WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:20:am 04/03/11 Đăng ngày “March 4th, 2011”

Mỹ: Cảnh sát khám xét trái pháp luật bị truy tố

Mỹ: Cảnh sát khám xét trái pháp luật bị truy tố

Cảnh Sát Mỹ khám xét không có trát tòa, không được sự đồng ý của người bị khám xét sẽ bị truy tố trọng tội (felony) và các vật chứng cho dù là phạm pháp như ma túy hay vũ khí v…v đều bị hủy bỏ.

06:20:am 04/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trung Quốc có là một Egypt Á Châu không?

Trung Quốc có là một Egypt Á Châu không?

Shanghai (AP News) Nếu được thì đó là một phúc lợi lớn cho toàn thế giới. Theo tôi, câu trả lời là không. Trước hết, cái gọi là Cách Mạng 25 tháng 01 tại Egypt là không hoàn toàn thật. Cần hiểu rằng tại Egypt, thực lực chính trị và kinh tế nằm trong tay [...]

03:20:am 04/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhật ký Anne Frank

Nhật ký Anne Frank

Mình viết nhật ký , thật là điều kỳ lạ ! Dĩ nhiên mình viết về những đều trước đây , nhưng ai là người sẽ quan tâm đến sự suy nghĩ của cô nữ sinh 13 tuổi ? Cái đó có quan trọng không ? Mình muốn viết thì mình cứ viết , và mình muốn bày tỏ rất nhiều điều nằm sâu trong trái tim mình .

02:22:am 04/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Năm 2045: Năm Con người trở thành Bất tử

Năm 2045: Năm Con người trở thành Bất tử

Thêm 40 năm nữa thế giới lúc bấy giờ sẽ như thế nào? Nếu bạn thật sự muốn tưởng tượng ra nó, bạn phải suy nghĩ rất, rất xa ra ngoài tình thế này. Hoặc có thể bạn phải nghĩ sâu vào bên trong hơn bất kỳ ai trước đây đã từng suy nghĩ.

01:26:am 04/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nga chuẩn bị đối đầu với Trung Quốc

Nga chuẩn bị đối đầu với Trung Quốc

Thomas Grove (Reuters, 01/03/2011) Moskva – Nga đang thể hiện cơ bắp của mình bằng cách đưa đến vùng Viễn Đông tàu chiến và tên lửa trong nỗ lực nhằm bảo vệ vị trí cường quốc châu Á của mình nhằm đối đầu với sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc. Sự ngóc đầu [...]

12:58:am 04/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thần Kim Quy nổi giận

Thần Kim Quy nổi giận

Định hướng XHCN như cái dây cao su, lúc co lúc giãn chả ra cái thể thống gì. Hôm nay cấm buôn đô la, ngày mai cấm buôn vàng miếng, ổn định giá thì mặt hàng bao cao su cũng có mặt…Tôi bảo chúng thôi cái đuôi ấy đi; để lâu là hỏng.

12:39:am 04/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Nghiên cứu động cơ để hiểu bản chất hành động, bản chất con người

Nghiên cứu động cơ để hiểu bản chất hành động, bản chất con người

Lâu nay nghiên cứu động cơ trong Tâm lý học ở nước ta chủ yếu trên bình diện lý thuyết; những nghiên cứu thực tiễn còn rất ít và thường bó hẹp vào một vài đề tài về động cơ học tập, chọn nghề của học sinh, sinh viên. Trong khi cuộc sống hiện nay đặt ra rất nhiều vấn đề đòì hỏi cần nghiên cứu, lý giải nhiều loại hành động bất thường tăng nhanh trong đời sống xã hội: bỏ học, bỏ việc, bỏ nhà, ly hôn, bạo hành, tự tử, cưỡng dâm, giết người, tham nhũng (1)… và rất nhiều tấm gương thành đạt trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trên bình diện tâm lý xã hội hay tâm lý cá nhân, nguyên nhân dẫn đến những hành động bất thường, những thành công đó, hẳn là một quá trình diễn biến phức tạp, có nguyên nhân tâm lý sâu xa từ động cơ.

12:39:am 04/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dịch và nền văn minh nhân bản

Dịch và nền văn minh nhân bản

1. Tác động hai chiều

2. Đối lập thống nhất

3. Phân công, hợp tác.

(Với hàm ý: thành tâm thiện chí, tinh thần bình đẳng để mưu cầu hạnh phúc cho cả đôi bên).

Một nền văn hóa mới dựa trên nền tảng triết học mà căn bản là 3 qui luật trên, sẽ đưa nhân loại đến một nền văn minh mới là nền văn minh nhân bản, lấy con người làm gốc (nhân bản) với yếu tố nhân chủ (con người làm chủ chính mình) để phát huy nhân tính (tính tốt, loại bỏ tính xấu). Thế giới sẽ đi đến hòa bình, con người sẽ tìm được hạnh phúc trong một xã hội thanh bình, thịnh vượng.

12:01:am 04/03/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »