WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:32:pm 02/07/10 Đăng ngày “July 2nd, 2010”

Ba Lan khai mạc Hội Nghị về Dân Chủ

Ba Lan khai mạc Hội Nghị về Dân Chủ

Có một số người Việt tham gia Hội nghị với tư cách cá nhân, hoặc tư cách của nhóm hay đảng mình.

04:32:pm 02/07/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng Cộng sản Pháp: Vỡ từng mảng lớn

Đảng Cộng sản Pháp: Vỡ từng mảng lớn

Đảng Cộng sản Pháp vừa họp cuộc Đại hội đảng thứ 35 tại phòng họp lớn CNIT giữa khu Défense thủ đô Paris trong 3 ngày 18, 19 và 20-6-2010. Các báo Pháp bình luận nhận xét: “lịch sử đảng CS Pháp qua Đại hội 35 đã sang trang”, “trang sử mới”, “một trang sử [...]

02:39:pm 02/07/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trước hiểm hoạ Trung Quốc: Kế hoạch hành động của người Việt hải ngoại

Trước hiểm hoạ Trung Quốc: Kế hoạch hành động của người Việt hải ngoại

Trong bài “Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?” đăng trên một số trang mạng và báo chí Việt ngữ mấy tháng trước[i], tôi đã trình bày tổng quát về mối hoạ thường trực của Trung Quốc đối với Việt Nam qua các triều đại từ thời Tần Thủy Hoàng [...]

09:21:am 02/07/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Lật thuyền

Lật thuyền

Một đảng viên Cộng Sản lớn tuổi, đã từng giữ chức quan trọng trong guồng máy chính trị, tháng trước mới cảnh cáo các lãnh tụ đảng, nói rằng: “Chế độ ta do các vị nắm quyền, rồi không sớm thì chày họ cũng lật thuyền các vị thôi…” Vì sao người ta sẽ lật [...]

03:59:am 02/07/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sửa Hiến Pháp cho dân hay cho đảng?

Sửa Hiến Pháp cho dân hay cho đảng?

…sau nhiều năm ăn cơm dân phục vụ đảng, không bao giờ nghe ông nói đến những điều thuận lòng dân như thế?…

03:45:am 02/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vũ điệu Ánh Sáng

Vũ điệu Ánh Sáng

Thanh ngồi lặng. Rất lâu và sâu. Từ trong tiềm thức đâu đó, anh chờ những tia nắng yếu ớt cuối ngày tàn lụn. Đàn muỗi đói không còn làm anh khó chịu, khi ngồi tọa thiền cùng Sư Viên Mãn… Tất cả đã quá xa! Mười năm trôi qua, như một lời hẹn… Cũng [...]

03:35:am 02/07/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »