WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:pm 02/10/10 Đăng ngày “October 2nd, 2010”

Phật Ngọc San José

Phật Ngọc San José

Đến nay số người thập phương trên thế giới đến chiêm ngưỡng Phật Ngọc đã lên đến 4 triệu 250 ngàn người.

03:32:pm 02/10/10 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Lại lập lờ chuyện danh nhân văn hóa

Lại lập lờ chuyện danh nhân văn hóa

Riêng bài nầy xin đề cập đến vế thứ hai là Hồ Chí Minh có được nhân loại tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới hay không?

02:09:am 02/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hợp tác quân sự Mỹ – ASEAN, tại sao không?

Hợp tác quân sự Mỹ – ASEAN, tại sao không?

Rạng sáng ngày 27.9.2010 (giờ Việt Nam), Tuyên bố chung  Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN lần thứ hai đã được Nhà Trắng chính thức loan tải trước các cơ quan báo chí. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi Liên Hiệp Quốc ra đời, một Tuyên bố chung (TBC) giữa một cường [...]

01:47:am 02/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhà báo N.K.Toàn: Đại lễ nghìn năm Thăng Long bị chính trị hóa

Nhà báo N.K.Toàn: Đại lễ nghìn năm Thăng Long bị chính trị hóa

Nhà tôi ở rất gần khu trung tâm chủ yếu của “lễ hội”, hàng ngày tôi có công việc phải đi qua đây khi chưa khai mạc lễ hội này nên tôi rất biết công tác chuẩn bị, tập dượt, tổng duyệt của ban tổ chức.

12:58:am 02/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phật Ngọc đã đi rồi, tâm bình nay ở đâu?

Phật Ngọc đã đi rồi, tâm bình nay ở đâu?

Tượng Phật đến mọi nơi, đem ý nghĩa rao truyền hòa bình, mở rộng cửa chùa cho Phật tử. Những thùng Phước Sương quyên góp đặt khắp mọi nơi, kêu gọi quần chúng Á Châu, đối tượng chính là người Việt với tâm tình lắng động đang mở rộng tấm lòng.

12:01:am 02/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tự trọng

Tự trọng

Chúng tôi sống xa Tổ quốc đã gần ba chục năm, là những người đã từng học và nghiên cứu về văn học, do vậy chúng tôi thường xuyên tìm đọc những sách báo văn học, hoặc ngoài lĩnh vực văn học trên các trang web trong nước, hoặc hải ngoại. Gần đây lại có [...]

12:01:am 02/10/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Những tấm hình nói lên sự bất nhân

Những tấm hình nói lên sự bất nhân

Võ Đại Tướng còn sống, đã chết hay đang nguy kịch?! Dù sự thật như thế nào đi nữa thì lương tâm con người nào cho phép đảng lôi một lão thành cách mạng 100 tuổi phải mặt quân phục, mắt nhắm nghiền… đọc tờ giấy linh tinh của quan to Phạm Quang Nghị và [...]

12:00:am 02/10/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Người Việt không đúng giờ

Người Việt không đúng giờ

Xưa, không ai có đồng hồ. Và họ cũng chẳng cần đồng hồ. Sáng, nghe gà gáy thì dậy nấu cơm. Mặt trời lên thì dắt trâu bò ra đồng. Đứng bóng thì nghỉ, ăn trưa. Chiều, mặt trời lặn hoặc sắp lặn thì lại lùa trâu về. Người ta thường ăn tối trước khi trời sụp tối hẳn.

12:00:am 02/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »