WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Chùm thơ tặng Điếu Cày

Chùm thơ tặng Điếu Cày

Nội ngoại giáp công cùng gắng sức/ Khôi phục giang sơn, hết hận thù

01:31:am 24/10/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bờm’s Think tank!

Bờm’s Think tank!

  Thằng Bớm cầm một cái loa Lão Phành gạ đổi lấy ba “chân dài” Bờm rằng Bờm chẳng lấy dài Lão Phành gại đổi lấy hai tàu ngầm Bờm rằng Bờm chẳng lấy ngầm Lão Phành gạ đổi lấy trăm sư đoàn Bờm rằng Bờm chẳng lấy đoàn Lão Phành gạ đổi lấy ngàn [...]

05:48:am 15/06/14 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Vong quốc nô nhảy bài…Vong quốc vũ!

Vong quốc nô nhảy bài…Vong quốc vũ!

Vứt liêm sỉ, nhảy bài…/ Vong quốc vũ!

11:33:am 16/02/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính và các loại “tính”

Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính và các loại “tính”

Vụ công an giở trò đồi bại “sàm sỡ”, chộp ngực nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, tiếp sau vụ công an lột quần nữ Blogger Nguyễn Hoàng Vi (để tìm những căn cứ thù địch có thể lật đổ đảng và nhà nước) đã báo hiệu gì về sự lên tay của “thanh kiếm và [...]

01:57:am 30/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dáng đứng…Thành Đô?

Dáng đứng…Thành Đô?

Đâu rồi “dáng đứng Bến Tre”?/ Tìm hoài, lại thấy dáng …phe thân Tàu!

04:33:am 29/06/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý

Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý

Lời tuyên bố “không cấm kỵ gì đối với Điều 4” quả là làn gió mới, nhưng còn chờ vài điều phải được giải đáp (bằng lời nói và bằng thực tiễn) mới có thể thổi bay những nghi ngại vẫn tồn đọng bấy nay.

08:23:am 31/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tháng Tư…Cuội

Tháng Tư…Cuội

Thiên hạ nói thật mãi cũng chán Mồng một chơi trò “Cá Tháng Tư” Xứ mình nói dối hoài không ngán Cuội cũng chơi ngày “Cuối Tháng Tư”!   Tháng Tư ngày cuối đúng Ba mươi Nguyệt tận, Cuội ta ha hả cười Cuội bảo điềm này ta thắng lớn Tư bản ngày mai giẫy [...]

04:20:pm 28/04/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Dân tộc đang hồi sinh

Dân tộc đang hồi sinh

Người biểu tình phải hướng vào mục tiêu đoàn kết chống xâm lược, không được làm gì chệch mục tiêu đó. Ngoài việc giương khẩu hiệu và hô khẩu hiệu cần có những BÀI HÁT thích hợp, để tăng khí thế kết đoàn, yêu nước, chống xâm lăng.

01:07:am 25/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ván cờ Cù Huy Hà Vũ

Ván cờ Cù Huy Hà Vũ

Phương án trung bình là cứ xử án vài năm tù nhưng giữa chừng cho ân xá. Phương án này có vẻ khôn ngoan hơn như vẫn thường xảy ra, nhưng cũng là “trung sách”, không phải thượng sách.

03:36:pm 17/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mẹ bảo dừng ngay lễ hội

Mẹ bảo dừng ngay lễ hội

Có ai buồn hơn Mẹ Việt Nam Hơn 8 chục triệu đứa con Số phận, tính tình khác nhau quá lắm ! Những đứa nghèo thương Mẹ thiết tha Nhiều đứa giầu nhậu nhẹt nhuốc nhơ Máu tham bán sạch cơ đồ Lòng Mẹ héo hon Đứa Hà nội cứ vui thú tiệc tùng Ngập [...]

04:06:am 06/10/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vụ án 1000 con bọ xít

Vụ án 1000 con bọ xít

Kế hoạch gián điệp của những con bọ xít bé tí ti mà tôi còn biết rõ như trong lòng bàn tay thì chuyện điều khiển giông bão với tôi chỉ là chuyện nhỏ

03:42:am 26/09/10 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Bộ máy của quan lớn

Bộ máy của quan lớn

(Thương ông Nguyễn Trường Tô) Quan tên là Nguyễn “truồng” Tô Chơi gái nhí, tự tô hô lột truồng. Mặt quan phụ mẫu ra tuồng Nằm phơi “bộ máy” (1) dễ thường chuyện chơi? Thương ông, dân phán một lời: Chu cha, “bộ máy” ối người như ông! Ngượng gì, tự lột cho xong Để [...]

02:12:am 11/07/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Thôi đi, 16 chữ xoa đầu

Thôi đi, 16 chữ xoa đầu

Cổ nhân có câu: Ta tự trọng thì người sẽ trọng ta, ta tự khinh thì người sẽ khinh ta!

02:58:am 20/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kẻ đốn mạt thời nào cũng có

Kẻ đốn mạt thời nào cũng có

“ Bớ thần dân Giao Chỉ mà nay là nước Việt. Ta vừa lên “mạng” biết Bắc phương vừa đưa một tin rất xúc phạm về ta. Tin rằng : Trong Hội miếu Mã Viện tại Đông Hưng, Trung Quốc , “phía Việt Nam có mang đỗ lễ sang cúng Miếu Phục Ba Tướng quân và có dàn cảnh Hai Bà Trưng, Thi Sách múa hát ca ngợi công đức Phục Ba Tướng quân Mã Viện”.

11:36:pm 06/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »