WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Đồng Vẩu và công hàm trọn gói”

 1. quang phan says:

  Đâu phải chỉ có nội cái công hàm bán nước ngày 14/9/58 , mà thực ra tên ăn cắp quần đảo Hoàng sa của Việt Nam Cộng Hòa và bè lũ còn khẳng định nhiều lần rằng Hoàng sa là thuộc chủ quyền của quan thày Tàu cộng của chúng :

  Trung Quốc : CSVN đã nhiều lần tuyên bố Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
  BBC – 20 tháng 1, 2014

  Năm 1980, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có công bố một tài liệu với tên gọi “Chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa”.

  Tài liệu này có một tiểu mục với tựa “Sự man trá của chính quyền Việt Nam”, trong đó chỉ ra những bằng chứng cho thấy trước năm 1979, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhiều lần tuyên bố Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

  Ngoài công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, tài liệu này còn dẫn nhiều tuyên bố của các quan chức chính phủ miền Bắc, trong đó có của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm:

  “Ngày 15/6/1956, trong khi tiếp đại diện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Lý Chí Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nói với ông rằng: “Theo dữ liệu của Việt Nam, quần đảo Tây sa và quần đảo Nam Sa về mặt lịch sử là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.”

  Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ ra một tuyên bố khác vào năm 1965 của miền Bắc:
  “Trong tuyên bố ngày 9/5/1965 về việc chính phủ Mỹ quy định vùng chiến sự cho lực lượng của họ tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nói … ‘Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã chỉ định … một phần của lãnh hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong quần đảo Tây Sa của Trung Quốc làm “vùng chiến sự” của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ’.”

  Cuốn sách “Cuộc tranh chấp Việt – Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” của ông Lưu Văn Lợi do Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội phát hành năm 1995, xác nhận cả hai tuyên bố này:
  “Việc nói Tây Sa là của Trung Quốc trong bản tuyên bố của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong tuyên bố năm 1965 về việc Mỹ quy định khu vực chiến đấu của quân Mỹ hay câu nói của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm về Tây sa là có thật,” ông Lợi viết.

  Ngoài ra, tài liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn kèm theo một tấm bản đò thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng Việt Nam [Dân chủ Cộng hòa] xuất bản năm 1972 trong đó ghi Tây Sa và Nam Sa theo tên Trung Quốc.

  Tài liệu này còn nói các bản đồ của miền Bắc trong các năm 1960 và 1974 cũng ghi rõ Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc.

 2. quang phan says:

  Năm 1988, báo Sài Gòn Giải Phóng viết: “Hoàng Sa và Trường Sa có thuộc chủ quyền Trung quốc không có nghĩa là chủ quyền về lãnh thổ của ta bị mất, mà chỉ tạm thời do Trung quốc cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em quản lý. Một ngày nào đó, chúng ta cần lấy lại, Trung quốc sẽ hoàn trả cho ta”.

  Lập luận trên của đảng Cộng sản Việt nam là lừa phỉnh nhân dân một cách ngô nghê . Trước khi ký công hàm bán nước ngày 14/9/58, Hồ chí Minh và Bộ Ngoại Giao hẳn phải đã biết ý đồ đế quốc của Tàu cộng muốn cướp đoạt vĩnh viễn Hoàng – Trường Sa , là vì trong năm 1954, Tàu cộng đã lộ rõ bộ mặt đế quốc khi chúng cho xuất bản cuốn sách “Sơ lược lịch sử Trung quốc Hiện đại”, trong đó có in lãnh thổ Trung quốc bao gồm các nước chung quanh, kể cả Đông Nam Á và vùng biển Đông.

 3. Hồ Bác Cụ says:

  Nhân dân VN ta sau này sẽ treo cổ tên Đồng vẩu cùng đồng đảng của chúng, trừng trị cho đích đáng tội phản quốc bán nước giết dân lành.

  Nhân đây em đề nghị vẽ tranh “Sự khôn ngoan của Hồ chủ tịt” trong đó bác Hù một tay hút thuốc Phillip Morris, tay kia cầm C…U cho Mao chủ tịt, thì hay biết mấ!!! Xin đa tạ trước

Phản hồi