WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:50:am 08/07/10 Đăng ngày “July 8th, 2010”

Chủ tịch tỉnh Hà Giang và danh sách mua dâm

Chủ tịch tỉnh Hà Giang và danh sách mua dâm

15 cháu gái từ 13 – 17 tuổi bị gạ gẫm, ép buộc tình dục trong vụ án này đều là nạn nhân

04:50:am 08/07/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Gãy cánh uyên ương [1]

Gãy cánh uyên ương [1]

Lần nào ra tới cánh đồng tôi cũng thất vọng quay về mà không hiểu rõ tại sao mình thất vọng. Lần nào nhìn lên khung trời xám tôi cũng cảm thấy trái tim quặn thắt. Lần nào nghe tiếng hót của đàn chim và tiếng róc ránh của con suối tôi cũng cảm thấy khổ sở mà không hiểu cái gì làm mình khổ sở.

02:10:am 08/07/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chiến trường Bình Định và mãnh sư Nguyễn Mạnh Tường

Chiến trường Bình Định và mãnh sư Nguyễn Mạnh Tường

Chiến sử của QLVNCH là một chiến sử oanh liệt với biết bao những chiến công lẫy lừng, hiển hách đã từng được quốc tế ca ngợi là một trong những quân lực thiện chiến hàng đầu trên thế giới, và cũng là một quân lực đầy đắng cay, xót xa, tủi nhục, u hờn [...]

01:19:am 08/07/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việt Nam đã quên cuộc đấu tranh cho tự do?

Việt Nam đã quên cuộc đấu tranh cho tự do?

Cuộc đấu tranh trong lịch sử cho tự do Việt Nam Xung đột về ý thức hệ và đặc biệt là sự bất đồng giữa cánh tả với cánh hữu nói chung phục vụ cho việc: (1) Che giấu các sự kiện và đặc biệt là nguyên nhân các vấn đề bởi vì các giáo [...]

12:19:am 08/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thái độ chính trị

Thái độ chính trị

Hạnh phúc – không đơn giản chỉ là cơm no và áo mặc, nó còn là sự tự do trong suy nghĩ, tự do được bày tỏ cảm xúc yêu – ghét, nóng – lạnh của mỗi con người.

12:00:am 08/07/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »