WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Bỏ truy nã cựu PTT Cheney để đổi 500 triệu?

Bỏ truy nã cựu PTT Cheney để đổi 500 triệu?

Tin tiết lộ từ Nigeria cho biết là Tư pháp nuớc này đang thương lượng với các CT phạm tội hối lộ tại đây trong việc xây dựng nhà máy dầu Bonny Island để lấy về 500 triệu USD tiền phạt đổi cho được miễn tố. Đây không phải là chuyện vòi tiền các CT [...]

12:17:am 11/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nigeria khởi tố cựu PTT Cheney về tội hối lộ

Nigeria khởi tố cựu PTT Cheney về tội hối lộ

Ngày 7 tháng 12, 2010, tư pháp Nigeria thông báo khởi tố cựu Phó tổng thống Hoa kỳ Dick Cheney trong một vụ hối lộ 180 triệu USD. Có thể nội trong tuần nay, Nigeria sẽ gửi đơn truy nã tình nghi tội phạm này đến cơ quan Interpol để đòi dẫn độ cựu TGĐ [...]

12:19:am 09/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bad Romance ở Kazakhstan

Bad Romance ở Kazakhstan

Căn nhà tại vùng Surrey từ mấy năm nay bỏ hoang, không ai chăm sóc, cây cối um tùm bên ngoài và bên trong hư hại, xuống cấp đến nỗi chính quyền địa phương có ý xung công để dùng làm nơi tạm trú cho những kẻ vô gia cư. Mặc dù u ám với [...]

01:10:am 05/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

WikiLeaks và ngành ngoại giao

WikiLeaks và ngành ngoại giao

WikiLeaks và ngành ngoại giao: “Trước sau gì cũng là chuyện tiền!” Đợt thứ nhì của những tài liệu bí mật được WikiLeaks đưa ra công luận đang tiếp tục làm hồng đôi má của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời gây khó khăn đủ loại, kể cả hình sự, cho sáng lập viên [...]

03:27:am 04/12/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đọc Naomi Klein, “Đốc lý Sốc, sự thăng tiến của chủ nghĩa Tư bản Tai họa”

Đọc Naomi Klein, “Đốc lý Sốc, sự thăng tiến của chủ nghĩa Tư bản Tai họa”

Đây là một tình huống chính trị làm cho thành phần “Người tốt, việc tốt” Tây phương- nhất là Mỹ- vừa phẫn nộ lại vừa làm họ bối rối: chính quyền vẫn y nguyên, các đạo luật đàn áp vẫn y nguyên, vị chiến sĩ tự do vẫn ngồi tù, nhưng tất cả đều đã thay đổi.

07:11:pm 04/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »