WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Pháp công nhận chính quyền của quân khởi nghĩa Libya

Quân nổi dậy Libya. Ảnh: newzoom.com

Điện Élysée công bố vào Thứ Năm, ngày 10/3/2011 rằng, Pháp công nhận Hội đồng Quốc gia Libya – tổ chức lâm thời của nghĩa quân nổi dậy tại Benghazi – là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Libya.

Sáng thứ năm tại Cung điện Elysee, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã tiếp hai đại diện của Hội đồng Quốc gia Libya là Mahmoud và Ali Dżebril Essawi (những người chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại của tổ chức mới được những người nổi dậy thành lập).

Sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Nicolas Sarkozy ra tuyên bố, Paris sẽ cử đại sứ của mình tới Benghazi. Bằng quyết định này, Pháp chính thức công nhận Hội đồng Quốc gia Libya là đại diện hợp pháp duy nhất của nước này.

Pháp là nước đầu tiên đưa ra một quyết định như vậy.

Ông Essawi, đại diện cho những người khởi nghĩa nói với các nhà báo rằng, cơ quan ngoại giao của Pháp sẽ được chuyển từ Benghazi về thủ đô Tripoli sau khi những người khởi nghĩa giành được chính quyền từ tay nhà độc tài Muammar Gaddafi.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cũng kêu gọi Liên minh châu Âu thiết lập một cuộc đối thoại với phe đối lập Libya. Ngay từ lúc cuộc nổi dậy của dân chúng bắt đầu, Pháp luôn kêu gọi nhà độc tài Gaddafi ra đi và bàn giao quyền lực cho phe nổi dậy.

Pháp, Anh, các nước EU đang cam kết tạo vùng cấm bay ở Libya nếu chính quyền của Muammar Gaddafi không dừng ngay việc đàn áp dân thường.

Cho tới nay, nhiều ngàn thường dân có thể đã thiệt mạng trong những đợt biểu tình và đặc biệt trong những đợt không kích gần đây của quân đội vào những vùng mà những người nổi dậy chiếm giữ. Trên 200.000 người Libya đã phải di tản khỏi đất nước.

Cùng ngày, tờ báo tiếng Bồ Đào Nha, Publico, cho biết nhà độc tài Muammar Gadhafi đã đồng ý đàm phán về việc chuyển giao quyền lực. Báo này nói rằng nguồn tin được cung cấp từ cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Luis Amado với các phái viên do Gaddafi cử tới Lisbon.

Theo PAP

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/325559,paryz-uznal-libijskie-wladze-powstancze.html

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/325541,kadafi-gotow-do-rozmow-o-przekazaniu-wladzy.html

© Đàn Chim Việt

Phản hồi