WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:58:am 16/07/10 Đăng ngày “July 16th, 2010”

Trương Văn Sương, người tù bất khuất

Trương Văn Sương, người tù bất khuất

07:58:am 16/07/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Người tù Trương Văn Sương

Người tù Trương Văn Sương

Những người tù trong cảnh ngộ như vậy chẳng khác nào như một con thú bị nhốt trong lồng cũi quanh năm với chút cơm, nước, rau để tồn tại ngắc ngoải

06:56:am 16/07/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Liệu Bắc Kinh có bán rẻ nền kinh tế thế giới?

Liệu Bắc Kinh có bán rẻ nền kinh tế thế giới?

Cách phát triển kinh tế của Trung Quốc đã biến nước này thành một gã khổng lồ lệch, một cỗ máy xuất khẩu hùng mạnh với một vũ khí tài chính khổng lồ. Bí mật về sức mạnh của gã khổng lồ lệch Sau các cuộc cải cách mà Đặng Tiểu Bình phát động năm [...]

01:23:am 16/07/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đàn Chim Việt chính thức phát động thăm dò ý kiến độc giả mỗi tháng

Đàn Chim Việt chính thức phát động thăm dò ý kiến độc giả mỗi tháng

Trước trận chung kết bóng tròn giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, Đàn Chim Việt đã thử nghiệm mục thăm dò ý kiến, nhằm cung ứng cho quý vị, nhất là độc giả trong nước, một nơi chốn thể hiện quan điểm về các vấn đề của xã hội VN một cách hoàn toàn tự do mà không [...]

12:48:am 16/07/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xin lỗi và… rút kinh nghiệm

Xin lỗi và… rút kinh nghiệm

Ông bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang cũng đang làm theo “đường lối của đảng”, cũng đang “học tập và làm theo tấm gương…” đó thôi

12:00:am 16/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »