Home » 03:55:pm 15/07/15 Đăng ngày “July 15th, 2015”

Chúng ta đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, hay cho lá cờ vàng?

Chúng ta đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, hay cho lá cờ vàng?

Câu hỏi tôi thường hỏi nhiều người là: Mục tiêu cuối cùng, và ưu tiên cao nhất chúng ta đang tranh đấu cho: Một Việt Nam dân chủ, hoặc cho lá cờ vàng? Đồng ý với quan điểm và hầu hết nội dung bài viết của anh Hieu Van Ngo: “Cuộc Đấu Tranh Cho Tự [...]

03:55:pm 15/07/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »