WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:17:pm 12/10/10 Đăng ngày “October 12th, 2010”

‘Mỹ không bao giờ từ bỏ châu Á’

‘Mỹ không bao giờ từ bỏ châu Á’

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates vừa tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia tích cực trong mọi lĩnh vực ở Á châu, từ chính trị kinh tế tới an ninh quốc phòng. Ông Gates đã có cuộc nói chuyện với sinh viên đại học ở Hà Nội vào sáng thứ Hai [...]

06:17:pm 12/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sấm Trạng Trình

Sấm Trạng Trình

Sau khi lấy lý học chiêm tinh thời thế các nhà du ngôn (tức là Sấm ký) Tầu như Khổng Minh, Lưu Bá Ôn hoặc Trạng Trình của ta đã đem bát quái ra thông vào thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên chia ra bao nhiêu kỷ. Trên linh từ lúc khai thiên lập địa, [...]

12:01:am 12/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sẽ may hơn nếu có nhà độc tài vụng về

Sẽ may hơn nếu có nhà độc tài vụng về

Nếu xét về sự thận trọng, có lẽ cho đến nay, nhà lãnh đạo đó là chính trị gia hớ hênh nhất khi thể hiện trước công chúng. Nhưng nếu xét về độ chân thật, thì chắc khó có chính trị gia nào của Đảng Cộng sản Việt Nam chân thật được hơn nhà lãnh đạo đó.

12:01:am 12/10/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự thay đổi đã gõ cửa!

Sự thay đổi đã gõ cửa!

Sự thần kỳ của Trung Quốc hôm nay, không có gì bí ẩn ngoài cái gọi là “Tư bản hoang dã”!

12:01:am 12/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay

Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay

Dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011” và các văn kiện Đại hội XI vừa được công bố hôm 15 tháng 9, bảo là để lấy ý kiến của nhân dân. Báo chí và các phương tiện [...]

12:00:am 12/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »