WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:27:pm 30/03/11 Đăng ngày “March 30th, 2011”

Cuộc chiến Libya sẽ đi về đâu?

Cuộc chiến Libya sẽ đi về đâu?

Có rất ít bằng chứng cho thấy các cuộc không kích sẽ dẫn đến chiến thắng của quân nổi dậy trước Gaddafi. Nếu Gaddafi không chịu ra đi thì sao?

10:27:pm 30/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh: VN không bao giờ là vệ tinh của TQ

Hồ Chí Minh: VN không bao giờ là vệ tinh của TQ

Mới đây, một đoạn phim tư liệu mang tên Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) – Tháng 6/1964 được đăng tải trên trang Youtube, rất thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng Việt Nam. Đoạn phim do người Pháp thực hiện, được mở đầu với khung cảnh Hà Nội [...]

12:49:pm 30/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thi ca và nghệ thuật

Thi ca và nghệ thuật

Đời sống vật chất ta có, nó phải gắn liền với đời sống tinh thần cao cả, thì mới gọi được là một đời sống con người đầy đủ. Đời sống đầy đủ vật chất và tinh thần là một là như vậy.

08:14:am 30/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hội nghị tại London: Gadhafi phải ra đi!

Hội nghị tại London: Gadhafi phải ra đi!

Những mục đích đó không dễ gì đạt được. Nhưng chắc chắn là đó là những mục đích đáng để cùng nhau thực hiện.”

07:26:am 30/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vụ xử Cù Huy Hà Vũ: Ai tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Vụ xử Cù Huy Hà Vũ: Ai tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Không có việc làm nào có thể tuyên truyền tốt đẹp hơn cho nước CH XHCN Việt Nam bằng một việc làm hợp lý, hợp pháp, hợp tình người và hợp thời đại như thế.

07:17:am 30/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Theo chân Đức Thầy kết liên cứu quốc

Theo chân Đức Thầy kết liên cứu quốc

Người thanh niên, 19 tuổi, Hùynh Phú Sổ xuất thân từ Dân Tộc dựa vào lòng từ bi, bác ái, vị tha của Phật Giáo, chỉ trong thời gian rất ngắn đã quy tụ được hằng triệu người và xây dựng được Phật Giáo Hòa Hảo một Tôn giáo đang càng ngày càng phát triển.

12:01:am 30/03/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tình dục- thuốc phiện và Mao

Tình dục- thuốc phiện và Mao

Mao là một nông dân, ông ta không được chuẩn bị để điều hành Trung Quốc và hiện đại hóa đất nước này.

12:00:am 30/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lệnh đã ban ra không thay đổi nữa?

Lệnh đã ban ra không thay đổi nữa?

Các trận động đất nhỏ xảy ra từ sau trận động đất Điện Biên đều không gây thiệt hại về người và của, tuy nhiên cũng cho thấy vỏ trái đất ở khu vực Việt Nam không hoàn toàn bình ổn

12:00:am 30/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »