WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bờm’s Think tank!

bom

 

Thằng Bớm cầm một cái loa
Lão Phành gạ đổi lấy ba “chân dài”
Bờm rằng Bờm chẳng lấy dài
Lão Phành gại đổi lấy hai tàu ngầm
Bờm rằng Bờm chẳng lấy ngầm
Lão Phành gạ đổi lấy trăm sư đoàn
Bờm rằng Bờm chẳng lấy đoàn
Lão Phành gạ đổi lấy ngàn lời ca
Bờm rằng Bờm chẳng lấy ca
Lão Phành xùy một đô-la… Bờm cười

Thừa lệnh Bờm
Hữu Tình chấp bút

Việt Bờm giới thiệu:

Bờm’s Think tank! Vì sao có bài vè lý luận này?

Thiên hạ thường coi Bờm là kẻ quạt mo cổ lỗ, lú lẫn, đần độn. Tư duy thế là lạc hậu. Bờm hiện giờ đang được mời đi “thỉnh giảng” khắp nơi để mở mang đầu óc cho thế giới phương Tây vốn ngu muội. Về tiền bạc Bờm chuyên tiêu vặt bằng Iu-ét-xì-đi (mà tiếng Đại Hoa ta gọi là Mỹ kim) nên tiền đồng với Bờm đã là một phạm trù xa lạ. Chuyện trò với Bờm nên chuyển hết sang USD cho dễ hiểu.

Có vị lại tưởng Bờm là kẻ thô lỗ, đã chuyên chính thì phải “quân sự”, phải võ biền! Lại nhầm. Giả dụ có 1 iu-ét-xì-đi thì Bờm nuôi cái loa để dạy xóm làng chứ không tích lại để mua xe tăng tàu bò nhá! 900 cái “dư luận viên” của thủ đô ta là 900 cái loa XHCN chứ gì nữa, loa cũng phải nuôi bằng tiền chứ bằng nước bọt à?

Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao! Quý vị nhà binh đừng tự ái, mọi thứ là tầm thường hết, chỉ có sách vở, tơ tưởng là vô địch! Phải lấy đô-la để trang bị cho cái đầu hơn là cho khẩu súng! Ví thử nay mai quân cướp đến nhà, nếu cái đầu đã là “đầu… hàng” thì xe tăng tàu bò, quốc phòng quốc phiếc cũng vứt đi hết! Đúng không? (Thấy đúng thì cho một tràng pháo tay!). Phải quán triệt điều đó để đừng chệch hướng!

Bởi vậy, Bờm mới chỉ thị cho Hữu Tình phải làm ngay một bài vè ca ngợi tư duy sáng tạo của Bờm, đề cao hai thứ giá trị nhất nhì thế giới là cái LOA và đồng MỸ KIM. Lấy Mỹ kim để nuôi cái Loa, rồi cái Loa lại sinh Mỹ kim, hai thứ ấy hoán đổi tương hỗ, đó là sức mạnh thời đại!

Hữu Tình nhận lời chấp bút nhưng còn lăn tăn không biết gọi Bờm là gì, gọi thằng hay đồng chí, Bờm liền bảo dân quen gọi thế nào thì cứ theo dân mà gọi! Đúng không? (Đúng thì cho một tràng pháo tay!).

Nói đến Mỹ kim, lâu nay các đồng chí X,Y,Z thường tiêu con số hàng triệu, hàng tỷ. Như vậy không được, một Iu-ét-xì-đi cũng quý lắm nếu biết dùng nó vào việc mở mang cái đầu, đó chính là một bộ phận không nhỏ của tư duy Bờm! OK? (OK thì cho một tràng pháo tay!).

Tinh thần là:

Loa thì đổi lấy đô-la
Chớ đổi những thứ ba hoa chích chòe! OK? (*)

Castro Việt Bờm

————————————————

(*) Gợi ý của Dư nuận viên lói ngọng: 900 “dư nuận viên” của Đảng có thể rùng ngay bài lày nàm tài niệu đi khuấy động dư nuận, chống nại các “thế nực thù địch” chuyên lói xấu Đảng ta.

Ông Phành trong bài có tên đầy đủ là Tượng đái Phành Quang Thung.

Phản hồi