WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 22/03/11 Đăng ngày “March 22nd, 2011”

Lối thoát nào cho thế giới nhiễu nhương và một Việt Nam đau khổ?

Lối thoát nào cho thế giới nhiễu nhương và một Việt Nam đau khổ?

Lịch sử nhân loại là những trang đẫm đầy máu và nước mắt. Máu và nước mắt luôn là phó sản của sự đau khổ mất mát khi con người bị tước đoạt quyền sống và hạnh phúc. Sau Thế Chiến Thứ Hai, Liên Hiệp Quốc được thành lập như một định chế để ngăn ngừa xung [...]

02:45:pm 22/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

VNCH, biết mới tiếc…

VNCH, biết mới tiếc…

Chúng ta hãy hành động. Tự cứu mình và cứu những người khác nữa. Vì tương lai, xin tất cả hãy tìm cách liên kết với nhau trong tình dân tộc.

09:46:am 22/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Fidel ‘không còn lãnh đạo Cuba’

Fidel ‘không còn lãnh đạo Cuba’

Fidel Castro hôm nay đã gây bất ngờ khi cho công bố trên nhiều trang báo rằng, từ 5 năm nay ông đã ‘không còn lãnh đạo Cuba’, ông đã ‘nghỉ hưu’. Cho đến nay, các nhà bình luận liên quan tới các sự kiện tại Cuba vẫn tin rằng Castro đang là Bí thư [...]

09:24:am 22/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Poster chạm nọc

Poster chạm nọc

08:00:am 22/03/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nhìn Nhật Bản, tự thấy mình

Nhìn Nhật Bản, tự thấy mình

Người ta thấy rõ tất cả những ưu điểm trong tính cách của người Nhật cũng là những khuyết điểm nặng nề của người Việt Nam.

05:05:am 22/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khi đảng thực thi ‘luật rừng’ với 2 nữ sinh vị thành niên

Khi đảng thực thi ‘luật rừng’ với 2 nữ sinh vị thành niên

Vụ án Hà Giang là dịp tốt để đổi mới thật sự nền tư pháp cực kỳ phi pháp đã tồn tại quá lâu.

04:58:am 22/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bắc Phi, tiếp sau là gì?

Bắc Phi, tiếp sau là gì?

Sự thử thách đối với chúng ta không chỉ là chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới mà là chuyện gì sẽ xảy ra trong những tháng và những năm sau khi hòa bình đã được lập lại

04:37:am 22/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phiên xử LS Hà Vũ chính thức hoãn tới 4/4/2011

Phiên xử LS Hà Vũ chính thức hoãn tới 4/4/2011

Quyết định hoãn xử được thẩm phán Nguyễn Hữu Chính ký ngày hôm qua 21/3/2011

04:06:am 22/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn tế dân oan

Văn tế dân oan

Cho tôi gửi tặng những người dân Việt Nam đã oan, còn oan hoặc đã chết dưới cường quyền, bạo lực và bất công và vì những lý do ngụy biện.

12:00:am 22/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »