WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Vị mặn dân chủ

Vị mặn dân chủ

1. Dân chủ là vị mặn của đời, là quyền của con người tự do, tự tại trong cuộc sống xã hội dân chủ, bình an! Dân chủ là con đường lớn của xã hội nhân loại và cũng là con đường tất phải đến của nhân dân, của xã hội, đất nước Việt Nam! [...]

02:36:pm 05/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng giai cấp, nhà nước giai cấp, luật pháp và nỗi sợ hãi

Đảng giai cấp, nhà nước giai cấp, luật pháp và nỗi sợ hãi

Nỗi sợ hãi của chế độ từ bản chất mới là nhân tố tạo nên sự sợ hãi xã hội, chống lại xã hội

07:49:am 12/11/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một chút tản mạn về “đồng bào”, “đồng chí”!

Một chút tản mạn về “đồng bào”, “đồng chí”!

1. Được sinh ra cùng chung một bọc -“đồng bào”, cùng một Mẹ Âu Cơ, mỗi con dân Việt đều là anh em ruột thịt. “Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã”!  “Anh em như thể tay chân”, tình thâm  ruột thịt, yêu thương đùm bọc lẫn nhau; gìn nhà, giữ nước; sống [...]

01:28:am 13/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng cs càng đấu tranh giai cấp thì càng tự diễn biến…

Đảng cs càng đấu tranh giai cấp thì càng tự diễn biến…

Có ngăn chặn, củng cố, tô trét thì càng nhiều những PMU18, PCI…, càng nhiều những con tàu chìm Vinashin; càng nhiều những kẻ mặt dày, trâng tráo, vô văn hóa, vô đạo đức, vô liêm sỹ và càng nhiều những bè lũ như “con tàu cao tốc” đã bị quốc hội của đảng CS bác bỏ.

12:00:am 07/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Khi cái ác đã đến tột cùng…

Khi cái ác đã đến tột cùng…

1. Cái Thiện và cái Ác là một cặp phạm trù luôn đấu tranh, chuyển hóa lẫn nhau trong mỗi con người cũng như trong cơ thể của một xã hội. Trong xã hội, Nhân dân đại biểu cho cái Thiện. Nhà nước  sẽ đại biểu cho Cái Thiện khi Nhà nước ấy là nhà [...]

03:35:am 02/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ hay đảng chủ?

Dân chủ hay đảng chủ?

Nhân dân là chủ của xã hội. Dân chủ là quyền của nhân dân, không thể ngồi chờ, xin cho mà chỉ có thể đòi và giành lấy chứ không thể nào khác!

03:35:am 21/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải là cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!

“Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải  là  cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!

Có một thành phần chiếm trọn, buộc cả dân tộc đi theo con đường của thành phần ấy đưa đến sự tụt hậu của đất nước…

12:00:am 30/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng của dân tộc?

Đảng của dân tộc?

Nếu đảng cs duy nhất độc tôn “là đảng của dân tộc”(!) thì dân tộc, nhân dân, đất nước này rất ư là trân trọng sự rất “hy sinh” ấy của đảng cs

02:26:am 23/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đảng CS có dám tự đổi mới, vượt qua chính mình?

Đảng CS có dám tự đổi mới, vượt qua chính mình?

1. Đảng CS với lập trường, quan điểm giai cấp công nhân theo chủ nghĩa Mác-Lênin đã tạo nên hệ thống, cơ chế, tổ chức; hạt nhân “âm mưu” tước đoạt quyền dân chủ, tàn hoại con người, nhũng nhiễu xã hội, kéo lùi sự phát triển của lịch sử, đất nước mấy chục năm [...]

06:29:am 02/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tăng thân Bát Nhã Làng Mai – một phép thử dân chủ!

Tăng thân Bát Nhã Làng Mai – một phép thử dân chủ!

1 “Tính đến hết ngày 29/12, hầu hết tăng sinh Bát Nhã đang nương náu tại chùa Phước Huệ đã lần lượt rời chùa trước thời hạn mà họ phải ra đi. “(1) Tăng thân Bát nhã Làng Mai đã không được Nhà nước Việt Nam cho phép tu trên chính đất nước mình. Trong [...]

06:34:am 31/12/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phải chăng, pháp luật Việt Nam chỉ bảo vệ cái ác?

Phải chăng, pháp luật Việt Nam chỉ bảo vệ cái ác?

1. Từ sáng ngày 09/12/ 2009, bọn côn đồ cả trăm người ở bên ngoài đã bạo hành, ùa vào Chùa Phước Huệ quấy rối, đánh sư, phá chùa, xua đuổi tăng thân Làng Mai ra khỏi chùa Phước Huệ rồi gây sức ép buộc TT Thái Thuận ký vào biên bản đã được bọn [...]

06:39:am 16/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tuyên án anh hùng LĐ Trần Ngọc Sương chế độ đã tuyên án chính mình!

Tuyên án anh hùng LĐ Trần Ngọc Sương chế độ đã tuyên án chính mình!

1.Ngày19/11/2009 phiên tòa phúc thẩm Tóa án nhân dân TP Cần Thơ đã  tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam, buộc bồi hoàn hơn 4,3 tỷ đồng đối với bà Trần Ngọc Sương – Nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu! Dư luận báo chí trong và ngoài nước; những người đã từng [...]

06:44:am 25/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Quốc hội Việt Nam nên tự làm luật?

Quốc hội Việt Nam nên tự làm luật?

“Quốc hội Việt Nam – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp’ nên chăng tự làm Luật, soạn thảo Luật?! 1. “Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao [...]

06:48:am 21/11/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [2]

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [2]

Tiếp theo phần I: Nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên…tất cả  phải được “giáo dục”, “rèn luyện”  qua phong trào để có sự “tự giác”, rồi đặt ra các “chỉ tiêu kế hoạch” để “thi đua” phấn đấu như “kế hoạch hóa” của nhà nước thời bao cấp giao chỉ tiêu kế hoạch [...]

06:56:am 07/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [1]

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [1]

Vài nét về sự  thống trị tư tưởng của  “giai cấp thống trị” trong chế  độ cộng sản Việt Nam! Tuyên ngôn đảng cộng sản đã viết” Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị”. Để “tư tưởng của giai cấp [...]

06:53:am 06/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi cái ác tự nó đã bộc lộ

Khi cái ác tự nó đã bộc lộ

Khi một chế độ đàn áp tôn giáo, chính họ đã đàn áp lương tri, đạo đức con người; tự họ đã giết chết chính lương tâm của họ và tự nó đã bộc lộ cái bản chất vô nhân, vô đạo của nó. Nó cũng bộc lộ cái bản chất xã hội ấy không [...]

07:01:am 03/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa?!

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa?!

1. Làm Người không ai không có Tổ Quốc. Là Người Việt Nam chúng ta có chung một Tổ Quốc Việt Nam. -Tổ quốc trên hết! Được sinh ra làm người ai cũng có một gia đình, một đất nước, một quê hương. Dòng đời cứ trôi đi, hết lớp này qua lớp khác, hết [...]

07:05:am 30/07/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay không ai có thể ngồi yên

Mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay không ai có thể ngồi yên

1 Vở diễn như vậy coi như đã diễn xong. Các nhà đạo diễn đều chăm chú theo dõi, sát sao chỉ đạo.  Và ngày 13/6/2009, sau khi chất vấn vị Phó thủ tướng Chính phủ, nhân dân thấy rằng – vở diễn đã kết thúc! Dự án Bauxite, vấn đề nhân dân Việt Nam [...]

07:09:am 17/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính nghĩa và công lý luôn thuộc về nhân dân!

Chính nghĩa và công lý luôn thuộc về nhân dân!

Qua theo dõi việc triển khai dự án Bauxite Tấy nguyên ở Nhân Cơ, Tân Rai… chúng tôi cảm thấy đây như là một “chiến dịch”, một cuộc “tập kích” “bí mật, bất ngờ”… của Chính phủ. Nhân dân chẳng ai biết! Khi nhân dân “phát hiện”, biết thì lại ”vừa đánh vừa đàm” ; [...]

07:17:am 28/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại biểu Quốc hội, xin hãy thật sự là Đại biểu của nhân dân Việt Nam

Đại biểu Quốc hội, xin hãy thật sự là Đại biểu của nhân dân Việt Nam

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 1, Luật  tổ chức Quốc HộI ngày 18/4/1992). Và, “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của [...]

07:21:am 15/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Qua kiến nghị dừng dự án bauxite, nghĩ về một “Hội Non Sông”

Qua kiến nghị dừng dự án bauxite, nghĩ về một “Hội Non Sông”

Kiến nghị của trí thức Việt Nam trong và ngoài nước ngày 17/4/2009 đã được gửi đến Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ với yêu cầu xem xét, dừng lại dự án bauxite. Qua đợt đầu, đã có 135 người ký tên; qua đợt 2 danh sách công bố đã thành 400 [...]

07:11:am 27/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »