Home » 04:11:pm 13/09/16 Đăng ngày “September 13th, 2016”

Thư Trịnh Xuân Thanh gửi Bộ Chính Trị

Thư Trịnh Xuân Thanh gửi Bộ Chính Trị

Trịnh Xuân Thanh hôm nay cùng vợ và hai con nhỏ (hai con nuôi nhận ở trại mồ côi) đã đến một quốc gia dân chủ

04:11:pm 13/09/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »