WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:49:pm 05/03/11 Đăng ngày “March 5th, 2011”

Cách mạng là phải có ” bạo lực”

Cách mạng là phải có ” bạo lực”

Sách dẫn rằng ” từ xưa đến nay bạo lực và chuyên chính đều nằm trong tay giai cấp bóc lột. chúng không bao giờ chấp nhận cho giai cấp bị bóc lột cái quyền đó..nếu giai cấp bị bóc lột nói đến đấu tranh, cách mạng là chúng quy tội đại phản nghịch” Đoạn [...]

11:49:pm 05/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử

Việt Nam Cộng Hòa sẽ chỉ còn trong sách sử

Cũng xin có ý kiến với tất cả đảng phái, tổ chức, cá nhân người Việt hải ngoại nên kết hợp với những tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước thống nhất một biểu tượng đấu tranh mỗi khi kêu gọi, như là Hoa Nhài, Hoa Sen, Hoa Mai, v.v.

01:54:pm 05/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tòa khước từ LS Triển bào chữa vụ hiệu trưởng mua dâm

Tòa khước từ LS Triển bào chữa vụ hiệu trưởng mua dâm

“Vụ án tới đây tôi tin chắc rằng người ta cũng sẽ xử kín không cho báo chí tham gia và thậm chí đối với mẹ của hai cháu cũng không được tham gia

08:05:am 05/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cách đất liền bốn mươi hải lý

Cách đất liền bốn mươi hải lý

Tôi bị đuổi khỏi trường Đại Học Hàng Hải vào năm cuối cùng. Nói theo ngôn ngữ nghề nghiệp là tôi … “chết đuối trên bờ”. Về nguyên nhân, tôi thấy không cần thiết phải kể ra đây, bởi lẽ, tôi sinh ra và lớn lên trên một đất nước vốn có nền văn học [...]

07:47:am 05/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tại sao Gorbachev?

Tại sao Gorbachev?

Mikhail Gorbachev, xứng đáng được ca ngợi vì tính công khai (glasnost), công cuộc cải tổ (perestroika) và kết thúc chiến tranh lạnh.

07:33:am 05/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thuyết Domino trong chiến tranh Việt Nam

Thuyết Domino trong chiến tranh Việt Nam

Sự hình thành. Các tự điển bách khoa định nghĩa Domino là lý thuyết chỉ đạo chính sách ngoại giao Mỹ trong thời chiến tranh lạnh cho rằng một nước bị Cộng Sản chiếm các nước lân bang sẽ bị mất theo. Người đầu tiên dùng chính sách này là Tổng thống Truman từ năm [...]

07:21:am 05/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

“Thật nhảm hết sức”

“Thật nhảm hết sức”

Viết những dòng nịnh hót thô thiển như trên, chúng tôi thiết nghĩ ông Đỗ Ngọc Thạch đang góp phần làm mất sự đoàn kết của Hội Nhà Văn mà hình như ông đang có ý định xin vào?

06:56:am 05/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cờ này với cờ kia

Cờ này với cờ kia

Bản thân tôi, nói về cờ xí, nếu có một lực lượng nào đó dù có lấy cái quần tà lỏn làm cờ mà có thể mang lại Tự Do trên đất nước Việt Nam thì tôi không những chỉ đứng nghiêm để chào mà nếu cần cũng sẽ sẵn sàng quỳ lạy cái quần tà lỏn đó nữa.

03:10:am 05/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Yếu tố con người

Yếu tố con người

Lập luận của tôi là: Con Người làm nên Hệ Thống (bộ máy cai trị hoặc bộ máy điều hành việc nước), chứ không phải Hệ Thống làm nên Con Người. Sở dĩ nước Hoa Kỳ mới thành lập hơn 200 năm mà quốc gia này trở nên giàu mạnh về quân sự, kinh tế, văn hóa và tự do nhất thế giới là vì người khai sinh ra bộ máy cai trị giữ đúng cam kết bảo đảm quyền Con Người: “Quyền sống, Quyển hưởng tự do, Quyền mưu cầu hạnh phúc”.

02:24:am 05/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »