|

IMG_0317[1] (400×299)

Nhóm khách Tây đang ăn tối
Nhóm khách Tây đang ăn tối
Bức tượng đồng Chopin- quà tặng của ngài Đại sứ Ba Lan
Bếp trưởng Piotr Dabrowski
Một trong những bức tranh phong cảnh Warsaw

Phản hồi