WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:39:pm 16/03/11 Đăng ngày “March 16th, 2011”

3 đảng viên Việt Tân bị bắt vì biểu tình ở Sài Gòn

3 đảng viên Việt Tân bị bắt vì biểu tình ở Sài Gòn

Đảng Việt Tân đã chính thức lên tiếng thừa nhận những người bị bắt là đảng viên của mình.

04:39:pm 16/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tội phạm Việt Nam tấn công Ba Lan

Tội phạm Việt Nam tấn công Ba Lan

Đã xuất hiện một xu hướng mới: Các băng đảng đến từ nước ngoài, chủ yếu là Việt Nam.

12:38:pm 16/03/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chỉ cần không biết sợ

Chỉ cần không biết sợ

Và khi họ không còn sợ hãi nữa thì đến lượt bọn độc tài sẽ khiếp sợ.

08:27:am 16/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việc thiết lập ‘vùng cấm bay’ trên bầu trời Libya

Việc thiết lập ‘vùng cấm bay’ trên bầu trời Libya

Ngày 11-3, 22 nước thuộc Liên đoàn A-rập họp ở Cairo đã thống nhất yêu cầu quốc tế thiết lập “vùng cấm bay” trên bầu trời Libya.

07:58:am 16/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thùng rỗng kêu to

Thùng rỗng kêu to

Vấn đề quan trọng là thế, đáng tự hào là thế, nhưng lác đác có một vài người không thấy được niềm vinh dự của mình, của bạn bè mình, của thời đại mình, lại lồng ý kiến cá nhân “hậm hực” với người có ý kiến khác mình, thậm chí “mạt sát” khi thấy những người tham gia phê bình HT – DH chưa có “nhãn – mác” Phê bình – Nghiên cứu văn học lại “dám” xâm phạm vào địa hạt mà họ đang “hùng cứ”… Ý kiến lạc lõng đó làm vẩn đục bầu không khí trong lành – tươi mát của nền văn chương Việt Nam đầu thế kỉ 21 – đang khởi sắc. Điển hình là bài viết của Nhà nghiên cứu văn học Trần Đình Thu. Tôi xin trích một đoạn phản hồi trong Blog của ông Lê Xuân Quang

04:42:am 16/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Không thể sử dụng bạo lực

Không thể sử dụng bạo lực

Có không ít người vẫn đặt niềm tin vào sức mạnh bạo lực trong cách mạng để thay đổi xã hội. Và như Huỳnh Thục Vy đã nhận xét, “dường như khi nói đến cách mạng chúng ta luôn liên tưởng ngay đến bạo lực. Những ai từng ngồi trong nhà trường xã hội chủ [...]

04:41:am 16/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »