WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

1971: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng

1971: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng

Những người dân ở châu Á, đặc biệt là ở Đông Nam Á, đang chịu đựng chính sách phản động của Mỹ và Nhật.

12:00:am 02/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Mao và Phạm Văn Đồng

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Mao và Phạm Văn Đồng

Chu Ân Lai yêu cầu Phạm Văn Đồng ngưng việc gửi sinh viên sang châu Âu, thay vào đó, chọn các giáo viên Trung Quốc đến dạy ở Việt Nam, ông ta cũng ca ngợi chính sách ngoại giao của Việt Nam thời gian gần đây.

12:00:am 01/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1970: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Lê Duẩn

1970: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Lê Duẩn

Khi chúng tôi, người Việt đánh với người Mỹ, Trung Quốc là “hậu phương lớn” của chúng tôi.

04:34:am 31/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Một số vũ khí mà các ông yêu cầu, hiện đã trở nên lỗi thời. Chúng tôi đã cải thiện chúng, làm cho chúng hiệu quả hơn và nhẹ hơn.

04:56:pm 30/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1970: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Kaysone Phomvihane

1970: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Kaysone Phomvihane

Chủ nghĩa đế quốc đã tự đào mồ chôn nó. Mục đích của nó là để chiếm nhiều lãnh thổ, và nó sẽ tìm thêm người để chôn nó

01:35:pm 29/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Nguyễn Thị Bình

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Nguyễn Thị Bình

Có cả thuận lợi và khó khăn liên quan đến việc chúng tôi ký hiệp định Geveva

12:14:pm 27/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1970: Các thảo luận liên quan tới Sihanouk

1970: Các thảo luận liên quan tới Sihanouk

Tôi nghĩ rằng một cuộc đảo chính của Lon Nol lật đổ Sihanouk được cả Pháp lẫn Mỹ chấp thuận.

03:46:pm 26/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tiếp tục các thảo luận với TW cục miền Nam

Tiếp tục các thảo luận với TW cục miền Nam

Hiện có khoảng 6.000 sinh viên Việt Nam và học viên ở Trung Quốc. Sẽ tốt hơn không, nếu những người này được tổ chức thành 10 đơn vị chiến đấu và được gửi đến chiến trường?

04:09:pm 25/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1969: Chu Ân Lai và Khang Sinh bàn luận với phái đoàn Trung ương Cục miền Nam

1969: Chu Ân Lai và Khang Sinh bàn luận với phái đoàn Trung ương Cục miền Nam

Tôi cũng nhìn thấy quyết tâm của các ông chiến đấu cho đến khi Hoa Kỳ và quân đội Sài Gòn bị đánh bại. Chúng tôi rất vui mừng về điều đó.

02:27:pm 24/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

17-11-1968: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng

17-11-1968: Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng

CWIHP Mô tả: Mao Trạch Đông khuyên Việt Nam lợi dụng việc xuống tinh thần của Hoa Kỳ và Tổng thống mới Nixon. Mao Trạch Đông cũng cho rút số quân Trung Quốc không cần thiết, hứa sẽ gửi trở lại khi cần. Mao Trạch Đông: Ông ở đây vài ngày, phải không? Tôi hơi [...]

02:32:am 23/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

17-10-1968: Thảo luận giữa Trần Nghị và Lê Đức Thọ

17-10-1968: Thảo luận giữa Trần Nghị và Lê Đức Thọ

Khi các ông chấp nhận việc ngưng ném bom một phần của Mỹ và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với họ, các ông đã đánh mất thế chủ động…

12:31:am 22/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Hùng

1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Hùng

Chúng tôi đã lên một danh sách những lỗi lầm mà Liên Xô đã phạm. Chúng tôi muốn chuyển cho Chủ tịch Hồ Chí Minh xem xét.

02:55:am 21/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Hùng, Trần Nghị, Xuân Thủy

1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Hùng, Trần Nghị, Xuân Thủy

Gần đây, đại sứ quán của chúng tôi ở Campuchia báo cáo, Đảng Cộng sản Khmer phàn nàn rằng các đồng chí Việt Nam không cung cấp vũ khí cho họ khi cơ hội đấu tranh vũ trang chín muồi.

03:27:pm 19/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

29-04-1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Khang Sinh và Phạm Văn Đồng

29-04-1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Khang Sinh và Phạm Văn Đồng

Đại Cách mạng Văn hóa bắt nguồn từ ý tưởng đấu tranh giai cấp vẫn còn tồn tại trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ý tưởng này vừa là lý thuyết lẫn thực tiễn.

05:24:am 18/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

17-04-1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

17-04-1968: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Chu Ân Lai: Như tôi đã nói, các ông phải yêu cầu chấm dứt ném bom hoàn toàn thì mới bắt đầu liên lạc.

02:27:am 17/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Tình hình cho thấy các đồng chí Việt Nam dễ dàng thỏa hiệp. Không thể ngăn nhân dân thế giới nghĩ rằng các ông đang phải đối mặt với một số khó khăn trong công cuộc đấu tranh của các ông.

04:09:am 16/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa phái đoàn Trung Quốc và Việt Nam

Thảo luận giữa phái đoàn Trung Quốc và Việt Nam

Chu Ân Lai kể lại mối quan hệ trước đây liên quan đến Đài Loan và Quốc Dân đảng, Mỹ và Liên Xô trong bối cảnh lịch sử hiện tại của Trung Quốc.

12:00:am 15/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Trần Nghị, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Trần Nghị, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp

Trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, các phe khác nhau, thiếu vắng một kẻ thù chung, một cách tự nhiên trở thành đối kháng.

03:28:am 14/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp

Các ông đã hiểu rõ quy luật hơn, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu chống Pháp, Nhật, và hiện nay là quân đội Mỹ.

12:00:am 13/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, P.V Đồng, V.N.Giáp, Mao

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, P.V Đồng, V.N.Giáp, Mao

Chúng tôi cho rằng việc phản đối Mỹ nhất thiết phải đi đôi với việc chống chủ nghĩa xét lại.

12:00:am 11/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Hồ Chí Minh

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Hồ Chí Minh

Nhân dân Trung Quốc và nhân dân trên toàn thế giới hỗ trợ các ông. Càng có nhiều bạn, thì càng tốt hơn cho các ông.

12:44:am 09/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Nguyễn Văn Hiếu,Nguyễn Thị Bình, Trần Nghị và Nguyễn Duy Trinh

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Nguyễn Văn Hiếu,Nguyễn Thị Bình, Trần Nghị và Nguyễn Duy Trinh

Chúng ta chiến đấu chống kẻ thù và khi chúng ta đạt được các giai đoạn nhất định, chúng ta bắt đầu đàm phán.

03:15:pm 07/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Trần Nghị

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Trần Nghị

Chúng tôi nghĩ rằng điều kiện ngưng ném bom miền Bắc Việt Nam sẽ làm cho vấn đề phức tạp hơn. Đây là điểm chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi đề nghị các ông nên cân nhắc thêm về vấn đề này.

12:00:am 07/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lê Duẩn và Nguyễn Duy Trinh

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lê Duẩn và Nguyễn Duy Trinh

[Chúng tôi tin rằng] các đồng chí Trung Quốc đến để giúp chúng tôi là vì chủ nghĩa quốc tế vô sản.

12:11:am 06/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Văn Đồng và Hoàng Tùng

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Văn Đồng và Hoàng Tùng

báo chí Việt Nam thời gian gần đây đã đưa một số tài liệu về các cuộc xâm lược của các triều đại phong kiến ​​Trung Quốc chống lại Việt Nam thì sao?

12:00:am 05/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tiếp tục các thảo luận giữa Lưu Thiếu Kỳ, Lê Duẩn, Mao và Hoàng Văn Hoan

Tiếp tục các thảo luận giữa Lưu Thiếu Kỳ, Lê Duẩn, Mao và Hoàng Văn Hoan

Nếu các ông không mời chúng tôi, chúng tôi sẽ không đến, và nếu các ông mời một đơn vị quân đội của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi đơn vị đó tới các ông

01:28:am 04/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng

Mao Trạch Đông tư vấn cho Phạm Văn Đồng về cách xử lý cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam và bảo vệ miền Bắc Việt Nam.

12:00:am 03/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Bây giờ Liên Xô đang giúp các ông. Nhưng sự giúp đỡ của họ không phải thật lòng. Mỹ rất thích điều này.

12:00:am 01/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chu Ân Lai nói chuyện với Hồ Chí Minh

Chu Ân Lai nói chuyện với Hồ Chí Minh

Nếu không, quan hệ giữa hai nước chúng ta có thể chuyển từ tốt sang xấu, ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nước.

12:00:am 30/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh yêu cầu Mao Trạch Đông giúp đỡ xây dựng các tuyến đường dọc biên giới miền Nam Việt Nam; Mao đồng ý.

12:01:am 29/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »