WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:31:pm 30/10/10 Đăng ngày “October 30th, 2010”

Phó cục Điện Ảnh: “Anh Sâm nói đúng 90%”

Phó cục Điện Ảnh: “Anh Sâm nói đúng 90%”

“Về cơ bản, ứng xử của anh Sâm hôm đó là cũng được, đặc biệt là với khán giả xem truyền hình, những người am hiểu tiếng Anh sâu.

05:31:pm 30/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biển Đông nổi sóng, hành động của chúng ta

Biển Đông nổi sóng, hành động của chúng ta

Luận điểm của Trung Quốc rất rắc rối: Có cái không phải là của mình cứ nhận là của mình, có tranh chấp thì không cho ai tham gia ý kiến, không chơi đa phương, chỉ chơi song phương, như bó đũa tách ra để bẻ gẫy từng chiếc. Không phải của mình nhưng cứ cãi bừa là của mình, dùng sức mạnh để lấn át, lấn át không được thì bàn chơi chung, chơi chung một thời gian thì đòi chia đôi với cái lý là đã nhận chơi chung thì là của chung, tức là mỗi bên 50 – 50. Một thời gian sau, kiếm cớ giở quẻ, đòi cả 100%.

12:01:am 30/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ôn Gia Bảo góp gió dân chủ

Ôn Gia Bảo góp gió dân chủ

Ông Ôn Gia Bảo nói rằng không có điều gì có thể cản đường, đứng giữa sự khao khát tự do dân chủ và nhân dân Trung Quốc. Ông cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách, mặc dù có sự kháng cự sôi nổi.

12:01:am 30/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tôi vô tình học luật

Tôi vô tình học luật

Trước đây, tôi không hiểu vì sao trong những người đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước có khá nhiều người là luật sư nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Từ khi học luật tôi hiểu ra khá nhiều điều dù không ít lúc phải chết dở với đống sách vở mà người viết sách cũng không tin nổi vào những gì mình viết !

12:00:am 30/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »