NGÀN
  (14/7/15)

 5. Linh says:

  “Bác Hồ ngủ với Bác Mao,
  Để cho hai nước có màu cờ chung!”

 6. VietAmer says:

  Nguyên nhân khiến có đồng tính luyến ái

  Homosexual, or gay = đồng tính luyến ái
  Same – sex marriage = hôn nhân đồng tính

  Quý vị nói về đồng tính luyến ái, thiết tưởng quý vị cũng nên tìm hiểu về nguyên nhân có hiện tượng này
  Hiện nay, giới y học và xã hội học tạm chấp nhận 2 giả thuyết về sự hiện diện của đồng tính luyến ái:

  1- Nguyên nhân thuộc về sinh lý học – Physiology
  2- Nguyên nhân thuộc về tâm lý xã hội – Psycho-Social

  Thuyết 1 tìm tòi và chứng minh rằng người đt có tính gene di truyền từ gia đình cũng như cấu tạo bộ não hơi khác người thường
  Thuyết 2 đưa ra những luận cứ và minh chứng bởi sự ảnh hưởng tác động tâm lý của môi trường gia đình, xã hội cũng như do bản tính cá nhân chịu những sự chi phối tâm lý từ bé

  Chưa có kết luận nào dứt khoát cả. Người ta chỉ tạm đồng ý vậy thôi. Nhưng những nghiên cứu này rất công phu và có giá trị để tham khảo. Thí dụ, 1 em bé trai ngay từ nhỏ thường hay bị mọi người trong gia đình trêu chọc là con gái, thì có nhiều phần trăm, em này mang mặc cảm và khi lớn sẽ ưỡn … ẹo ngay. Hoặc, 1 em bé gái trong quá khứ hay bị con trai doạ nạt đánh chữi thì sau nầy em sẽ mang tâm lý ghét đàn ông. Hay nói rộng hơn, người sống trong môi trường toàn là lừa đảo cũng sẽ bị tác động lưu manh lừa lọc ảnh hưởng ít nhiều hơn là người sống giữa cộng đồng có giáo dục và hiền hoà hơn v.v…

  Tóm tắt, cho dù nguyên nhân là sinh lý hay tâm lý xã hội hay cả hai thì đồng tính homosexual không phải là 1 tội phạm. Đó chỉ là một tình trạng thực tế của con người và xã hội. Xã hội văn minh phải tạo mọi sự thông cảm và giúp đở họ khi cần. Cũng như bao hiện tượng và sự bất toàn khác của xã hội vậy thôi.

  Nếu quý vị sinh 1 đứa con ra đời mang bẩm tính lầm lỳ ít nói hay bị chân cao chân thấp thì quý vị có phân biệt và ghét nó hay không ? Dĩ nhiên là không. Những người mang tâm lý đồng tính cũng vậy thôi. Họ cũng là con người. Và khác người “không phải là một tội phạm hình sự – crime” !

  Tôi không giao du với người đồng tính, đơn giản là vì tôi không thuộc cái tạng của họ, nhưng tôi cũng không có lý do gì thương hay ghét họ. Hảy để họ sống thoải mái và hạnh phúc theo ý muốn tự nhiên họ chọn lựa.

 7. dong tinh' says:

  Mấy ông Tối cao Pháp viện lãnh lương hàng trăm ngàn, hàng mấy trăm ngàn một năm, người dân đóng thuế è cổ cho các ông để giải quyết chuyện ruồi bu
  Nước Mỹ siêu cường, văn minh nhất thế gian nhưng sướng quá hóa cuồng, làm toàn chuyện ruồi bu không giống ai, lại tưởng thế là hay

Phản hồi