WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Mỹ nói về người Mỹ và nước Mỹ

SUNE

Hôm thứ năm 21/4/2016 công ty điện mặt trời Sunedison – tài sản 20 tỷ đô la nhờ tóm thâu nhiều công ty điện mặt trời khác – mất khả năng thanh toán được số nợ 350 triệu USD khi mua công ty Vivint Solar Inc vớí giá 2.2 tỷ đô. Việc kiện cáo khiến giá trị cổ phiếu Sunedison rớt từ 33 đô đi xuống 33 cent, nên công ty này đã phải khai phá sản tại toà án New York. Những người đầu tư trên thị trường chứng khoán hiện đang lo lắng, số cổ phiếu Sunedison của mình sẽ bị hủy trong tương lai rất gần.

Một người Mỹ đầu tư tức giận có biệt danh là dumpittoday đã viết về người Mỹ và nước Mỹ trong message Board của yahoo finance như sau:

“Ban giám đốc công ty Sunedison là một lũ trộm cướp đã kiếm bạc triệu qua tiền lương nay lại kêt thúc vấn đề bằng cách cắt cổ những người đầu tư và những người đã cho chúng vay tiền. Bây giờ, chúng lại tiếp tục lãnh lương để dọn dẹp đống ngổn ngang do chúng tạo ra.

U.S.A! U.S.A! là nước gì ?

Cả thế giới không còn ai tin chúng ta nữa. Đây là những gì nước Mỹ đã làm trong 10 năm qua.

Chúng ta yểm trợ Saddam Hussein đánh nhau với Iran cuối cùng chúng ta treo cổ ông ta.

Chúng ta lập hòa bình với Muammar Gadafi và cuối cùng chúng ta lại yểm trợ cho các bọn nổi loạn giết Muammar Gadafi.

Nước Mỹ đã thay đổi thế giới như thế nào trong quá khứ:

Chúng ta yểm trợ tổng thống Ngô Đình Diệm của Miền Nam Việt Nam cuối cùng chúng ta lập kế hoạch và ám sát ông ta.

Chúng ta yểm trợ tổng thống Manuel Noriega của Panama và cuối cùng chúng ta lại bắt ông ta nhốt vào nhà tù ở Florida suốt 30 năm rồi trao qua Pháp, rồi đưa về Panama để giam thêm 20 năm nữa.

Những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã tạo ra nhìều sai lầm trong quá khứ nhưng đều được OK vì chúng ta là công dân Mỹ. Chúng ta mạnh nhất thế giới và chúng ta có bom nguyên tử.

Hôm nay, chúng ta đang cố thương lượng với lãnh đạo Bắc Hàn Kim jung Un. Bạn có nghĩ hắn ta sẽ ngồi xuống bàn để nói chuyện với chúng ta hay không ? Không đâu ! Hắn sẽ chế tạo bom H để bảo vệ hắn và chế độ của hắn. ( ngưng trích).

Những người lính MNVN như tôi vừa thù nước Mỹ vừa chịu ơn nước Mỹ nên không muốn viết về người Mỹ và nước Mỹ nhưng thấy người Mỹ viết về người Mỹ và nước Mỹ thật là hay nên xin trích và dịch ra để bạn đọc mà suy nghĩ.

Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về người Mỹ và nước Mỹ thì nên vào xem một trận đánh Base Ball để thấy được sự lừa phỉnh là tâm điểm của môn thể thao. Cả rừng người khoái chí khi người đôi banh và người chụp banh thông đồng được với nhau làm cho người đánh nbanh đánh hụt trái banh thì sẽ hiểu thêm về người Mỹ và nước Mỹ.

Đây là bản tiếng Anh:

0users liked this postsusers disliked this posts Reply
What’s a cocksuckingmanagements?
The SUNE BOD are the thieves who made millions in salary and at the end they cut throat all investors and lenders. Now, they are continue to get paid to clean up the mess. What’s a country! USA USA!
The world no longer trust us. Here is what’s USA did in the past 10 years:
We supported Saddam Hussein to fight Iran and at the end we hang him.
We settle peace with Muammar Gaddafi and at the end we support the rebels to kill Muammar Gaddafi.
What USA change the world in the past:
We supported president Ngo Dinh Diem from South Vietnam and at the end we set up a plot and assassinated him.
We supported Panama president Manuel Noriega and at the end we captured and put him in Florida prison for 30 years then send it to France for extradition, then send back to Panama for another 20 years in prison.
American leaders made so many mistake in the past, but it is OK because we are the American citizen. We are the most powerful leader of the world and we had Nuclear Bombs.
Today, we are trying to negotiate with North Korea leader Kim Jong-un. Do you think he will seat down on the table to negotiate with us? No, he will build an H-Bomb to secure himself and the regime. Less

© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Người Mỹ nói về người Mỹ và nước Mỹ”

 1. Nằm vùng says:

   Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh nói, (Những người lính MNVN như tôi vừa thù nước Mỹ vừa chịu ơn nước Mỹ nên không muốn viết về người Mỹ và nước Mỹ nhưng thấy người Mỹ viết về người Mỹ và nước Mỹ thật là hay nên xin trích và dịch ra để bạn đọc mà suy nghĩ.)

  1-có thật là lính MNVN không?
  2-mượn người khác chưởi ngon hơn
  3- ngàn phương…(và những người nào chỉ ưa chưởi Mỹ theo kiểu bề ngoài đều trở thành vô nghĩa và cũng chỉ tầm phào.)

 2. NGƯỜI MỸ VÀ NƯỚC MỸ

  Có hai điều luôn đáng nói nhất là nước Mỹ giàu nhất thế giới và nước Mỹ tự do nhất thế giới. Điều đó cả thế giới đều không thể chối cãi vì nó là sự thật khách quan, và những người nào chỉ ưa chưởi Mỹ theo kiểu bề ngoài đều trở thành vô nghĩa và cũng chỉ tầm phào.

  Nước Mỹ giàu, ngoài hoàn cảnh địa ý tự nhiên, còn ý thức người Mỹ luôn hướng về lao động phát triển và có óc khai phá về mọi mặt có khi tự nguyện, có khi vì hoàn cảnh sống bó buộc. Nước Mỹ tự do khá đặc biệt, vì từ khi lập quốc đến nay chưa hề trải qua thời kỳ độc tài nào của chính phủ độc tài nào hay cá nhân độc tài nào. Ở pháp luật pháp đều minh bạch và các ý thức cá nhân nói chung đều minh bạch, đó là mặt tâm lý con người và cơ chế xã hội đáng khen nhất.

  Dĩ nhiên đã là một nước tự do thì Mỹ cũng phải nhất thiết là nước tư bản. Bởi vì đó là sự phát triển khách quan trong lịch sử thực tế của xã hội loài người mà không có sự bẻ cong của một thứ ý thức hệ giả tạo hay một học thuyết giả tạo nào chỉ do một cá nhân nào đó đưa ra.

  Nước Mỹ là một nước khoa học về mọi loại, thành quả nghiên cứu của họ nổi bật và đa dạng nhất thế giới, khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn, và cả thể thao cũng như phạm vi văn học nghệ thuật cũng vậy. Nói chung nước Mỹ là một đất nước toàn diện, trí thức phát triển một cách toàn diện, và lao động, hay kỹ thuật cũng phát triển toàn diện về mọi mặt. Chất lượng hàng hóa Mỹ cũng chính là điều mà nhiều người mơ ước.

  Tất nhiên trong bối cảnh như thế, mọi chính phủ Mỹ đều được tạo nên một cách dân chủ, vì người đứng đầu đất nước là Tổng Thống được bầu một cách dân chủ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa nước Mỹ không hề bị chi phối phần nào bởi tài chánh hay đồng tiền cũng như kể cả bời giới tài phiệt. Có người còn cho giới tài phiệt gốc Do Thái vẫn bá chủ nước Mỹ trong hình thức này hay hình thức khác, chẳng khác gì thế lực tài phiệt Tàu luôn có tầm ảnh hưởng ở các nước tự do có nhiều người Trung hoa làm ăn sinh sống.

  Cuối cùng có điều cũng đáng nói nữa là trong và ngoài nước Mỹ vẫn hay có những cá nhân người Mỹ nào đó ưa chưởi chính nước Mỹ, điều ít khi thấy hay có khi không thể có được ở những quốc gia khác không giống như nước Mỹ. Như vậy mọi cái tích cực của Mỹ cũng có những khía cạnh tiêu cực cho nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ là nước luôn mở hầu bao cho thiên hạ khắp thế giới, nhưng vẫn bị nhiều người khoái chỉ trích là một gã tài phiệt của thế giới, thậm chí những người cộng sản thì ưa chưởi bới đó là sen đầm quốc tế.

  Dĩ nhiên chính phủ Mỹ cũng có khi làm được những điều tốt cho nước này hoặc những điều không tốt cho nước khác vì quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của các nước khác hay là các nước đồng minh của Mỹ. Đương nhiên trong tính huống như thế, những kẻ nào là bạn của Mỹ thì không chưởi Mỹ còn ai là kẻ thù của Mỹ thì tha hồ chưởi Mỹ. Nên vấn đề chốt lại chỉ là ý nghĩa tâm lý của người đời. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười ở hẹp người chê. Vấn đề chỉ là ý nghĩa khách quan của nó ra sao thế thôi.

  Nhưng ngay cả có những người Mỹ chưởi Mỹ như Jane Fonda hay các phong trào phản chiến một thời ở Mỹ cũng cho thấy cái độc đáo của nước Mỹ. Sự không giống ai tất nhiên cũng không phải bao giờ cũng hoàn toàn xấu, đó là điều nên dùng để nhận xét về nước Mỹ, hay kể cả nhận xét về chính một số những người dân Mỹ vẫn có thể chưởi Mỹ mà không bị hề hấn gì, kể cả cũng chẳng làm hề hề hấn gì nước Mỹ đó mới là điều đặc biệt đáng nói nhất.

  PHƯƠNG NGÀN
  (22/4/16)

Phản hồi