WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:51:pm 14/10/10 Đăng ngày “October 14th, 2010”

Phó Tổng thư ký báo Tiền Phong bị bắt vì vòi tiền doanh nghiệp

Phó Tổng thư ký báo Tiền Phong bị bắt vì vòi tiền doanh nghiệp

Hiện tượng nhà báo ăn tiền hay vòi tiền của doanh nghiệp khá phổ biến ở Việt Nam, nơi nghề báo (cũng như mọi nghề khác) ít khi sống được thực sự bằng lương.

02:51:pm 14/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên

Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên

Mấy chiến thắng bước ngoặt của Việt Nam đều bắt đầu từ một vùng núi. Điện Biên Phủ và Tây Nguyên có vùng địa lý giống nhau. Thật kỳ lạ, thắng Điện Biên Phủ đã giúp VN thắng Pháp. Trận chiến Ban Mê Thuột tại Tây Nguyên cũng là bước thay đổi cục diện của [...]

09:33:am 14/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tướng lãnh Trung Quốc là mối đe dọa

Tướng lãnh Trung Quốc là mối đe dọa

Trung Quốc đã chịu lùi một bước, trước mặt 10 bộ trưởng quốc phòng Asean và 6 nước khác ở Hà Nội. Robert Gates, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhắc lại những lời Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã nói hồi Tháng Bẩy vừa qua, cũng tại thủ đô Việt Nam. Lần này ông Gates nói [...]

02:58:am 14/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Văn hoá Comment

Văn hoá Comment

Thực ra “comment” không phải là một sáng kiến gì mới và khoa học cả, đơn giản nó là một chuyển thể từ việc phản hồi những ý kiến độc giả (ý kiến bạn đọc) vốn có trên báo giấy. Thông thường những ý kiến phản hồi muốn được đăng tải, trước tiên các độc giả [...]

12:01:am 14/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ đổi mới đến đổi thay

Từ đổi mới đến đổi thay

Ngay như Hiến pháp xác định Đảng lãnh đạo thì cũng phải có luật cho Đảng cầm quyền, nghĩa là lãnh đạo theo luật cho chính danh. Không nên kéo dài tình trạng người đứng đầu các cấp uỷ lãnh đạo chánh quyền mà khi phải chịu trách nhiệm trước dân lại là người đại [...]

12:01:am 14/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đại lễ Ngàn năm qua nhận xét của giới Blogger

Đại lễ Ngàn năm qua nhận xét của giới Blogger

“Ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long không đúng ngày Lý Công Uẩn dời đô. Nếu họ chọn đúng ngày Lý Công Uẩn dời đô thì nó sẽ có tính chất thiêng liêng hơn.” NBG.

12:01:am 14/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »