Home » 03:52:pm 24/09/08 Đăng ngày “September 24th, 2008”

Từ thời cơ vàng đến thảm họa đen

Từ thời cơ vàng đến thảm họa đen

Thời cơ vàng” và “thảm hoạ đen” là 2 khái niệm của ông Nguyễn Trung thường dùng trên báo mạng Tia Sáng  ở Hà Nội từ 3 – 4  năm nay. Ông Nguyễn Trung  nguyên là cán bộ quân đội nhân dân, chuyển ngành sang bộ ngoại giao, làm đại sứ tại Bangkok (Thái Lan) [...]

03:52:pm 24/09/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »