WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:18:pm 02/02/17 Đăng ngày “February 2nd, 2017”

Con khỉ già đầu bạc đi xe buýt chúc tết nhân dân

Con khỉ già đầu bạc đi xe buýt chúc tết nhân dân

02:18:pm 02/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

3/2/1930 – 3/2/2017: 87 năm thành lập Đảng CSVN: Từ bỏ độc tài hay là chết?

3/2/1930 – 3/2/2017: 87 năm thành lập Đảng CSVN: Từ bỏ độc tài hay là chết?

“Ấp gà nở rắn“ Cái khốn khổ của con người là phải nô lệ cho những thế lực – lá cờ không đại diện cho quyền lợi của họ. Từ đó dẫn đến vô số thảm họa. Ngày 3/2/1930, những người thành lập Đảng CSVN lúc đó cũng không thể hình dung được rằng họ, [...]

02:05:pm 02/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

87 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngã ba đường lịch sử: Tồn tại và diệt vong?

87 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngã ba đường lịch sử: Tồn tại và diệt vong?

Phong trào cộng sản toàn cầu, được khởi xướng từ những nhà tư tưởng thủy tổ là Marx và Engels, cho đến khi được nhào nặn thành một nhà nước thực tế bởi một người có tư duy thực dụng là Lenin, đã trải qua một thời kỳ dài với những phép thử liên tiếp [...]

12:49:pm 02/02/17 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính sách nào để ngăn chận bàn tay hủy diệt của Trung Cộng?

Chính sách nào để ngăn chận bàn tay hủy diệt của Trung Cộng?

Trong những ngày qua báo chí và các cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về việc ông Peter Navarro, tác giả của của cuốn sách “Death By China” đã được ông tổng thống mới thắng cử Donald Trump mời làm chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia Hoa Kỳ. Nhiều người vui mừng [...]

09:42:am 02/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Hà: Hồi đầu thị ngạn

Việt Hà: Hồi đầu thị ngạn

Có hai người ðàn ông một ðầu tóc rối bù, và một dáng cao to, bệ vệ hối hả bước vào chùa. Sau một hồi xì xụp khấn vái, cả hai bước ðến bàn ðể xãm rồi hối hả lã́c xãm.

08:20:am 02/02/17 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kẻ mê xây tường sẽ vỡ mặt vì tường!

Kẻ mê xây tường sẽ vỡ mặt vì tường!

  Ông Donald Trump là kẻ mê việc xây tường. Tường ngăn Hoa Kỳ với nước láng giềng Mêhicô. Rồi có thể tường ngăn Hoa Kỳ với nước láng giềng Canada. Tưởng như sau khi bức tường Berlin đã làm tròn trách nhiệm lịch sử của nó, thế giới sẽ không còn bức tường nào [...]

07:48:am 02/02/17 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »