WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Trump thắng cử, Nguyễn Phú Trọng ngả mạnh vào Bắc Kinh và ý chí của chúng ta

Trump thắng cử, Nguyễn Phú Trọng ngả mạnh vào Bắc Kinh và ý chí của chúng ta

Trump thắng cử, Nguyễn Phú Trọng ngả mạnh vào Bắc kinh và ý chí kiên trì đấu tranh thắng lợi của chúng ta   Trump chống lại những giá trị căn bản của xã hội Hoa kì và lẫn lộn giữa bạn và thù Mặc dầu thua đối thủ là cựu Ngoại trưởng bà Clinton [...]

05:52:pm 04/01/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Phú Trọng với sự kiêu ngạo của quyền lực!

Nguyễn Phú Trọng với sự kiêu ngạo của quyền lực!

Các hành động tăng cường theo dõi, giam giữ cả phụ nữ, thanh niên và những nhân sĩ dân chủ của bạo quyền trong các tháng gần đây không còn làm ai sợ; ngược lại đang trở thành đối tượng kết án nghiêm khắc và là động lực kết hợp các thành phần nhân dân, các tôn giáo, những người dân chủ -đi đầu là trí thức, chuyên viên, thanh niên và những đảng viên tiến bộ!

11:02:am 29/10/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghĩ gì về “Cách mạng Tháng 8”?

Nghĩ gì về “Cách mạng Tháng 8”?

Tháng 8.1945 nhân dân ta đã đứng lên làm cuộc cách mạng lịch sử, nhưng Hồ Chí Minh đã dùng các thủ đoạn quỉ quyệt và dã man để cướp công của nhân dân, nhận vơ là công lao của đảng và từ đó dựng lên thuyết rất độc tài và phản động „lịch sử đã giao phó cho ĐCS“ để biện hộ cho việc kéo dài chế độ toàn trị suốt 71 năm!

07:38:am 09/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bức tranh “rồng rắn” về chế độ toàn trị của cố Trung tướng Trần Độ 15 năm trước nay càng chính xác và rõ nét!

Bức tranh “rồng rắn” về chế độ toàn trị của cố Trung tướng Trần Độ 15 năm trước nay càng chính xác và rõ nét!

“Lãnh đạo dối lừa, Đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn giả dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp giả dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay!“

01:05:am 20/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đường ta ta cứ đi, quyền ta ta cứ làm!

Đường ta ta cứ đi, quyền ta ta cứ làm!

  Bác sĩ là chuyên viên về khoa học y học, có kiến thức về điều trị bệnh nhân, nhận ra được căn bệnh và chọn lựa phương pháp chữa trị thích hợp. Nếu sau một thời gian mà căn bệnh không giảm, hoặc trầm trọng hơn thì một bác sĩ có lương tâm phải [...]

03:16:am 07/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ðất nước tiếp tục đứng trước nguy cơ lệ thuộc

Ðất nước tiếp tục đứng trước nguy cơ lệ thuộc

Ðịnh ðề cực kì sai trái khác của Nguyễn Phú Trọng khi ông khẳng ðịnh, phải „bảo vệ Ðảng“, „bảo vệ chế ðộ Xã hội chủ nghĩa“ thì mới bảo vệ ðược ðộc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

05:58:am 25/01/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực để thanh toán đối thủ trong đảng

Nguyễn Phú Trọng quyết dùng cả giải pháp bạo lực  để thanh toán đối thủ trong đảng

Đất nước chỉ còn lại là miếng mồi ngon cho lợi và quyền để giằng xé nhau giữa cá nhân này và cá nhân kia, giữa nhóm lợi ích này và nhóm lợi ích kia

04:43:am 10/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

70 năm các “Đầy tớ” xây dựng chế độ “Cộng hòa Chuối”!

70 năm các “Đầy tớ” xây dựng chế độ “Cộng hòa Chuối”!

Thật quá rõ ràng, các “Đầy tớ” đang phản bội nhân dân. Thực chất khẩu hiệu 70 năm của chế độ toàn trị “dân làm chủ, đảng làm đầy tớ” là như thế !!!

11:36:pm 01/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyến đi đồng sàng dị mộng của bác Trọng

Chuyến đi đồng sàng dị mộng của bác Trọng

Nguyễn Phú Trọng đi Mĩ: Đồng sàng dị mộng, mượn gió bẻ măng. Con đường của chúng ta, những người dân chủ vững bước tiến lên “Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, làm sáng tỏ thêm một số diễn biến cơ bản của tình hình trong [...]

04:17:pm 04/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Lợi ích nhóm” và chủ nghĩa tư bản thân hữu – cảnh báo nguy cơ

“Lợi ích nhóm” và chủ nghĩa tư bản thân hữu – cảnh báo nguy cơ

Nhưng đây là lần đầu tiên một Ủy viên Trung ương và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã xác nhận một cách gián tiếp là, chế độ toàn trị hiện nay ở VN đang chuyển hóa thành chế độ “chủ nghĩa tư bản thân hữu“

04:00:pm 02/06/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trái táo không thể rơi xa cây táo

Trái táo không thể rơi xa cây táo

Từ chuyến thăm Trung quốc lần đầu (10.2011) trong tư cách tân Tổng bí thư tới chuyến thăm lần thứ 2 mới đây (4.2015) quan hệ giữa hai nước dưới thời cầm quyền của của Nguyễn Phú Trọng tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn?

04:36:am 19/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Trọng đi Mỹ để làm gì?

Ông Trọng đi Mỹ để làm gì?

Ông Trọng đi Mĩ để làm gì? Đi chỉ để thỏa mãn tự ái cá nhân hão trước khi chấm dứt nhiệm kì Tổng bí thư thì uổng công vô ích! Nhưng nếu đi vì quyền lợi đất nước phải Thoát Trung thì sẽ được nhân dân VN ủng hộ và chính giới Mĩ kính [...]

05:23:am 21/03/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

85 năm ra đời và 70 năm cầm quyền của ĐCS

85 năm ra đời và 70 năm cầm quyền của ĐCS

TG: Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cũng như 14 ủy viên còn lại trong Bộ Chính trị hãy thử bình tâm, gạt ra ngoài mọi ý thức hệ và quyền lợi, tự đặt mình như tất cả những Việt bình thường và nghiêm túc đặt một câu hỏi duy nhất thôi: [...]

12:06:pm 01/02/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi ông Thủ đi giải độc và vận động ngoại giao

Khi ông Thủ đi giải độc và vận động ngoại giao

“Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này.”

03:41:pm 22/10/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quyền lực phát sinh từ nòng súng

Quyền lực phát sinh từ nòng súng

Thời con người còn ăn lông ở lỗ, trong những cuộc tranh giành phẩm vật thường kẻ nào có sức mạnh sẽ thắng, có thể giết chết đối thủ và chiếm toàn bộ chiến lợi phẩm. Đây là thời kì con người sống theo „luật rừng xanh“, theo kiểu „ chúa tể sơn lâm“, cá [...]

03:35:pm 01/09/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tưởng nhớ quá khứ để mở cửa tương lai

Tưởng nhớ quá khứ để mở cửa tương lai

Tưởng nhớ quá khứ để mở cửa tương lai! Hay khép lại quá khứ để đóng cửa tương lai? Nguyên nhân và điều kiện để chính giới biết tưởng nhớ quá khứ và mở cửa tương lai thay vì khép lại quá khứ là đóng cửa tương lai. Tâm lí và tri thức khác biệt [...]

11:15:pm 09/08/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

TBT Nguyễn Phú Trọng châm ngòi cho vụ Đỗ Thị Thoan?

TBT Nguyễn Phú Trọng châm ngòi cho vụ Đỗ Thị Thoan?

Nhóm Mở miệng mới khai trương vào năm 2002 với thi phẩm “Mở miệng” và sau này cũng là tên gọi của nhóm gồm hầu hết là những người trẻ, sinh ra sau 1975…

04:15:am 02/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tranh chấp Mĩ-Liên Âu với Nga ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam?

Tranh chấp Mĩ-Liên Âu với Nga ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam?

  Lợi dụng cuộc khủng hoảng nội bộ trầm trọng và kéo dài của Ukraine, nên vào giữa tháng 3 Tổng thống Nga Putin đã dùng nhiều thủ đoạn ra tay chiếm đoạt bán đảo Krim của Ukraine. Đây là hành động vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hiệp quốc và các Công ước [...]

09:05:am 06/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đầu năm Nguyễn Phú Trọng tỏ sự “không hai lòng” với Tập Cận Bình như thế nào?

Đầu năm Nguyễn Phú Trọng tỏ sự “không hai lòng” với Tập Cận Bình như thế nào?

Sách lược ngoại giao khôn ngoan của VN trong lúc này không phải là muốn gây chiến với TQ, nhưng chính là làm thế nào để những người cầm đầu Bắc Kinh không dám và không thể đe dọa quân sự hay ép chế VN trên biển Đông. Muốn thế VN phải có bạn hữu quốc tế tin cậy, có đồng minh mạnh có cùng quyền lợi. Điều này đòi hỏi VN phải có một chế độ dân chủ đa nguyên được nhân dân tin tưởng và thế giới ủng hộ rộng rãi! Vì siêu cường Hoa kì, các nước công nghiệp hàng đầu trong EU và Nhật là những xã hội dân chủ đa nguyên. Các quốc gia này không muốn và cũng không thể ủng hộ vô điều kiện chế độ toàn trị ở VN hiện nay không được sự hậu thuẫn của nhân dân!

12:01:am 08/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư gởi Thủ tướng về vụ bắt giữ trái phép 6 công dân lương thiện!

Thư gởi Thủ tướng  về vụ bắt giữ trái phép 6 công dân lương thiện!

Đức, ngày 22.1.2014 Kính gởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Ngày hôm qua, 21.1.2014, tại “Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ“ (VPCP) chính Ông đã yêu cầu, VPCP phải cung cấp cho Thủ tướng những „ thông tin về những vấn đề mới nổi lên, những vấn đề [...]

04:59:am 23/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giấy rách phải giữ lấy lề!

Giấy rách phải giữ lấy lề!

… một số đảng viên tên tuổi biết tự trọng đã tuyên bố rút ra khỏi đảng và nhiều nhân sĩ cũng như các Blogger độc lập đã vạch trần những sự giả dối đánh lừa nhân dân của những người cầm đầu chế độ toàn trị.

02:22:am 17/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

HNTU 8 ém nhẹm những khó khăn, nhưng công khai tăng cường đảng trị!

HNTU 8 ém nhẹm những khó khăn, nhưng công khai tăng cường đảng trị!

Thái độ tâm lí thờ ngoài khinh trong, cúi đầu trước Bắc kinh xâm lấn nhưng lại đàn áp dân và khinh thường trí thức VN, đây rõ ràng là tâm trạng và thái độ tự ti mặc cảm của những người có quyền lực trong chế độ toàn trị hiện nay! Căn bệnh tâm lí trầm kha của họ đang gây nhiều hậu quả vô cùng nguy hiểm cho nhân dân và đất nước!

02:15:am 20/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đằng sau việc Trương Tấn Sang đi Hoa Kì

Đằng sau việc Trương Tấn Sang đi Hoa Kì

Khoa học chính trị đã chứng minh rằng, chính sách đối ngoại chỉ là một sự kéo dài của chính sách đối nội.

04:46:pm 04/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một quyết định cực kì phản động của những người cầm đầu chế độ toàn trị!

Một quyết định cực kì phản động của những người cầm đầu chế độ toàn trị!

Thái độ kiêu ngạo và coi thường dư luận của Giám đốc Công an Hải phòng Đỗ Hữu Ca đã gây uất ức rất mạnh không chỉ trong nhân dân Tiên lãng mà đã làm chấn động rất lớn trong nhiều giới như nông dân, trí thức, thanh niên và đặc biệt cả nhiều đảng viên cao cấp đã về hưu, như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương… Đặc biệt, nhiều nhân sĩ tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền như cũng đã công khai lên tiếng kết án, như nữ giới có các bà Lê Hiền Đức, Võ Thị Hảo… và các ông Nguyễn Quang A, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiếu Đằng, Huy Đức, Lê Hồng Hà, Chu Hảo, Nguyễn Quang Lập, Nguyên Ngọc, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Tường Thụy, Tô Văn Trường… Chỉ trong ít ngày “Kiến nghị khẩn cấp của Công dân VN về vụ Tiên lãng“ [10] đã có hàng ngàn người kí tên ủng hộ; trong đó có nhiều chuyên viên, trí thức, sinh viên, nông dân, bộ đội và cả nhiều đảng viên! Đáng để ý nữa là, trong thời gian này nhiều báo “lề Đảng“ cũng tích cực đưa các bài phản ảnh dư luận bất bình về vụ công an đàn áp nông dân ở Tiên lãng!

12:59:am 19/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi Đồng chí X gởi gấm lòng tin vào “kẻ lạ“ ở “đâu đó”!

Khi Đồng chí X gởi gấm lòng tin  vào “kẻ lạ“ ở “đâu đó”!

“Chiến lược xây dựng niềm tin“ bằng cách gởi trọn niềm tin vào đế quốc Bắc kinh của Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề tranh chấp biển Đông rõ ràng là cách „trao trứng cho ác“

01:05:am 13/06/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ca tụng Tập Cận Bình và im lặng trước việc Bắc Kinh bắn ngư dân: Đấy là đỉnh cao đạo đức của Nguyễn Phú Trọng?

Ca tụng Tập Cận Bình và im lặng trước việc Bắc Kinh bắn ngư dân: Đấy là đỉnh cao đạo đức của Nguyễn Phú Trọng?

Ông Trọng nên biết rằng, khi các tầng lớp nhân dân ý thức được quyền chính đáng của mình và biết rõ được tâm địa tồi tệ của người cầm quyền thì khi đó tương lai của bạo quyền chắc chắn không còn xa!

12:01:am 01/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bắc Kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!

Bắc Kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!

Ta càng lùi thì họ càng ngang ngược lấn chiếm.

02:24:pm 08/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trọng ngố, Dũng hèn đang đưa đất nước tới vực thẳm

Trọng ngố, Dũng hèn đang đưa đất nước tới vực thẳm

Chúng ta không thể chần chừ, lưỡng lự, ngồi chờ sung rụng. Chúng ta phải có quyết tâm cao, kết hợp rộng lớn, kiên trì đấu tranh vận động.

11:41:am 26/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Phú Trọng- Nguyễn Tấn Dũng đánh phá nhau: Tự phơi bày bản chất

Nguyễn Phú Trọng- Nguyễn Tấn Dũng đánh phá nhau: Tự phơi bày bản chất

Đúng vào dịp kỉ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 thì xẩy ra vụ „bầu Kiên“ và Tổng giám đốc Ngân hàng Á châu (ACB) Lý Xuân Hải bị bắt giam. Ông Kiên được coi là một đại gia, một trong vài người giầu có nhất dưới chế độ toàn trị. Ông từng là [...]

01:51:pm 03/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đỉa hai đầu tiền thế kỉ 21

Con đỉa hai đầu tiền thế kỉ 21

Hiện nay nhân dân và tổ quốc đang phải đứng trước hai vấn đề cực kì nguy hiểm: Đó là nạn tham nhũng, phí phạm tài sản quốc gia và hiểm họa chiếm giữ các hải đảo…

04:38:pm 26/07/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »