|

Theo một Viện sĩ Hàn lâm viện Pháp: Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo

hoigiao
Khác với Thánh kinh của người Do Thái và Phúc âm của người Kitô giáo, được coi là do người viết lại theo sự gợi ý của Chúa, kinh Coran được mọi người Hồi giáo coi là Lời nói độc nhất về Luật của Chúa ban cho mọi người, được thiên thần Gabriel đọc lại bằng tiếng Ả Rập cho đấng tiên chi Mahomet để tất cả loài người trên trái đất phải tuân theo cho đến khi tận thế. Vì kinh Corran là lời nói độc nhất của Chúa bằng tiếng Ả Rập, nên kinh chỉ được đọc bằng tiếng Ả Rập và những bản dịch ra những tiếng khác đều không bao giờ được đọc một cách chính thức.

Sự coi kinh Coran là sáng tác độc nhất bằng tiếng Ả Rập của đức Chúa Trời, đã có đời đời ở trên trời trước khi được truyền xuống trái đất, đưa tới ba hệ quả về thần học đối với người Hồi giáo:

1° Hệ quả thứ nhất : Người Hồi giáo không được giải nghĩa kinh Coran theo nghĩa bóng hay tùy theo trường hợp, mà chỉ được bình chú theo nghĩa đen để hiểu ý Chúa muốn nói gì cho đời đời.

2° Hệ quả thứ hai : Người Hồi giáo cố ý nhắm mắt không nhìn thấy là tiếng Ả Rập trong kinh Coran chịu ảnh hưởng văn chương của rất nhiều từ ngữ tiếng những dân tộc khác như Ba tư, Do thái, , Syria, Êtiopi, Latinh, Hi Lạp. Vì một khi đã cho tiếng Ả Rập trong kinh Coran là tiếng thuần túy của Chúa đã có từ đời đời, thì khó có thể chấp nhận được một sự thật hiển nhiên là kinh Coran ra đời sau những kinh khác, sau những áng văn chương của những dân tộc khác, tất nhiên là phải chịu ảnh hưởng văn hóa của những dân tộc này.

3° Hệ quả thứ ba : Hồi giáo không thể giảng nghĩa được , nếu đã coi kinh Coran là lời nói của Chúa, thì vì sao cũng cùng trong kinh Coran lại có những lỗi lầm, những lời nói trái ngược nhau, ngay trong những câu sát cạnh nhau : chẳng hạn như Câu (Sourate 4, 78) “Tất cả đều đến từ Chúa”, thì ngay sau câu đó có Câu ” Điều tốt đến với mi từ Chúa, điều xấu đến với mi từ ở chính mi “. Hệ quả này rất trầm trọng vì không thể giải thích được tại sao những lời nói của Trời, không do người đặt ra, mà lại tiền hậu bất nhất như vậy.

Sau vụ thảm sát ngày 13-11-2015 tại Paris, phóng viên nhật báo Le Figaro (1), bà Marie-Laetitia Bonavita có hỏi ông Rémi Brague, một viện sĩ hàn lâm viện Pháp, chuyên về triết học Hi Lạp và triết học Trung cổ Ả Rập và Do thái, giải thích làm sao sự những người thánh chiến Hồi giáo (les djihadistes) lại nhân danh Chúa gây ra nhũng cuôc khủng bố đẫm máu tại Paris tháng Giêng và tháng 11 vừa rồi. Tôi xin trích dịch dưới đây những phần chính của cuộc phỏng vấn này:

Le Figaro: Những người Djihađit, nhân danh Allah, làm những cuộc khủng bố tháng Giêng và ngày 13-11 vừa rồi, có liên quan gì đến Hồi giáo không?

Rémi Brague. – Tôi không có quyền nghi ngờ sự thành thật của những người này về Hồi giáo của họ tuy họ chỉ là một thiểu số. Và tôi cũng không có những thống kê chính xác để biết thiểu số đó là bao nhiêu. Những người Djihađit này đều nhắc lại là đấng tiên chi Mahomet đã cho họ một ‘ thí dụ rất đẹp ” (Coran XXXIII, 21) khi ra lệnh ám sát tất cả những thù địch của mình, khi tra tấn người thủ quỹ của một bộ lạc đã bị thua để người này phải phun ra nơi đã giấu tiền v.v… Những người này cũng kể lại là trong tiểu sử của đấng Tiên chi có đoạn đề cao trường hợp Umayr Ben al-Humam, một dũng sĩ trẻ tuổi đã tự lao mình chết trong đám quân địch đông hơn để được lên thẳng thiên đàng . Những djihadit ngày nay mang vòng đai thuốc nổ cũng chỉ bắt chước vị liệt sĩ này.

Le Figaro: Làm sao giảng nghĩa được là đạo Hồi có vẻ chỉ chú trọng về hình thức (trang phục, đồ ăn…) và rất khó chịu khi phải tuân theo luật của chế độ cộng hòa ?

Rémi Brague. – Trong đạo Hồi, những điều lệ của cuộc sống hàng ngày đều có tính cách bắt buộc đối với tất cả mọi người. Những điều lệ, luật lệ này đều đã được tự Chúa đọc cho mọi người phải theo và phải hiểu theo nghĩa đen của từng chữ. Thử hỏi có một chế độ cộng hòa nào có thể được coi là có đủ kilô để chống lại luật của Chúa?

Le Figaro: Giáo hoàng nói là kinh Coran chống sự dùng võ lực. Ông có cùng một quan điểm đó không?

Rémi Brague.- Giáo hoàng đã đọc kinh Coran chưa? Đúng là trong Coran có những đoạn nói rất hòa hảo, kêu gọi mọi người bàn luận trong lễ độ v.v.. tuy những đoạn này rất giới hạn. Chẳng hạn như Tiết (Verset) nhắc lại đoạn trong kinh Talmud của người Do thái (bSanhedrin 37a) là giết một người bằng giết cả nhân loại (V, 32). Nhưng cũng ngay sau đó có chua thêm một câu là Tiết đó không áp dụng với “những kẻ gieo rắt sự tồi bại (fasàd) trên trái đất”. Vậy cái tồi bại này được hiểu theo nghĩa nào ? Và ai là người quyết định người nào sẽ bị kết cái tội tồi bại này ? Thật ra những đoạn hòa hảo chỉ có ở trong Coran thời khởi đầu, khi Mahomet giảng đạo ở La Mecque trước một cử tọa lãnh đạm hay thù địch, để lôi kéo những nhóm theo những đạo giáo khác. Trong thời kỳ thứ hai ở Médine thì Mahomet đã trở thành một thủ lãnh chính trị và quân sự. Khi đó Mahomet chỉ lo dùng võ lực để chiến thắng, hạ những kẻ thù địch, bắt họ phải đóng thuế cho mình. Vấn đề là bắt đầu từ thời kỳ đó, những đoạn hòa hảo vẫn được tụng niệm nhưng chỉ lấy lệ chứ đã bị thay bằng những đoạn khá hung bạo sau này khi ở Médine.

Le Figaro: Kinh Coran coi thế nào vai trò của đàn ông và đàn bà? Sự đó có thể thích hợp vói ý tưởng bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội Tây phương không?

Rémi Brague.- Sự bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội của chúng ta vẫn chưa được hoàn hảo trong thực tế. Nhưng nó đã bắt đầu từ trong Tân ước rồi để được tiếp tục sau này trong luật lệ của chúng ta. Kinh Coran ban cho đàn bà giá trị của một nửa người đàn ông : phải 2 người đàn bà làm nhân chứng mới bằng một người đàn ông (II, 282), và một người con gái chỉ được hưởng gia tài bằng một phần nửa gia tài của một người con trai (IV, II).

Le Figaro: Sự bắt buộc phải trùm khăn có nằm trong những giáo điều của kinh Coran không ?

Rémi Brague.- Sự bắt buộc đó nằm trong 2 Tiết Chúa đọc cho Mahomet : ” Nói với những tín nữ là phải lấy khăn che mặt che luôn cả ngực” (XXIV, 31) và “… Nói với những người vợ của mi, với những người con gái của mi và những vợ của những thiện nam là phải trùm khăn (gilbàb). Thánh Paul của Kitô giáo cũng có nói như vậy trong thư gửi cho những người thành Corinthe (1 Corinthiens, II, 5). Nhưng thánh Paul chỉ là một con người, sống ở một thời kỳ mà phụ nữ đi ra ngoài không trùm khăn là một sự đáng hổ thẹn. Đối với kinh Coran, không thể suy luận như vậy được vì một lẽ dễ hiểu, đó là luật của Trời. Trời là vĩnh hằng, quán thế, biết hết mọi chuyện, nên cũng biết tiên liệu tất cả mọi trường hợp. Nếu Trời đã phán “Mọi ngừoi đàn bà đều phải trùm khăn” , thì phải trùm khăn và phải được hiểu theo nghĩa đen chứ Chúa không nói bóng gió gì cả : khăn là một cái khăn thật, bằng vải. Người trùm khăn chỉ được quyền thắc mắc là cái khăn Trời muốn đó dài hay ngắn? Trong vắt hay dày đặc ? Phần nhiều những giải nghĩa về những câu trong kinh Coran chỉ đại loại để trả lời những câu hỏi kiểu đó.

Kết luận

Theo kinh Coran, cả ba đạo Thiên chúa : Do thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, đều cùng một ông tổ là Abraham, đều thờ cùng một Thượng đế, đều cùng một Thánh kinh, nên Coran gọi những đạo này là những đạo cùng Kinh sách (Les religions du Livre). Chỉ có cái khác là, nếu Hồi giáo coi Do thái giáo là đạo nguyên thủy, Kitô giáo là đạo tiếp tục sự mặc khải của Chúa, thì Hồi giáo tự coi mình là sự mặc khải cuối cùng, toàn vẹn của Chúa. Sau Hồi giáo không có đạo nào khác và kinh Coran là luật lệ của Chúa ban cho tất cả loài người, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo.

Tôi có thể nói, cho tới những ngày gần đây, những người tự cho là mácxít- Lêninít, chính cống cũng suy luận hệt như vậy khi nói về biện chứng lịch sử và đấu tranh giai cấp. Theo những người này, sự diễn tiến đi từ những chế độ phong kiến đến những chế độ tư sản, tư bản, trước khi đi đến thế giơi đại đồng của chế độ cộng sản, là sự tất yếu của lịch sử. Tất cà mọi học thuyết khác không chấp nhận biện chứng lịch sử đều là phản động, y hệt như những người bị coi là bất trung (infideles) hay vô tín ngưỡng (mécréants), cần phải bị tiêu diệt nếu không chịu tin kinh Coran là sự mặc khải cuối cùng và cũng là những điều luật của Chúa, được Chúa đọc cho mọi người và mọi người phải tuân theo.

© Phong Uyên (bản Việt ngữ)

© Đàn Chim Việt

—————————————-

(1) Le Figaro số ngày Thứ Bẩy 28-Chủ nhật 29-11-2015

10 Phản hồi cho “Theo một Viện sĩ Hàn lâm viện Pháp: Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo”

 1. tèo says:

  30/4/75 một số svvn du học có kẻ chưa ra trường .vè vn đẻ ‘xây ựng QH”.Có sv ở Đức làm Đ D sv ,quyên góp máy móc va hàng hóa công nghệ chở bằng tàu thủy về VN đẻ gọi là góp một bàn tay xây dựng dất nước sau đỏ vở của chiên tranh . Phạm văn Đồng ôm hôn thắm thiết thằng sinh viên ,thật ra đã ra trường ,nhưng không chịu về vn dù chính phủ VNCH kêu về (như TH Đặng Tiến phải qua lánh mặt ở xứ khác /ngày nay còn khoe khoang và còn ca ngợi khi về VN chén chú chén anh vói bọn đồ tể VC ,na ná gióng nguyễn hưng quốc…Họ được dạy vài giờ ở ĐH Hà Nội .Họ tình nguyện dạy không lương và VNDCXH cung cấp bửa ăn trưa như các giáo viên (sư) khác của XHCN.Ngày đầu tiên
  giờ ăn ,họ đã được dọn bàn ăn rieng có thịt cá và canh nấu có rau tôm ,dù là tôm khô. Người đãng viên trong trường ,coi như chính ủy( đã ?)đưng đầu bàn ,nói vài lời phi lộ như là chính phủ và nhà trường cám ơn.cũng như ca bài ca “đất nước mới thoát khỏi ngoại xâm và mới được độc lập nên còn nghèo lắm bửa cơm không sang trọng xưng vói các “bạn : trí thức học ở nước ngoài trở về vói tấm lòng quý hóa yêu nước ,yêu Bác Hồ về góp bàn tay xxay dựng quê hương .xứ sở …Nói dài nói dai cũng chừng đó câu ,và kết thúc băng 01 đoạn dài về công lao hồ chí minh…Bài nói chuyện được lập lại trong từng bửa ăn. Nhìn sang các mâm bên cạnh ,không thịt không cá chĩ là rau muống xào vói canh khế nấu ruốc…Các Việt kiều ta dù xót xa nhưng cũng ngượng .,nhất là nhìn ánh mắt của các đông nghiejp trong nước…họ có vẻ bất mản so bì , Họ có vẻ giận hờn xa cách…cho nên cuối cùng ,sau cuộc hội ý chớp nhoáng , đai diện sv /gs Việt kiều được mệnh danh “yêu nước” phải đứng lên xin được ăn như các “đồng chí’ giáo viên khác…./
  Một việt kiều ra đi lúc chưa học hết lớp 11,vì được người chị .là con một gia đình danh giá là một giáo viên ,lấy một trung sĩ Mỹ đã mãn hạn quân dich và sắp về nước vói điều kiện mà người cha đặt ra cho anh quân nhân Mỹ là làm cách nào đưa thằng em về Mỹ vói chị nó vì Ông ta ,dù thăng con có học giỏi ,cũng không muốn Nó đi lính (sợ chết vì là con trai một). Hắn cũng trở về VN trong dịp này và đã dạy ở Trường Đai học Hà Nội trước khi về SG thăm gia đình và bạn bè (sau đó ,trờ về Mỹ.học tiếp)..Bức thư khi hắn còn ở Hà Nội và sau này găp lại Bạn chĩ là một tiếng thở dài vói kết luận đi ra khỏi VN và không hẹn ngày tái ngộ ! Và tất cả hình như cũng một tâm tư ,ngay cả người sv yêu nước đã từng xuống đường ở nước người theo phong trào phản chiến cũng không thấy về lại vn…
  Ngày nay thì 90% du lich VN đều nói không muốn trở lại VN lần thứ 2…
  Tai sao vậy ?
  (t)

 2. CPleiku says:

  Chúng ta hãy coi: Châu Âu sẽ trở thành hồi giáo trong tương lai gần:
  http://www.youtube.com/watch?v=OUJNxRqrcyQ&sns=em

 3. ChuChiênNga says:

  @NgànNguNgànNgốcNgànLáMơ!

  Có ”thần” mới có ”vật”
  Chính ”vật” sinh ra ”thần”!
  ”Vôthần” không ”duyvật”
  ”Duyvật” vì ”hữuthần”!
  Bớ thằng ngu ”ngàn ngốc”
  Dốt đặc, tritely cùn !!!…

 4. SẮC NGÀN says:

  CHÚA VÀ NGƯỜI ĐỜI

  Chúa toàn vô ảnh vô hình
  Con người trần tục hữu hình hiểu sao
  Nên toàn những chuyện tào lao
  Bụng mình thành Chúa cơ hồ khác chi

  Khiến đời thành kiểu lâm li
  Con người ác với con người từ đây
  Tự do bình đẳng chẳng hay
  Mà toàn độc đoán đọa đày thế gian

  Nhân danh Chúa quả rõ ràng
  Nhân danh ý hệ mới càng thương tâm
  Đúng đời toàn kiểu kẻ hâm
  Tự nhiên vỗ ngực xưng tên lạ kỳ

  Muốn đời thảy phải cu li
  Tôn mình là thánh khác gì ngu đâu
  Tự do dân chủ chẳng cầu
  Muốn cầu nô lệ mọi người thế gian

  Khiến cho Thượng Đế cười ngang
  Tau sinh mầy để đời oan thế nào
  Sao mày làm chuyện tầm phào
  Chờ tau triệt hết lẽ nào để lâu

  ÁNH NGÀN
  (04/12/15)

  • ChuNghien says:

   Chuá lừa, chuá bịp, chuá vuvơ!,
   Sảnphẩmtưởngtượng để phĩnhphờ!,
   Chuá toàn nói bậy, ngâyngô kụ,
   Chỉ loài chiên ngốc mới tôn thờ!!!

   • DUY VẬT VÔ THẦN

    Thằng này duy vật vô thần
    Nó tên dốt nát có cần nói chi
    Ngày xưa Mác cũng như ri
    Bây giờ mới thấy có gì đúng đâu

    Mác kêu tôn giáo một màu
    Chỉ là thuốc phiện có đâu hay gì
    Cái ngu quả thật li bì
    Dốt phần triết học nói chi nữa kìa

    PHƯƠNG NGÀN
    (09/12/15)

   • Nguyen Hung says:

    Sau tháng Tư năm 75, khi có dịp vào Sài gòn, người dân miền Bắc mới nhận thức bấy lâu đã bị những thằng chó đẻ Hồ chí Minh và Lê Duẫn lường gạt rằng dân miền Nam bị ” Mỹ – Ngụy ” bóc lột :

    “Hỏa Lò “,tác giả Nguyễn Chí Thiện: “Đất nước thống nhất, tôi có dịp đi công tác vào Nam ngay. Qua vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôi thấy tận mắt nông dân dùng cả gạo để nuôi lợn. Quá no đủ. Đầy tình người. Đặt chân tới thành phố Sàigòn, tôi giật mình. Phồn thịnh quá, hạnh phúc quá! Trẻ con ngoan ngoãn, lễ phép. Hóa ra tuyên truyền toàn bố láo. Cả một cuộc sống như vậy mà không biết giữ lấy. Thật đáng tiếc! Thật đáng trách! “.

    Nhà văn Dương Thu Hương : Lần thứ nhất khi đội quân chiến thắng vào Sài Gòn năm 1975, trong khi tất cà mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười thì tôi lại khóc. Vì tôi thấy tuổi xuân của tôi đã hy sinh một cách uổng phí. Tôi không choáng ngợp vì nhà cao cửa rộng của miền Nam, mà vì tác phẩm của tất cả các nhà văn miền Nam đều được xuất bản trong một chế độ tự do; tất cả các tác giả mà tôi chưa bao giờ biết đều có tác phẩm bầy trong các hiệu sách, ngay trên vỉa hè; và đầy rẫy các phương tiện thông tin như TV, radio, cassette. Những phương tiện đó đối với người miền Bắc là những giấc mơ. Ông Thái đừng quên rằng, ở miền Bắc, tất cả mọi báo đài, sách vở đều do nhà nước quản lý. Dân chúng chỉ được nghe đài Hà Nội mà thôi; và chỉ có những cán bộ được tin tưởng lắm mới được nghe đài Sơn Mao, tức là đài phát thanh Trung Quốc. Còn toàn bộ dân chúng chỉ được nghe loa phóng thanh tập thể; có nghĩa là chỉ được nghe một tiếng nói.

    Vào Nam tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ vì nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó ở miền Nam người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào, Pháp, Anh, Mỹ…, nếu người ta muốn. Ðó mới là chế độ của nền văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ. Ðó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Ðó là bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam phạm phải .

   • Nguyen Hung says:

    Ngay cả những giới trí thức cũng bị những thằng chó đẻ Hồ chí Minh và Lê Duẫn lường gạt :

    Triết gia Trần Đức Thảo: Mới đặt chân xuống cái thủ đô của miền Nam này, mọi sự đã làm tôi kinh ngạc. Qua bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ mà sao Sài Gòn nó lại khang trang hiện đại như vậy? Tôi cứ ngỡ cả miền Nam đói khổ vì bị Mỹ-Ngụy bóc lột đến nỗi miền Bắc đã phải ‘cắn hạt gạo làm tư’ để cứu giúp miền Nam cơ mà.. Và mọi người ở đây nói năng cởi mở thoải mái như vậy? Ngay những cán bộ Đảng ở đây cũng có thái độ tự do quá. Họ đãi đằng, giễu cợt tôi, coi tôi cứ như anh mán, anh mường ở rừng mới được về thành phố. Phải nói thẳng ra là có một điều của Sài Gòn đã làm tôi bàng hoàng đến cùng cực. Đó là những bài hát của một anh chàng nhạc sĩ trẻ của miền Nam, nói đúng ra là của Mỹ-Ngụy chứ không phải của Đảng. Tên anh ta là Trịnh Công Sơn. Các bài hát của anh ta mang nỗi niềm day dứt, oán trách chiến tranh. Cứ như anh ta khóc than thay cho cả dân tộc ở cả hai miền Nam Bắc. Giữa những năm tháng chiến tranh một mất một còn ác liệt như thế mà sao anh ta dám cất lên tiếng kêu than như vậy. Những lời ca của những bản nhạc đã làm tôi xúc động bồi hồi không cầm được nước mắt.

    Lê Hiếu Đằng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ở TP HCM – : “Tuổi trẻ chúng ta (…) rời bỏ trường học, gia đình, nếp sống êm ấm để vượt Trường Sơn, để vào chiến khu, để đấu tranh trong lòng các đô thị và đã có nhiều đồng đội, đồng chí chúng ta đã nằm xuống vĩnh viễn (…) – để rồi chúng ta có một xã hội như ngày nay sao? Lý tưởng chiến đấu cho nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, cho một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ đã bị phản bội.

 5. Q. nguyen says:

  tôi tìm được bài nguyên văn tiếng Pháp tại đây, nhưng không xem được cả bài. Tác giả có thể post nguyên bài gốc được không ?
  http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/11/27/31003-20151127ARTFIG00203-remi-brague-la-legislation-d-origine-divine-constitue-le-centre-de-l-islam.php

 6. người chuyển lửa says:

  Nhà Nước Khủng Bố

  Sinh ra đã vác búa liềm
  Đâm thuê chém mướn khắp miền Á đông
  Lá cờ máu chảy ròng ròng
  Liềm vung búa đập nát lòng nước non
  Bố già một lão ma chồn
  Rước về chủ nghĩa cuồng ngông điên rồ
  Mác lê vô sản hồ đồ
  Tròng vào dân tộc ngu ngơ tội tình
  Đầu lãnh một bọn yêu tinh
  Đâm heo, thiến chó, mẹ mìn, chửa hoang
  Lâu la một lũ cà tàng
  Lăn dưa đá cá chợ làng bến sông
  Tụ thành một đảng du côn
  Chuyên nghề khủng bố đoạt hồn sinh linh
  Gài bom, ám sát, đặt mìn
  Đốt nhà, pháo kích, lửa binh, tương tàn
  Bạo hành cưởng đoạt giang san
  Dựng nên nhà sản điếm đàng ngày nay.

  https://fdfvn.wordpress.com

Phản hồi