WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:50:pm 13/03/11 Đăng ngày “March 13th, 2011”

Từ thảm họa hạt nhân Nhật Bản, nghĩ về Bauxite

Từ thảm họa hạt nhân Nhật Bản, nghĩ về Bauxite

Mấy ngày qua trên các thông tin đại chúng liên tục phát đi các hình ảnh về thảm họa sóng thần đã tàn sát Nhật bản khiến số người chết đã lên đến 1800 người và có gần triệu người dân đã mất nhà cửa đang phải sống trong các khu nhà mà chính phủ [...]

03:50:pm 13/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phiên tòa của CSVN

Phiên tòa của CSVN

LS Ngô Bá Thành: “Ở Việt-nam có một rừng luật, nhưng khi thực hiện lại áp dụng luật rừng”.

03:35:pm 13/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

IQ của rùa tai đỏ Ba Đình

IQ của rùa tai đỏ Ba Đình

03:21:am 13/03/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Internet đi vào chúng ta như thế nào

Internet đi vào chúng ta như thế nào

Không phải là cái xấu xa đặc biệt gì của máy móc, mà chính là có sự có mặt của chúng vây bọc xung quanh chúng ta, thúc ép chúng ta. Chỉ cần giảm sự hiện diện của máy móc, sẽ làm nhẹ bớt được rất nhiều những rối loạn. Những điểm nào, đến lượt nó, đến một chi tiết chó-không-sủa-ban-đêm có thể có ý nghĩa.

12:01:am 13/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử [2]

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử [2]

Khi viết bài trước, tôi không nghĩ tôi sẽ viết tiếp bài này nhưng sau khi đọc những góp ý tôi lại nhẫy sinh ra ý muốn viết để chia sẽ những suy nghĩ cuả mình đến các Bác, các Chú, các Anh và các Bạn đọc, và mọi suy nghĩ của tôi không phản [...]

12:00:am 13/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cái đức của nhà cầm quyền

Cái đức của nhà cầm quyền

Cái đức của nhà cầm quyền thì sách vở đông tây kim cổ hẳn nhiên đã nói tới nhiều rồi, có nhắc lại cũng tốt, song nhiều khi cũng bằng thừa, bởi mỗi thời đại có thể có các yêu cầu và cách nhìn hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy bài viết này chỉ tập [...]

12:00:am 13/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »