|

IMG_0328[1] (400×299) (350×262)

Nhóm khách Tây đang ăn tối
Nhóm khách Tây đang ăn tối
Bức tượng đồng Chopin- quà tặng của ngài Đại sứ Ba Lan
Bếp trưởng Piotr Dabrowski
Một trong những bức tranh phong cảnh Warsaw

Phản hồi