WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:31:pm 21/03/11 Đăng ngày “March 21st, 2011”

Trung Quốc chặn Gmail

Trung Quốc chặn Gmail

Lo sợ ảnh hưởng của cuộc cách mạng Hoa Nhài đang tràn tới từ Ai Cập, Trung Quốc đã cho chặn các tài khoản Gmail của người sử dụng. Việc làm này của nhà cầm quyền nhằm gây khó khăn cho những người sử dụng Internet trong việc gửi đi các lời kêu gọi biểu [...]

04:31:pm 21/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đòi tự do cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Đòi tự do cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Từ thế kỷ trước, ông Hà Sĩ Phu đã dùng trí tuệ của mình để nắm tay họ dắt ra khỏi vũng lầy chủ nghĩa cộng sản. Cái chủ nghĩa đã bị thế giới ném vào thùng rác lịch sử, họ vẫn khư khư tiến lên xã hội chủ nghĩa. Phó Thủ tướng Trần Phương mở cuộc họp gồm những bậc trí tuệ hàng đầu để đóng góp vào dự thảo chính trị của Đại hội XI mà không một vị nào mường tượng ra được cái mô hình xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Vậy những lời nói bóng gió xa xôi, thâm thúy của ông Hà Sĩ Phu trong bài “Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng” thì cũng hoài công như thể nước đổ đầu vịt hoặc nước đổ lá môn!

09:44:am 21/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Huy Cận – Lửa vẫn còn thiêng

Huy Cận – Lửa vẫn còn thiêng

Ông mang đến cho thi đàn một nỗi buồn đẹp như quê hương, như nước mắt trời xanh

09:08:am 21/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Hoãn phiên xử LS Cù Huy Hà Vũ?

Hoãn phiên xử LS Cù Huy Hà Vũ?

Gia đình và LS bào chữa không biết gì v/v “hoãn xử”.

06:00:am 21/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vinashin: Không ai bị kỷ luật

Vinashin: Không ai bị kỷ luật

Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin.

05:05:am 21/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hai người con gái Việt Nam: Hạnh và Phượng

Hai người con gái Việt Nam: Hạnh và Phượng

Trên con đường thênh thang của chủ nghĩa tư bản, Phượng trở thành người bạn đời đồng hành với Nguyễn Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam. Hoàng là con trai của ông Nguyễn Bang, là một thứ trưởng trong chính quyền VNCH.

04:51:am 21/03/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Sẽ đến lượt Trung Quốc?

Sẽ đến lượt Trung Quốc?

Không có một nhà xã hội học hay phân tích tình báo nào đã tiên đoán được thời điểm chính xác hoặc sự lan rộng của cuộc nổi dậy của người dân Ả Rập

12:05:am 21/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhật và Việt sao khác nhau đến thế?

Nhật và Việt sao khác nhau đến thế?

Nghịch lý của Việt Nam là đời sống kinh tế càng đi lên thì nền đạo đức xã hội lại càng đi xuống.

Đó là bi kịch của dân tộc.

12:00:am 21/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Gửi chánh án và Hội đồng xét xử phiên tòa CHHV

Gửi chánh án và Hội đồng xét xử phiên tòa CHHV

Nhân dân cả nước và kiều bào hải ngoại cùng với các tổ chức nhân quyền thế giới đang theo dõi việc xét xử của quí vị.

12:00:am 21/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »