WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:22:am 13/04/16 Đăng ngày “April 13th, 2016”

Bi kịch 30/4/1975

Bi kịch 30/4/1975

Kể từ sau ngày đó đến nay, những sử gia, bình luận gia báo chí trên thế giới, không ngớt nói đến nguyên nhân thất trận của Miền Nam Việt Nam.

01:22:am 13/04/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lột mặt nạ dư luận viên Nguyễn Chí Đức

Lột mặt nạ dư luận viên Nguyễn Chí Đức

Một con người bị chính những kẻ đối xử với mình, xô đẩy, lôi kéo, đạp vào mặt như một con heo mà vẫn không nhận ra được họ là ai thì không còn gì để bình luận.

01:07:am 13/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hành trình ngược chiều

Hành trình ngược chiều

Trong khi cô Phạm Thanh Nghiên cao quý làm một cuộc hành trình thánh thiện vì quan niệm dân tộc ta Bắc Nam là một, thì có một cuộc hành trình ngược chiều diễn ra đúng lúc này.

12:29:am 13/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ vụ hồ sơ Panama: Mỗi năm, 200 ngàn tỷ đồng từ Việt Nam bốc hơi đi đâu?

Từ vụ hồ sơ Panama: Mỗi năm, 200 ngàn tỷ đồng từ Việt Nam bốc hơi đi đâu?

Một bản báo cáo thống kê từ tổ chức quốc tế Global Financial Integrity cho thấy trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013, có tới 92,93 tỷ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài. Báo cáo tháng 12/2015 của Global Financial Integrity (GFI) có tên Luồng tài chính phi [...]

12:12:am 13/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »