WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:05:am 12/04/16 Đăng ngày “April 12th, 2016”

TS Nguyễn Xuân Diện gửi đơn khiếu nại tới HĐ bầu cử QG

TS Nguyễn Xuân Diện gửi đơn khiếu nại tới HĐ bầu cử QG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI Kính gửi: – Hội đồng Bầu cử Quốc gia; – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Ủy [...]

01:05:am 12/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Viện trợ khẩn cấp tháng 4-1975 chỉ là vở hài kịch

Viện trợ khẩn cấp tháng 4-1975 chỉ là vở hài kịch

Trong khi ấy Tổng thống Ford không có thực quyền chẳng còn tha thiết tới Đông Dương bỏ đi Cali đánh golf

12:42:am 12/04/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một bà Mai khác

Một bà Mai khác

Dù không phải là thầy bói, tôi vẫn có thể đoán được là trong lòng bàn tay của tất cả các em đều có đường xuất ngoại nhưng lại thiếu đường may mắn.

12:27:am 12/04/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cộng sản tàn sát đồng bào Huế

Cộng sản tàn sát đồng bào Huế

Trong chiến tranh, chiến sĩ các bên lâm chiến bị thương vong là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng trong biến cố Mậu Thân (1968) tại Huế, rất nhiều nạn nhân bị cộng sản

12:17:am 12/04/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu?

Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu?

Xâu chuỗi tất cả các dữ kiện, có lẽ bất cứ người Việt Nam yêu nước thương nòi nào cũng phải thốt lên: “Người Trung Quốc cứ như đang tung hoành giữa chốn không người ở Việt Nam vậy!!!”

12:05:am 12/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »