WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:21:pm 21/07/10 Đăng ngày “July 21st, 2010”

Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng ở San Jose

Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng ở San Jose

04:21:pm 21/07/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Hội nghị Dân chủ Cấp cao Krakow, Ba Lan (II)

Hội nghị Dân chủ Cấp cao Krakow, Ba Lan (II)

Nhiều năm sau, những người từng là nạn nhân trực tiếp của Cộng sản Việt Nam có thể không còn nữa. Nếu không có sự nhắc nhở, hậu thế sẽ quên đi tội ác.

02:23:pm 21/07/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

24 tuổi lấy chồng, 80 tuổi vẫn là… con gái

24 tuổi lấy chồng, 80 tuổi vẫn là… con gái

Ở trung tâm Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng người có công tỉnh Phú Yên có một người phụ nữ đã ở tuổi 80 song vẫn còn con gái. Bà có chồng nhưng cuộc chiến tranh khốc liệt đã chia cắt đôi uyên ương trẻ khi họ vừa mới cưới được một buổi sáng. [...]

04:51:am 21/07/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Giải cứu Vinashin và vị thế “hạng hai” trong WTO

Giải cứu Vinashin và vị thế “hạng hai” trong WTO

Cách giải cứu Vinashin như vừa rồi có thể sẽ khiến ai đó xem động thái này là một trong những bằng chứng về sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động của doanh nghiệp, mà không một doanh nghiệp nào của Việt Nam khi bị khởi kiện và điều tra chống bán phá giá có thể phản bác.

04:30:am 21/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Talking about a Revolution – Tracy Chapman

Talking about a Revolution – Tracy Chapman

Talking about a Revolution Don’t you know you’re talking about a revolution It sounds like a whisper Don’t you know they’re talking about a revolution It sounds like a whisper While they’re standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in unemployment lines Sitting around waiting for [...]

03:59:am 21/07/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chính trị… cỏ

Chính trị… cỏ

Vừa rồi về quê, đúng vào ngày mưa bão, buồn thúi ruột. Bấm máy điện thoại cho một vài ông bạn đến để phét lác tý giải sầu. Nghe tin tôi về, một ông bạn học thời phổ thông nói ngay: Ông mới về a, tôi muốn gọi cho ông lâu rồi, may quá, ông [...]

03:32:am 21/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nguyễn Gia Kiểng: Tình cảm và chỗ đứng nào cho cờ vàng?

Nguyễn Gia Kiểng: Tình cảm và chỗ đứng nào cho cờ vàng?

Trong bài “Vài khẳng định cần thiết” nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày 30-4-1975, tôi đã nói đến một di sản đau buồn của cuộc nội chiến điên dại 1945-1975 cần phải trút bỏ, đó là chế độ cộng sản. Lần này xin được góp ý về một di sản khác cần được vượt [...]

12:01:am 21/07/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »