WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xin chung tay chống nạn buôn người

Lời Kêu Gọi Cuối Năm

Đại diện cho Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh), Ts. Nguyễn Đình Thắng kêu gọi cộng đồng người Việt ở hải ngoại hỗ trợ công cuộc bài trừ tận gốc tệ nạn buôn bán lao động và tình dục đang ảnh hưởng hàng chục ngàn đồng bào mỗi năm.

(Download Thư Kêu Gọi của Ts. Nguyễn Đình Thắng)

Trong chưa đầy 3 năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã giải cứu và can thiệp cho trên 3 ngàn nạn nhân trong 40 vụ lớn nhỏ. Hầu như tuần nào, Liên Minh CAMSA cũng giải cứu hay can thiệp cho những nạn nhân mới.

“Chúng tôi không chỉ can thiệp ở đằng ngọn, vì cứu được một người thì sẽ có hàng chục nạn nhân khác. Mục đích của Liên Minh CAMSA là bài trừ nạn buôn người ở tận gốc ổ của nó”, Ts. Thắng giải thích.

Trong chiều hướng đó, Liên Minh CAMSA vận dụng các hồ sơ được giải cứu để vận động quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, tạo áp lực với chính quyền Việt Nam.

Do các trường hợp buôn người được CAMSA dẫn chứng, tháng 6 năm nay Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào danh sách “cần theo dõi”. Để tránh bị chế tài bởi Hoa Kỳ, tháng 11 vừa qua Quốc Hội Việt Nam thảo luận bản dự thảo luật chống buôn người, dự trù sẽ được biểu quyết vào năm 2011.

Đồng thời, Liên Minh CAMSA theo đuổi việc truy tố thủ phạm ở các quốc gia như Mã Lai và Đài Loan, nơi đã có luật chống buôn người.

Những thành quả của CAMSA có được là nhờ sự yểm trợ nồng nhiệt của đồng hương ở khắp nơi.

“Chúng tôi rất cần sự yểm trợ này để duy trì hoạt động cho đến khi hoàn thành sứ mạng”, Ts. Thắng kêu gọi. “Trong mùa lễ năm nay, xin đồng hương không quên đồng bào đang quẫn bách và bị chà đạp nhân phẩm đến tận cùng.”

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện đang hoạt động thường trực ở Mã Lai và Đài Loan.

(Download Phiếu Bảo Trợ CAMSA)

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 – USA

Ở Hoa Kỳ, các đóng góp này được miễn trừ thuế.

Nguồn: Mạch Sống

Phản hồi