WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

10 đảng phái, hội đoàn hải ngoại kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục đối thoại nhân quyền với CSVN

WASHINGTION DC (NV) – Mười đảng phái chính trị và hội đoàn người Việt hải ngoại kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chú trọng đạt được các kết quả cụ thể về cải thiện nhân quyền tại Việt Nam thay vì chỉ có đối thoại rồi tiếp tục đối thoại mà chẳng đưa tới đâu.

Hàng trăm người Việt đã biểu tình trước Tòa Bạch Ốc với biểu ngữ đả đảo chế độ Hà Nội đàn áp nhân quyền khi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến đây ngày 24 tháng 6, 2010. (Hình: Karen Bleier/AFP/Getty Images)

Vào các ngày 13 và 14 tháng 12, 2010 tới đây, đại diện chính phủ Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Việt Nam lại mở cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Chính phủ Hoa Kỳ qua Bộ Ngoại Giao đều đưa ra các bản phúc trình về nhân quyền và tự do tôn giáo hàng năm một mặt công nhận có một số tiến bộ nhưng mặt khác vẫn đưa ra các chứng cớ chứng minh Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo.

Lý do rất dễ hiểu là Hà Nội chỉ muốn các giáo hội tôn giáo làm công cụ tuyên truyền. Không nằm trong khuôn khổ này đều bị coi là hoạt động “trái pháp luật,” bị khủng bố, đàn áp.

“Người dân Việt Nam đã bị tước đoạt các quyền dân sự và chính trị căn bản suốt một thời gian dài nên họ đã bắt đầu bầy tỏ sự mất kiên nhẫn với bạo động mấy năm gần đây.”

Các tổ chức trên viết trong bức thư đề ngày 2 tháng 12, 2010 gửi tới bà Ngoại Trưởng Hillary R. Clinton: “Chúng tôi thúc giục chính phủ Hoa Kỳ giúp đem lại sự mở rộng văn hóa, dân sự và chính trị và tự do để sự phát triển bền vững và ổn định trở thành hiện thực ở Việt Nam.”

Bức thư nói trên nhắc lại bản phúc trình nhân quyền Việt Nam của Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ hồi năm ngoái vẫn viết: “Thành tích nhân quyền (tại Việt Nam) vẫn là vấn đề. Người dân không thể thay đổi chính quyền và các phong trào chính trị đối lập đều bị cấm đoán.”

Các tổ chức trên viết trong bức thư rằng: “Chúng tôi tin các cuộc đàn áp sẽ gia tăng khi càng đến gần đại hội Ðảng Cộng Sản.” Và hiện nay “không thấy có dấu hiệu gì là sẽ có sự thay đổi chính trị và dân sự ngay ở kỳ đại hội đảng cũng như sau đó. Các lãnh tụ đảng tảng lờ các lời kêu gọi của các đảng viên kỳ cựu kêu gọi đổi mới chính trị cho dù đảng Cộng Sản có tồn tại hay không.”

10 đảng chính trị và hội đoàn người Việt hải ngoại kêu gọi các đại diện của Bộ Ngoại Giao đòi hỏi CSVN những điều cụ thể như “chấm dứt bỏ tù các người bày tỏ ý kiến độc lập và bảo vệ các quyền căn bản về văn hóa, dân sự và chính trị; chấm dứt vi phạm Luật Tố Tụng Hình Sự khi bắt giam người dân; trả tự do hết cho các tù nhân chính trị và tôn giáo.”

Các tổ chức này đòi hỏi, bước đầu tiên để tỏ thiện chí, là chế độ Hà Nội phải trả tự do ngay cho những tù nhân gần đây nhất có tên sau đây: Mục Sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, ông Vi Ðức Hồi, blogger Ðiếu Cày, Phan Thanh Hải, Lê Quốc Quyết, Uyên Vũ, Lê Nguyễn Hương Trà, Ðoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Ðỗ Thị Minh Hạnh và hai mục sư Tin Lành người Thượng Ksor Y Du và Kpa Y Co.

Các hội đoàn tổ chức này kêu gọi bà ngoại trưởng Hoa Kỳ tiếp tục áp lực để nhà cầm quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền và coi đây là một điều kiện để cải thiện bang giao với Hoa Kỳ.

Trong các lần tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, các đại sứ, đại diện Bộ Ngoại Giao luôn luôn cho hay họ thường xuyên đặt vấn đề với nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho một danh sách dài các tù nhân tôn giáo và chính trị, nhưng không có mấy kết quả.

Chế độ Hà Nội chưa bao giờ nhìn nhận đàn áp nhân quyền, tôn giáo và không nhìn nhận có các tù nhân thuộc loại này dù có các bằng chứng hiển nhiên.

4 Phản hồi cho “10 đảng phái, hội đoàn hải ngoại kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục đối thoại nhân quyền với CSVN”

 1. Phuc Yen says:

  Chi bon viet gian vncs moi so cac tieng noi da dang. Khong co da dang thi lay gi de can bang voi su lung doan, doc tai cua dang csvn? Di nguoc lai trao luu cua nhan loai se tu bi dao thoai. Quan nhat thoi dan van dai!

 2. lichsu says:

  mo mieng ra la chui, la vang tuc. Tai sao BBT cu cho dang nhung y kien cua nhung nguoi it hoc thuc the?

 3. haile says:

  Đảng phái nào chấp chánh cũng thế thôi. Bản-chất đảng phái chính-trị của một số người Việt gần như na-ná nhau ” Bảo-thủ và tham quyền…” Nhìn những người tham gia vào các đảng phái chinh trị trong cũng như ngoài nước có ai dặt “TỔ-QUỐC TRÊN HẾT” qua hành động “Công-bằng cho mọi người” Do đó “Toàn dân Việt-Nam trong cũng như ngoài nước không ủng-hộ cho môt đảng phái nào cả. Vây “10 dảng phái(?)” dại diện cho ai kêu gọi Hoa-Kỳ… Trước năm 1975 Hoa-Kỳ có hỏi ýkiến Chính-phủ VNCH, hay ít ra thông-báo ý dịnh bỏ VNCH trong thời gian cần và đủ để Đồng-Bào và Quân-lực VNCH tránh khỏi cảnh bị “búc tử nhục nhã” ! ?

 4. Hwy Tse says:

  HUMAN RIGHTS !

  Human rights !

Phản hồi