WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:16:pm 21/02/17 Đăng ngày “February 21st, 2017”

Sự mù quáng của độc tài toàn trị

Sự mù quáng của độc tài toàn trị

Lịch sử đã chứng minh là bất cứ chế độ bạo tàn nào trong những ngày cuối cũng đều gian trá như nhau cả!

04:16:pm 21/02/17 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Việt và tính kỳ thị

Người Việt và tính kỳ thị

Loài người kỳ thị nhau vì nhiều nguyên nhân: Chủng tộc, màu da, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, trình độ văn minh, giai cấp xã hội.

04:03:pm 21/02/17 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hiệu trưởng dối trá đã bị cách chức

Hiệu trưởng dối trá đã bị cách chức

Hồi giữa tháng 2 bà đã bỏ mặc cậu học sinh lớp 2 trên sân trường khi chiếc xe chở bà cán gẫy xương đùi cậu bé.

03:50:pm 21/02/17 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cái nhìn về nước Mỹ và về thế giới của Donald Trump

Cái nhìn về nước Mỹ và về thế giới của Donald Trump

Chúng ta nên nhớ mục đích tối hậu của Poutine là thiết lập lại chế độ Liên Xô cũ, trở về thế giới lưỡng cực, tranh giành quyền lãnh đạo với Hoa kỳ, tất nhiên là thế nào làm yếu thế giới tây phương, trong đó có Hoa kỳ và các nước Âu châu

03:26:pm 21/02/17 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vụ lộ diện 58 cán bộ “cả nhà làm quan” tại 9 tỉnh, thành: “Vợ bí thư, em chủ tịch” đều có ghế

Vụ lộ diện 58 cán bộ “cả nhà làm quan” tại 9 tỉnh, thành: “Vợ bí thư, em chủ tịch” đều có ghế

Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình quản lý. Kết quả của Bộ Nội vụ xác định có 58 trường hợp có [...]

02:24:pm 21/02/17 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »